20 Eylül 2017, 03:13:29

 

 

 

Gönderen Konu: Piaget'in Bilişsel Gelişim Dönemleri  (Okunma sayısı 3646 defa)

Çevrimdışı Dogan

 • Yönetici
 • Kahraman Üye
 • *****
 • İleti: 3429
 • Karma +7/-0
  • Profili Görüntüle
  • http://www.doganaydin.net
Piaget'in Bilişsel Gelişim Dönemleri
« : 18 Kasım 2011, 17:48:35 »
Piaget, bilişsel gelişimi biyolojik ilkelerle açıklamıştır. Bireyi  bilgi kazanma sürecinde aktif olarak kabul etmiştir.
 
    Piaget önce zekâyı tanımakla işe başlaşmış ve daha sonra bilişsel  gelişme kuramını geliştirmiştir. Piaget zekâyı, çevreye uyum  sağlayabilme yeteneği olarak tanımlamıştır.
 
 Piaget'e göre bilişsel gelişim süreci şu  öğeler yoluyla gerçekleşir (etkileyen faktörler)
 
 1-) Olgunlaşma:  Bazı bilişsel süreçlerin fiziksel yeterliliklerin artmasına bağlı  olarak gelişmesidir. Bilişsel gelişim beyin ve sinir sisteminin  olgunlaşmasına paralel olarak gelişir.
 
 Mesela; yeterli fiziksel olgunlaşma olmadan dil gelişimi  gerçekleştirilemez.
 
    Biyolojik olgunlaşma olmadan, deneyim, sosyal etkileşim ve dengeleme  olamaz.
 
 
 2-) Yaşantı (Deneyim) :  Zihin gelişimi kişinin geçirdiği yaşantı zenginliği ile ilişkilidir.  Yaşantı, zihinsel gelişimi arttırır. Bireylerin sosyal ve fiziksel  çevreyle gerçekleştirdikleri her türlü etkileşim ve yaşantılardır.
 
 3-) Sosyal etkileşim/geçiş (Toplumsal  aktarma) :  Çocuğun, aileden, arkadaşlarından, öğretmeninden,  tv'den öğrendiklerini zihinsel olarak alma kapasitesi ile ilgilidir.
 
 4-) Dengeleme: Yukarıdaki üç  etmeni bir araya getirerek zihinsel yapıyı inşa etmektir.
 
  Çocuk için yeni gelen her bilgi dengeyi bozarak zihinde gerilim  oluşturur. Özümleme ve uyumsama süreçlerinin birbirleriyle etkileşimi  sonucu bu denge yeniden sağlanır. Zihin tüm hayatı boyunca bu dengeyi  sağlama eğilimindedir.
 
 -Örgütleme:  Bilgileri, olayları ve süreçleri sistematik ve tutarlı hale getirmek  için birleştirme eğilimidir. Burada eski ile yeni bilgiler arasında bir  ilişki kurularak birleştirme yapılır.
 
 Bireyin davranışlarını  ilk çocukluk yıllarında refleksler oluşturur. Daha sonra biyolojik  olarak olgunlaştıkça ve çevre ile etkileşimi sonucu yaşantı kazandıkça,  çocuk bilinçli hareketler göstererek çevresine uyum sağlamaya başlar.  Bireyin her uyum hareketi organize edilmiş bir davranışın parçasıdır.
 
    Birey tüm yaşantı ve öğrenmeleri sürekli bir dengeleme etkinliği  içinde gerçekleştirir.
 
 
 5.5.2.1.1 PİAGET'İN BİLİŞSEL GELİŞİMİNDE  TEMEL KAVRAMLAR
 1-Zekâ:  Çevreye uyum sağlayabilme yeteneğidir.
 
 2-Şema:  Çevreyle etkileşim sonucu oluşan, yeni gelen bilgilerin  yerleştirileceği bir zihinsel çerçeve veya kalıptır. Bu şemalar  örgütlenmiş davranış ve düşünce kalıplarıdır. İnsanların sahip  oldukları ilk şemalar emme ve yakalama refleksleridir. Bu şemaları  insan doğuştan getirir. Çeşitli yaşantıları sonucunda insanlar yeni  şemalar edinir ve bu tüm hayat boyunca sürer.
 
