22 Eylül 2017, 18:18:29

 

 

 

Gönderen Konu: ÖÐRENME PSİKOLOJİSİ TEMEL KAVRAMLAR  (Okunma sayısı 15310 defa)

Çevrimdışı LGmax

 • Kıdemli Üye
 • ****
 • İleti: 475
 • Karma +0/-0
  • Profili Görüntüle
ÖÐRENME PSİKOLOJİSİ TEMEL KAVRAMLAR
« : 11 Şubat 2008, 19:15:05 »
TEMEL KAVRAMLAR
Eğitim: Yaşantı boyunca bireyde istendik davranışlar meydana getirme sürecidir
Öğretim: Okullarda amaçlı, planlı, programlı olrak yürütülen faaliyetlerdir.
Öğrenme: Bireyde kendi yaşantıları yoluyla, davranışında meydana gelen nispeten kalıcı izli davranış değişikliği olarak tanımlanmaktadır. Öğrenmenin olabilmesi için;
•   Davranışta bir değişiklik olmalıdır
•   Davranıştaki değişiklik nispeten kalıcı izli olmalıdır
•   Davranıştaki değişiklik yaşantı ürünü olmalıdır öğrenilmiş davranışlar nelerdir?

Eğitim-Öğrenme iüşkisi;
•   Eğitim davranışlarda istendik yönde değişiklikler oluşturur.
•   Her ikisinde yaşantı yoluyla değişiklikler oluşur.
•   Eğitim,     öğrenmelerin istendik davranışların toplamıdır.
•   Eğitim öğrenmeyi kapsar.
 Davranış: Organizmanın her türlü etkinliğidir. Diğer bir deyişle organizmanın dışarıdan gözlenebilen ya da kendisince hissedilebilen tepki ve hareketlerinîn tümüne denir.

Davranış çeşitleri
A. Doğuştan gelen davranışlar: İçgüdüsel ve reflex davranışlar. Öğrenme sonucu kazanılan davranışlar değildir.
Reflex: Doğuştan getirilen, belli bir uyarıcıya karşı organizmanın belli ve basit bir davranış gösterme eğilimidir. Reflex'in üç özelliği vardır.
•   Doğuştan getirilmesi,
•   Belli bir uyarıcının bulunması,
•   Basit bir tepki olması.
Örnek; dizimize vurulduğu zaman ayağımızı kaldırmamız, nefes alma, emme, yutma, göz kırpma, emmeye bağlı arama refleksi öğrenilmemiştir.
İçgüdü: Doğuştan getirdiğimiz diğer bir davranış grubudur. Doğuştan getirilen türe özgü davranış örüntülerine denir. İçgüdünün 4 özelliği vardır; Doğuştan gelmelidir, bir türün tüm üyelerinde olmalıdır, başka türlerde olmamalıdır, karmaşık bir davranış örüntüsü olmalıdır. Örnek; Kuşların göç etmesi, arıların ba! yapması, ipek böceğinin koza örmesi
Reflex ve içgüdü karşılaştırması:
•   Reflexler ertelenebilir, içgüdüler ertelenemez
•   Reflex basit bir davranıştır, içgüdü karmaşık bir davranıştır.
•   İnsanlarda   içgüdü   yoktur,   içgüdüsel   davranış vardır. Örnek; Annelik
B.Geçici   davranışlar:   Alkol,   ilaç,   hastalık   ve yorgunluk  sonucu  ortaya  çıkan  davranışlardır.Öğrenme sonucu kazanılan davranışlar değildir.
C.Sonradan kazanılan davranışlar:   İstendik ve istenmedik davranışlardır.Öğrenilmiş davranışlardır. Bu davranışlar tecrübe ve eğitim öğretim yoluyla olmak üzere iki türlü kazanılır.
İstendik Davranışlar: Formal ve informal ortamlarda kazanılan davranışlardır. Okullarda kazanılan akademik bilgilerin tamamı, evde ve çevrede kazanılan toplumsal roller vb.
İstenmedik Davranışlar: Formal ve informal ortamlarda kazanılan davranışlardır. Bu davranışlar ailede ve sokakta kazanılabilir. Kopya çekme, hırsızlık gibi davranışlar örnek verilebilir.
 Uyarıcı: Duyu organlarını harekete geçiren ve tepkiye yol açan herhangi bir nesne ya da enerjiye denir. Uyarıcılar içsel ya da dışsal olabilir.
Tepki: Uyarıcılann organizmayı etkilemesi sonucu organizmanın gösterdiği herhangi bir davranışa denir. Tepkiler basit ya da karmaşık, açık ya da gizli olabilir.

Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter

Kpss Forum Kpss Soruları , 2017 kpss 2013 kpss soruları, kpss sonuçları

ÖÐRENME PSİKOLOJİSİ TEMEL KAVRAMLAR
« : 11 Şubat 2008, 19:15:05 »

 

 

 


Çevrimdışı LGmax

 • Kıdemli Üye
 • ****
 • İleti: 475
 • Karma +0/-0
  • Profili Görüntüle
ÖÐRENME PSİKOLOJİSİ TEMEL KAVRAMLAR
« Yanıtla #1 : 11 Şubat 2008, 19:15:37 »
DAVRANIŞÇI YAKLAŞIM
Deneysel, bilimsel bir yaklaşımdır. Etkisi 1960 lara kadar sürmüştür. Öğrenme uyarıcı-tepki ilişkisi içinde açıklanır. Insan davranışlarının gözlenebilir hale getirilmesi üzerinde çalışmışlardır. Kurucusu VVatson'dur. Öğrenmeyi gözlenebilen, ölçülebilen uyarıcı ve tepkilere indirgemiştir. Thorndike, Pavlov, VVatson Skinner önde gelen temsilcilerindendir.

Davranışçı yaklaşımın temel sayıltıları;

İnsanların öğrenmesi ile  canlıların   öğrenmesi birbirine benzerdir.
Hayvanlar üzerindeki araştırmalarla insan davranışları açıklanabilir.
İnsan doğduğunda zihni boş bir levha gibidir.
Öğrenmeler ölçülebilir ve gözlenebilir olaylar üzerinde odaklanarak incelenebilir.
Duygu, düşünce, güdü gibi özellikler gözlenip ölçülemediği için bilimsel olarak araştırılamaz ancak uyarıcılar ve tepkiler araştırılabilir.
Öğrenme uyarıcı ve tepki arasındaki ilişki çerçevesinde incelenebilir.
Gözlenen davranış değişikliği meydana geldiğinde öğrenme gerçekleşmiş olarak kabul edilir.
Tüm öğrenmeler aynı basit kurallarla kısa ve öz bir şekilde ifade edilir.
İçsel yaşantıları reddeder..
Davranış bozukluklarını yanlış öğrenmelere bağlamışlardır.
Davranış bozuklukları yeni öğrenmelerle düzeltilebilir. Bu amaçla karşıt koşullama,
sistematik duyarsızlaştırma, yeniden koşullama, deneysel söndürme gibi teknikler geliştirmişlerdir.
Ilk anahtar sözcük davranıştır. İnsan davranışını tamamen reflexler, U-T ilişkisi ve pekiştiricinin etkisi ile açıklamaya çalışmıştır. Hisler ve diğer bilişsel süreçlere kuşkuyla bakılır. Iki temel öğesi vardır;
•   Uyarıcı: Organizmayı harekete geçiren iç ve dış uyarıcılar
•   Tepki: Uyarıcının organizmada meydana getirdiği fizyolojik ve psikolojik değişmeler
Davranışçı   yaklaşımın   üzerinde   durduğu   konu bireyin ne düşündüğü değil ne yaptığıdır.


BİTİŞİKLİK KURAMLARI
Bitişik kuramcılara göre öğrenme tek denemede bile gerçekleşebilir. Korku insanlarda tek denemede
gerçekleşebilir. örnek, boğulma tehlikesi, elektrik çarpması vb. Burada yapılan işlem genellemedir.
Genelleme, öğrenilmiş bir davranışın çok çeşitli durumlarda işe yaramasını sağlar. istenmeyen
davranışların   ortadan kaldırılması   üzerine yoğunlaşmışlardır. Pekiştirme ve ödülü kabul etmemişlerdir.
Bitişiklik kuramları içerisinde VVatson ve Guthrie ele almıştır.

BİLİŞSEL YAKLAŞIMLAR
Öğrenmeye bakışı aşağıdaki formülle açıklanmaktadır.
Uyarıcı -» Organizma (bilişsel  süreçler) -> Davranış /Tepki
Öncüleri Gestalt yaklaşımdır.
Bilişsel Süreçler;
1.Zihindeki bilgi birikimleri
2.Bu bilgi birikimleri arasındaki bağlantılar
3.Bu bağlantılar arasında yapılan işlemlerdir.

Bilişsel yaklaşımın dayandığı temel ilkeler
4.Bazı   öğrenme  süreçleri  yalnızca  insana  özgüolabilir. Bu nedenle bilişsel araştırmalar insanlar üzerinde yapılır.
5.Zihinsel olaylar araştırmanın odağıdır.
6.Birey öğrenme sürecine aktif olarak katılır.
7.Öğrenme gözlenemeyen bazı zihinsel bağlantıların oluşmasını da içerebilir
8.Bilgi örgütlenir.
9.Öğrenme daha önce öğrenilenle yeni öğrenileni ilişkilendirme sürecidir.
Bilişsel    yaklaşımlar    insanın    dünyayı    anlamada kullandığı zihinse! süreçleri incelerler. Bilişsel yaklaşıma  göre öğrenme;  zihinsel yapıdaki değişmedir. Önemli olan zihinde ne olup bittiğidir.
Bilişsel yaklaşım içinde temel olarak gestalt yaklaşım ve bilgiyi işleme kuramı incelenecektir.


