10 Ağustos 2020, 01:25:54

 

 

 

Gönderen Konu: Yeni Zorunlu Çalışma (Hizmet Puanı) Şekillendirmesi  (Okunma sayısı 9598 defa)

Çevrimdışı Dogan

 • Yönetici
 • Kahraman Üye
 • *****
 • İleti: 3429
 • Karma +7/-0
  • Profili Görüntüle
  • http://www.doganaydin.net
Arkadaşlar artık hizmet puanlarında yeni bir şekillendirmeye gidiliyor. İlgili yazı aşağıdadır. Lütfen iyice okuyup yorumlarımızı yazalım ve bilgilerimizi paylaşalım.

Alıntı
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Eğitim kurumlarının hizmet alanlarının belirlenmesine ilişkin yazı yayımladı.

T.C.

MİLLÎ EÐİTİM BAKANLIÐI Personel Genel Müdürlüğü

Sayı :B.08.0.PGM.0.23.01.01.4-Konu : Hizmet alanları

30/07/2009

İlgi: Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği.

Bilindiği gibi, ilgi Yönetmelikle bazı il ve ilçeler zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen bölgeler kapsamına alınmış ve 11/6/2000 tarihinden sonra göreve başlayan öğretmenler bu bölgelerde belirli sürelerde zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi tutulmak suretiyle bu yerleşim yerlerinin öğretmen ihtiyacının karşılanması amaçlanmıştır.

İlgi Yönetmelikte zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen il ve ilçelerin tamamı valiliklerin görüşleri doğrultusunda belirlenmiş ve bugün itibarıyla ülkemizdeki il ve ilçelerin yaklaşık 2/3'ü zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen bölgeler kapsamına alınmıştır. Bu durum öğretmen sirkülasyonunu zorlaştırmakta ve öğretmenlerin yer değiştirmelerini olumsuz etkilemektedir.

Bu konularda görüş alışverişinde bulunmak amacıyla Bakanlığımız yetkilileri ile personelden sorumlu il milli eğitim müdürlüğü temsilcilerinin katılımıyla 14/7/2009 tarihinde yapılan toplantıda; zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen il ve ilçelerin durumları yeniden değerlendirilmiş ve bu yükümlülüğün öğretmen ihtiyacının karşılanması temelinde eğitim kurumu düzeyine getirilmesinin daha yararlı olacağı sonucuna varılmıştır.

Bu noktadan hareketle halen uygulanmakta olan 3 Hizmet Bölgesi uygulamasına devam edilmesi, ilçe sınıfları yerine eğitim kurumları baz alınarak illerin 6 hizmet alanına ayrılması, bu hizmet alanlarından I., II. ve III. Hizmet Alanlarında değerlendirilecek eğitim kurumlarının zorunlu çalışma yükümlülüğü dışında tutulması, IV., V. ve VI. Hizmet Alanlarında değerlendirilecek eğitim kurumlarının ise zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumları olacak şekilde yeniden düzenlenmesi öngörülmüştür.

Yapılmakta olan mevzuat çalışmalarına esas olmak üzere aşağıda belirtilen kriterler doğrultusunda ilinizdeki her eğitim kurumunun hizmet alanları; il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü temsilcilerinden (belediyeler, il özel idareleri ve köye hizmet birliği gibi kuruluşlardan alınacak bilgiler çerçevesinde) oluşturulacak bir komisyonca yeniden belirlenecektir.

Buna göre ilinizdeki eğitim kurumları benzerliklerine göre gruplandırılarak 6 (altı) hizmet alanının tamamına dağıtılabileceği gibi uygun görülen diğer hizmet alanlarına da dağıtılabilecektir. Ancak zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarına IV, V ve VI. Hizmet Alanlarında yer verilecektir.

 

T.C.

MİLLÎ EÐİTİM BAKANLIÐI Personel Genel Müdürlüğü

Sayı :B.08.0.PGM.0.23.01.01.4- 1989/63666 Konu : Hizmet alanları

Örneklendirmek gerekirse;

1- Bugün itibanyla zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen 3. Hizmet Bölgesi kapsamındaki Hakkari ilimizi ele aldığımızda; bu ilimizin eğitim kurumlan öğretmen ihtiyacı ve buralarda öğretmen tutulmasındaki zorluk derecesine göre gruplandırılarak zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlan IV, V ve VI Hizmet Alanlanna alınabileceği gibi il ve ilçe merkezlerindeki eğitim kurumlan I, II ya da III Hizmet Alanına alınabilecektir.