 3-Uyum  sağlama (Adaptasyon) :  Bireyin çevresiyle etkileşerek, çevresine ve çevresindeki  değişikliklere uyum sağlamasıdır. Bu 2 türlü gerçekleşir: Özümleme ve  uyumsama
 Özümleme (asimilasyon): Bireyin  yeni karşılaştığı durumları önceden var olan şemaların içerisine  yerleştirmesi ve açıklamasıdır.
 
  Birey yeni karşılaştığı bu durumları daha önceki benzer şemalara  yerleştirerek bir genelleme yaparak açıklamaya çalışır. Yani özümseme  de şema içinde bir değişikliğe neden olmaz. Şemanın kapsam ve  nitelikleri aynen kalır.
 
  Günlük yaşantımızda ilk kez karşılaştığımız şeyleri, bilinen şeylere  benzeterek açıklama davranışımız bu özümseme davranışına örnektir.
 Mesela;  hayatında ilk kez leopar gören bir çocuk daha önce edindiği kedi  şemasına leoparı yerleştirerek, leoparı kedi olarak tanımlayacaktır ve  köpeklere yaptıklarını (sevme, dokuma gibi) yapmaya çalışacaktır.
 
 Uyumsama (Akodomasyon / yerleştirme) :  Mevcut şemayı yeni durumlara, nesnelere veya olaylara göre yeniden  biçimlendirme süreci veya yeni şemaların oluşturulması sürecidir.  Uyumsama da yeni şemalar oluşturulur veya daha önceki şemaların kapsamı  ve nitelikleri değiştirilir. Uyumsama, karşılaşılan bir durumda eski  şema işe yaramadığında ortaya çıkmaktadır ve böylece yeni şemalar  zorunlu olarak oluşturulmaktadır.
 
 Mesela; köpeklere  kedilere davrandığı gibi davranan çocuk, köpeğe yemesi için süt verir,  onun havladığını ve kemik yediğini görünce köpeği kedi şemasından  çıkarır, ayrı bir köpek şeması oluşturur.
 
 
 4-Dengeleme:  Özümleme ve uyumsama süreçlerinin birbirleriyle etkileşimi sonucu  dengeleme gerçekleşir.
 
  Birey yeni karşılaştığı bir bilgi veya durumla kendisinde önceden var  olan bilgi ve deneyimleri arasında ilişki kurarak denge durumuna  ulaşır. (yani öğrenir.) Çocuk için yeni olan her şey dengeyi bozar,  özümleme ve uyum süreçleri ile bu denge yeniden sağlanır.

Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter

Kpss Forum Kpss Soruları , 2017 kpss 2013 kpss soruları, kpss sonuçları

Piaget'in Bilişsel Gelişim Dönemleri
« : 18 Kasım 2011, 17:48:35 »

 

 

 


Çevrimdışı Dogan

 • Yönetici
 • Kahraman Üye
 • *****
 • İleti: 3429
 • Karma +7/-0
  • Profili Görüntüle
  • http://www.doganaydin.net
Piaget'in Bilişsel Gelişim Dönemleri
« Yanıtla #1 : 18 Kasım 2011, 17:50:36 »
PİAGET'E GÖRE BİLİŞSEL GELİŞİM  DÖNEMLERİ
 1-Duyusal  Hareket dönemi (Sensori-Motor)    (0-2/3 yaş)
    -Refleksler, bu dönemin temel özelliğidir.
    -6. ve 8. aylarda refleksli davranışlardan amaçlı davranışlara geçer.
    -9-10. aylarda nesnelerin sürekliliği (kalıcılığı) ilkesi  gelişir.
    -Ses Bulaşması: Bir bebek ağlarsa, diğer bebeklerde ağlamaya  başlar.
    -Kendini dış dünyadan ve nesnelerden ayırt eder.
        -Ayrılık kaygısı yaşanır. (Anneden ayrılma korkusu)
    -İlk deneme-yanılma (yaparak-yaşayarak öğrenme) öğrenmeleri oluşur.
 
 -Döngüsel tepkiler ortaya çıkar. Döngüsel tepki; bebeğin belli  türdeki davranışları ısrarlı bir şekilde tekrarlamasıdır. Döngüsel  tepkiyle çocuk önceden rastlantı sonucu bulduğu ve zevk aldığı  hareketleri artık "Bilinçli" olarak yapmaya başlar. Yani rastlantı sonucu bulduğu, zevk aldığı ve başardığı  hareketi bilerek sürekli olarak yapar.
 
  -Devresel tepki oluşur. Devresel tepki,  döngüsel tepkiyi de kapsayan ve çocuğun 6 yaşına gelinceye kadar  davranışları, sürekli yapmasını sağlayan bilişsel bir süreçtir.  Devresel tepki; çocuğun yaptığı bir davranışı sürekli tekrarlamasıdır. Mesela yeni öğrendiği bir  şarkıyı sürekli olarak söyler. Bu özellik işlem öncesi dönemde daha çok  görülür. Döngüsel tepki, devresel tepkinin başlangıç aşamasıdır.
  -Devresel tepkiler daha sonra tekrarlana tekrarlana alışkanlıkları  oluştururlar.
 
  -Model alma ve taklit etme kökenli davranışlar  ortaya çıkar. Başlangıçta sadece görebildiklerini taklit eder.  İlerleyen zamanlarda görmüş olduğu bir olayı, olay kalktıktan sonra  tekrarlaması ertelenmiş  taklittir.
 2-İşlem  öncesi dönem (2/3-7 yaş): 2 döneme ayrılır. Sembolik (2/4  yaş), sezgisel (4-7 yaş) dönem  a-) Sembolik dönem (2/4 yaş) :
    -Dil gelişimi çok hızlıdır. Ancak  kullanılan kavramlar çocuğa hastır yani çocuğa özeldir.  (Çocuk kelimeleri kullanmaya, sembollerle nesneler arasındaki ilişkiyi  kurmaya başlarlar.)
    -Sembolik zekâ ve düşünme gelişimi başlar. (Bir şeyi başka bir  şeyle canlandırabilir.) Sembolik fonksiyonları kullandığı durumlardan  biri de sembolik oyundur. Mesela; çocuk çubuklardan gemi yapıp  derelerde veya su birikintilerinde onları yüzdürürler ve o gemilerin  kaptanı olurlar.
    -Mantık yürütme çok yüzeyseldir ve gelişmemiştir.
    -Benmerkezcidirler. (Yani dünyayı başkaları açısından  görmezler.) Dünyanın merkezi kendisidir. (Egosantrik düşünce)
    -Paralel oyun:  Benmerkezliğin bir devamı olarak, aynı anda, diğer çocuklarla beraber  oynamasına rağmen, diğerlerinin oyunlarına dikkat etmeden çocuğun kendi  oyununu oynamasıdır.
    -Kollektif Monolog: Karşısındakini  dinlemeden, onun kendisini dinlediğini varsayarak konuşmadır. Çocuklar  bir arada toplu konuşma halinde etkileşime girer ve hep bir ağızdan  konuşurlar.
    -Animizm (canlıcılık) : Canlı ve cansız  nesneler arasında ayırım yapamama durumudur. Çocuk cansız nesnelere  canlılık özellikleri yükler. Mesela; kız çocuklarının oyuncak  bebeklerine yemek yedirmesi, kolunu kırdığı bebekten defalarca özür  dilemesi
  -Sezgilerine dayalı olarak mantık yürütmeye ve problem çözmeye başlar.
    -Somut işlemlere doğru bir geçiş aşamasındadır.
    -İlk akıl yürütmelerin başladığı dönemdir.
    -Özelden özele akıl yürütme vardır. (olayları yalnızca  geçirdiği yaşantılara bağlı olarak tek yönlü düşünürler.)
 -Odaklama  (merkezleme-tek boyutlu) düşünme: Çocuğun  dikkatini bir olay ya da nesne ile ilgili özelliklerden yalnızca  birisine verebilmesidir.
    -Korunum ilkesi kazanılmamıştır. (şekilsel değişme olduğu zaman  kütlenin de değiştiğini zanneder.)
    -Maddeleri sadece bir özelliğine göre sıralayabilir ve  sınıflandırabilir.
    -İşlemleri tersine çeviremezler. (A=B'dir, fakat B=A değildir)
    -Bu dönemin sonuna doğru benmerkezli davranışlarda azalmalar görülür.
    -Ahlaki bağımlılık: Çocuk dıştan gelen (anne-baba) yasa ve  kurallara göre davranır.
 -Soru sorma: Özellikle 3–6 yaşlarda ilgi ve merak geliştiği için  çocuk sürekli olarak sorular sormaya başlar.
 -Kişilerin  Sürekliliği: Çocuk annesinin elbiselerini  giyen bir kadının, kendi annesi olmadığını anlar.
        -Yapaycılık:  Güneş ya da Ay yapay olarak hazırlanmış bir nesnedir çocuğa göre.  Güneş'in geceleyin ateşi söner, sabah ise yakılır.
 