2- Bugün itibanyla il ve ilçelerinin tamamı zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamında bulunmayan Sakarya ilimizin eğitim kurumlan altı hizmet alanına dağıtılabileceği gibi il merkezi, Sapanca ve Arifıye ilçelerinin merkezlerindeki eğitim kurumlan I. Hizmet Alanında, belde ve köylerindeki eğitim kurumları da Il.ya da III Hizmet Alanında değerlendirilebilecek, zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamına alınması teklif edilen Kaynarca ve Kocaali ilçesinin merkezindeki eğitim kurumlan I, II ya da III. Hizmet Alanında, bu ilçelerin belde ve köylerindeki eğitim kurumlan da IV , V ve VI ncı Hizmet Alanlarında değerlendirilebilecektir.

Uygulamada birlik ve beraberliğin sağlanması bakımından mevcut 3 Hizmet Bölgesi uygulamasına devam edilecek, ancak eğitim kurumlarının belirlenmesinde aynı hizmet bölgesindeki illerimiz arasında izah edilemeyecek derecede farklılıklar bulunmamasına özen gösterilecek ve eğitim kurumlarının dahil olduğu hizmet alanlannın en az 3 yılda bir yeniden değerlendirilebileceği hususuna özellikle dikkat edilecektir. Bu nedenle eğitim kurumlannın tamamını zorunlu hizmet alanı kapsamında değerlendiren valilikler bunun gerekçelerini de ayrıca bildireceklerdir.

Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarının belirlenmesinde aşağıda belirtilen hususlar göz önünde bulundurulacak, buna ilaveten oluşturulacak komisyonca bölgenin özellikleri de dikkate alınabilecektir.

Bu çerçevede eğitim kurumunun bulunduğu yerin nüfusu, coğrafi durumu, sosyo­ekonomik yönden gelişmişlik düzeyi, sağlık, ulaşım şartlan göz önünde bulundurularak, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlannın bulunduğu yerin il ya da ilçe merkezi, belde ya da köy statüsündeki yerlerde olup olmadığı yönünden herhangi bir ayrım yapılmayacaktır.

Bu kapsamda zorunlu hizmet yükümlüğü öngörülecek eğitim kurumlarının belirlenmesinde;

1- Eş durumu ya da diğer özürleri olan öğretmenler de dahil olmak üzere öğretmenlerin görev yapacakları eğitim kurumunun bulunduğu yerin bağlı olduğu il veya ilçeye günü birlik gidiş geliş imkanlarının bulunup bulunmadığı,

 

2- Öğretmen ihtiyacının, kadrolu veya sözleşmeli öğretmen bulunmadığı durumlarda ek ders ücreti karşılığı görevlendirilebilecek yüksek öğrenimli sayısının yeterli olup olmadığı,

3- Belirlenecek eğitim kurumunun bulunduğu yerleşim yerine atanan bir öğretmenin kendi isteğiyle asgari ve azami ortalama olarak bu yerleşim yerinde ne kadar süre ile kaldığı,

4- Eğitim kurumunun bulunduğu yerleşim yerinde yeteri kadar lojman olup olmadığı ya da barınma/ikamet/konaklama imkanlarının bulunup bulunmadığı,

5- Eğitim kurumunun bulunduğu yerleşim yerindeki okullaşma oranı ve norm kadro durumu ile birlikte öğretmen ihtiyacının diğer kurumlardaki öğretmenlerle karşılanıp karşılanamayacağı,

6- Sosyal, sportif ve kültürel faaliyetler yapılabilecek ortamların bulunup bulunmadığı,

7- Sağlık Kurumu bulunup bulunmadığı ya da tedavi hizmetlerinin yerine getirilip getirilemediği

hususları dikkate alınacaktır.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde belirlenecek eğitim kurumlan örneği ekte gönderilen Eğitim Kurumu Belirleme Formuna (EK-2) elektronik ortamda açılacak ekrana en geç 12/8/2009 tarihine kadar işlenecek ve Bakanlığımızca da onaylandıktan sonra Bakanlığımızın ve il milli eğitim müdürlüklerinin web sayfalarında ilan edilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Muammer Yaşar ÖZGÜL Müsteşar