 
 3- Somut  işlemler dönemi (7-11/12 yaş)
    - Olaylar ve nesneler üzerinde mantıksal düşünme başlar.
    - Sayıları kullanmayı ve kümelemeyi öğrenir.
    - Somut olduğu müddetçe karmaşık problemleri çözebilirken, soyut  problemleri ç çözemez.
    - Nesneleri birden fazla özelliğine göre sınıflayabilir. (Çok yönlü  mantıksal düşünme)
 - İleriye ve geriye doğru düşünebilir. Yani  işlemleri tersine çevirebilir. (Evden okula gittiği yoldan aynı sıra ile geri dönebilir.)
    - Benmerkezci düşünceden uzaklaşır. (olayları ve dünyayı  başkaları açısından görebilirler. / empati yapabilirler.) Sosyal  davranışlara yönelir.
    - Korunum ilkesi kazanılmıştır. (Maddenin görünümü değişse bile  özü değişmez.)
 - Dolaylı gerçeği kavrayabilme:  Çocuk bir olayın ya da nesnenin sadece görülen ya da yüzeyde kalan  tarafını değil görünmeyen ve yüzeyde kalmayan tarafını da algılar. Sarı  renkli kapaklı bir kitabı, beyaz renkli bir kaplıklakapladığınızda  gerçek rengini sorduğunuzda "Sarı" der ve gerçek rengini bilir.
 - Dönüşümsel  Düşünme: Daha önce yaşanmış bir olayı  kafasında canlandırıp anlatabilir.
 [font=&quot]- [/font]Dönüşebilirlik:  Bir nesnenin görünümü değişse bile yine aynı hale gelebileceğini  kestirebilir. (Bir buzun yeniden suya dönüşeceğini bilmesi gibi.)
 
 4-Soyut  (Formel) işlemler dönemi (11/12 yaş ve daha üstü)
    -Ergenlik dönemiyle başlar.
  -Soyut düşünebilme başlamıştır. Ayrıca soyut kavramları ve düşünceleri  (özgürlük, adalet gibi) anlayabilerek mantık yürütebilir.
 -Üst düzey akıl  yürütebilir ve bilimsel düşünme gerçekleşir: Problemlerin  çözümünde tümevarım, tümdengelim gibi akıl yürütme yollarını kullanır.  Hipotez oluşturabilir ve test edebilir. Gerçek  durumlar ile olasılıklar arasındaki ilişkileri kurabilir.
    -İdeal, fikir, değer ve inanç geliştirebilirler.
    -Bu dönemde üç türlü düşünme görülür. Benmerkezci düşünme,  birleştirici ve göreceli düşünme
 -Ergen egosantrizm (Benmerkezcilik) :  Kendi düşüncelerinin ve söylediklerinin en doğru olduğunu düşünür.  Herkesin kendisiyle uğraştığını ve onu takip ettiğini (Hayali  seyirciler kurgular) düşünür. Diğer insanların kendileriyle ilgili  düşüncelere aşırı önem verirler. Bu nedenle ayna karşısında bol bol  zaman geçirilir. Ergen  kendine özgü dramatik senaryolar, hüzünlü hikâyeler geliştirir.  Örneğin; hiç evlenemeyeceğini, iş bulamayacağını düşünür. Ergen  kendisini ünlü bir sporcu, sanatçı, film kahramanı gibi hayal eder.  Âşık olur ve "kimsenin kendisi kadar sevemeyeceğini" düşünür. (Kişisel  efsane)
 -Birleştirici düşünme: Birey  değişken birkaç özellik veya değişken içeren problemleri çözebilir. Bir  problem durumunun birden fazla değişkeni barındırdığını ya da bir  problemin birden fazla çözüm yolunun (hipotez geliştirme) bulunduğunu  anlar.
 -Göreceli düşünme (Kişiye, zamana ve  yere göre düşünme) : Diğer bireylerin düşüncelerine göre kendi  orijinal düşüncelerini geliştirir. Örneğin;  birey kendi ahlaki değerlerini geliştirir. Kendi doğruları ile  başkalarının (anne-baba ya da öğretmenlerinin) doğruları arasındaki  farkı anlar ya da birey bir fotoğrafa bakarken kendine göre sol taraf  ile fotoğrafa göre sol taraf arasındaki farkı anlar.
 -Hızlı bedensel büyüme: Bedendeki  hızlı büyümenin sonucu sinirlilik, sakarlık ve uzun  süre dikkati kullanamama görülür.
 -Üreme sistemlerinin  gelişimi: Beynin cinsel fonksiyonlarla  ilgili salgılar üretmesi sonucu zihinsel gelişimde kısa dönemli  farklılıklar görülür.
 
- Piaget'e göre zihinsel gelişim yavaş ve aşamalıdır. Bir aşamada  elde edilenler sonraki aşamaların temelini oluşturur.
- Zihinsel gelişim evreleri hiyerarşiktir. Her birey, evreleri  atlamadan sırayla izler.
- Gelişimde bireyler ayrılıklar vardır.

Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter

Kpss Forum Kpss Soruları , 2017 kpss 2013 kpss soruları, kpss sonuçları

Piaget'in Bilişsel Gelişim Dönemleri
« Yanıtla #1 : 18 Kasım 2011, 17:50:36 »

 

 

 Konuyu Paylaş

Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt / Gösterim Son İleti
xx
piaget bilişsel gelişim

Başlatan semihaayar

2 Yanıt
4624 Gösterim
Son İleti 08 Ocak 2011, 07:03:45
Gönderen: semihaayar
xx
Bilişşel Gelişim Dönemleri

Başlatan Dogan

0 Yanıt
1487 Gösterim
Son İleti 18 Kasım 2011, 17:05:50
Gönderen: Dogan
xx
Piaget'nin Ahlak Gelişim Kuramı

Başlatan Dogan

0 Yanıt
2473 Gösterim
Son İleti 17 Kasım 2011, 21:56:22
Gönderen: Dogan
xx
Psikoseksüel Gelişim ve Dönemleri

Başlatan Dogan

0 Yanıt
1985 Gösterim
Son İleti 18 Kasım 2011, 19:13:47
Gönderen: Dogan
xx
Gelişim Dönemleri ve Görevleri

Başlatan Dogan

0 Yanıt
2910 Gösterim
Son İleti 18 Kasım 2011, 19:22:01
Gönderen: Dogan
xx
Freud ve Psikoseksüel Gelişim Dönemleri

Başlatan tuba33

0 Yanıt
3077 Gösterim
Son İleti 22 Mayıs 2010, 17:01:10
Gönderen: tuba33
xx
Freud ve Psikoseksüel Gelişim Dönemleri

Başlatan Dogan

0 Yanıt
4559 Gösterim
Son İleti 18 Kasım 2011, 17:40:42
Gönderen: Dogan
xx
Erikson'a Göre Çocukların Gelişim Dönemleri

Başlatan Dogan

0 Yanıt
2189 Gösterim
Son İleti 17 Kasım 2011, 21:45:43
Gönderen: Dogan
 

mebbis