DAÐITIM Gereği B Planı

Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter

Kpss Forum Kpss Soruları , 2020 kpss sonuçları

 

 

 


Çevrimdışı Dogan

 • Yönetici
 • Kahraman Üye
 • *****
 • İleti: 3429
 • Karma +7/-0
  • Profili Görüntüle
  • http://www.doganaydin.net
Yeni Zorunlu Çalışma (Hizmet Puanı) Şekillendirmesi
« Yanıtla #1 : 01 Ağustos 2009, 15:01:04 »
Anladığım kadarıyla önceden 3 hizmet bölgesi vardı ve bu bölgelerin kendi için zor hizmet bölgeleri vardı. Mesela MUŞ ili deyince aklımıza doğu görevi geliyordu ve hizmetten alınan minimum puan 22 iken maksimum puan 30 oluyordu.
Şimdi ise 1.,2. ve 3. hizmet bölgeleri yeniden değerlendirilecek ve bu illerin kendi içlerinde 6 farklı hizmet türü puanı olacak. Yine Kendi çalıştığım ilden örnek vermeye çalışayım.
Muş ili doğu görevi sayılır; ancak il merkezinde hizmet puanı 10 gibi şekilledirilir, yakın köyü 15 puan olur, uzak köyü 20 puan olur.
Muş ili Varto ilçesi doğu görevi sayılır, ilçe merkezi 20 puan olur, yakın köyü 24 olur uzak köyü 30 puan olur.

gibi gibi şekillendirmelere gidecekler sanırsam. Elbette buna göre görev yerleri tekrar gözden geçirilecek ve bu puanlamalar her 3 senede bir değişecek yapılacak kontrollere göre.

Sizin düşünceleriniz nelerdir?

Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter

Kpss Forum Kpss Soruları , 2020 kpss sonuçları

Yeni Zorunlu Çalışma (Hizmet Puanı) Şekillendirmesi
« Yanıtla #1 : 01 Ağustos 2009, 15:01:04 »

 

 

 


Çevrimdışı uzza

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 38
 • Karma +0/-0
  • Profili Görüntüle
Yeni Zorunlu Çalışma (Hizmet Puanı) Şekillendirmesi
« Yanıtla #2 : 01 Ağustos 2009, 15:09:45 »
doğan hocam teşekkürler başlık için..

ben en çok böle bir değişikliğin ağustos atamalarını etkileyip etkilemeyeceğini merak ediyorum.. bu süreçlere aşina deneyimli arkadaşlar lütfen fikirlerinizi paylaşın.

Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter


Konuyu Paylaş

Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt / Gösterim Son İleti
xx
hizmet içi eğitim

Başlatan nalan_TG

6 Yanıt
3839 Gösterim
Son İleti 12 Temmuz 2010, 01:39:21
Gönderen: nalan_TG
xx
hacettepe sosyal hizmet

Başlatan abuzerxxx

0 Yanıt
3981 Gösterim
Son İleti 26 Ağustos 2009, 02:52:03
Gönderen: abuzerxxx
xx
Hizmet Alanına Göre Rehberlik Çeşitleri

Başlatan Dogan

0 Yanıt
3141 Gösterim
Son İleti 20 Kasım 2011, 20:36:50
Gönderen: Dogan
xx
iktisadi ve idari bilimler fakültesi sosyal hizmet bölümü mezunu öğrencilri

Başlatan NURAN BİL

0 Yanıt
1143 Gösterim
Son İleti 07 Şubat 2013, 14:03:07
Gönderen: NURAN BİL
xx
ZORUNLU EÐİTİMİN 9 YILA ÇIKMASI

Başlatan fulya0606

2 Yanıt
2604 Gösterim
Son İleti 18 Nisan 2009, 11:00:06
Gönderen: fulya0606
xx
zorunlu okul öncesi eğitimi

Başlatan pinarrr

2 Yanıt
2837 Gösterim
Son İleti 02 Ağustos 2009, 22:10:29
Gönderen: ebru2850
xx
günümüzün zorunlu alışkanlığı:YALNIZLIK

Başlatan gizem

5 Yanıt
3406 Gösterim
Son İleti 09 Ağustos 2008, 01:52:16
Gönderen: mrmrym
xx
t puanı

Başlatan neva_52

3 Yanıt
5951 Gösterim
Son İleti 17 Nisan 2010, 18:05:10
Gönderen: keskyyyn
 

mebbis