Davranışçı öğrenme yaklaşımı ile bilişsel öğrenme yaklaşımları arasındaki temel farklılıklar

1Davranışçılar, davranışa neden o!an ve davranışı takip eden     uyarıcıları     incelerken;     bilişsel
kuramcılar,       uyarıcının birey tarafından algılanmasından itibaren bireyde meydana gelen
içsel süreçler ve öğrenmeye etki eden bireysel özellikler ile ilgilenmişlerdir.
2.Davranışçı yaklaşıma göre davranış öğrenilir.
Bilişsel yaklaşıma göre ise bilgi öğrenilir. Bilgide meydana gelen değişme davranışa yansır.Davranışçı yaklaşımda öğrenme ve hafıza ayrımı yoktur. Yalnızca öğrenme vardır.
3.Davranışçı    yaklaşımda     pekiştireç    davranışı kuvvetlendirir   ve   dıştan   verilen    pekiştireçler
öğrenmede önemli rol oynar. Bilişsel kuramcılaragöre dıştan  verilen   pekiştireçler öğrenen  için,yaptığı davranışın doğruluğu hakkında dönüt sağlar.
Davranışçı yaklaşımda öğrenen, uyarıcılarla etkileşimde bulunmak ve pekiştireç almak için aktif olmalıdır. Bilişsel yaklaşımda ise öğrenen, dikkatini kontrol ederek, uyarıcıları seçerek, onları anlamlı hale getirip kodlayarak öğrenme sürecine aktif olarak katılır.
Davranışçı kuramlar, çoğunlukla hayvanlar üzerinde araştırmalar yaparak öğrenmeyi açıklayan genel kuralları bulmaya çalışmışlardır. Bilişsel kuramcılar ise insanların doğal çevre içinde değişik durumlarda nasıl öğrendikleri üzerinde araştırmalara ağırlık vermektedirler.
Birey belli bir zaman ve yerde öğrendiği bilgiyi, istediği yer ve zamanda uygulama yetisine sahiptir. Bu durum bireyin öğrenilen bilgileri belli bir yerde depolama kapasitesine sahip olduğunu göstermektedir.


NÖRO-FİZYOLOJİK KURAM (BEYİN TEMELLİ ÖÐRENME)
İnsan öğrenmelerini beyin fonksiyonları ile ele almıştır. Kuram ile ilgili olarak Hebb ilgilenmiştir. Beyindeki uyarılmaların sonunda beyinde olan kimyasal değişiklikleri yakından inceleyerek kuramını geliştirmiştir. Bu kurama göre öğrenmede beyinde olan kimyasal değişikliklerdir.
Bu görüşe göre duygusal-zihinsel süreçler beynin bir dizi işlevinin ürünüdür. Nasıl ki yürüme, soluk alma, gülümseme gibi basit motor devinimler beyin işlevinin birer ürünü ise duygulanım, öğrenme, düşünme beste yapma gibi karmaşık duygusal ve bilişsel davramşlar da beyin işlevinin birer ürünüdür.

İNSANCIL (HÜMANİST) KURAMLAR
Öğrenmenin nasıl olduğunun değil, neyin nasıl bir ortamda öğrenilmesi gerektiğinin üzerinde durur. Bu kuramda insani değerler öğretilmeli ve bu, öğrenciye saygı gösteren, değer verilen ortamlarda öğretilmelidir.
Temelde iki unsur önemlidir:
1-Öğrenci biriciktir
2-Öğretmen özerktir.
*İnsancıl yaklaşım bireyselliği savunmasına karşın işbirliğine de önem verir. örneğin; işbirliğine dayalı öğrenmede yüz yüze iletişim ve kazan-kazan prensibi vardır.
Davranışçı ve bilişsel yaklaşımdan sonra 3. güç olarak ortaya çıkmıştır. Diğer kuramlardaki gibi katı ilkelerden çok belli bazı temel ilkeler konusunda anlaşmış bilim adamlarının görüşlerinden oluşmaktadır. Gestalt yaklaşımın ilkelerinden yararlanmışlardır.

Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter

Kpss Forum Kpss Soruları , 2017 kpss 2013 kpss soruları, kpss sonuçları

ÖÐRENME PSİKOLOJİSİ TEMEL KAVRAMLAR
« Yanıtla #1 : 11 Şubat 2008, 19:15:37 »

 

 

 


Çevrimdışı LGmax

 • Kıdemli Üye
 • ****
 • İleti: 475
 • Karma +0/-0
  • Profili Görüntüle
ÖÐRENME PSİKOLOJİSİ TEMEL KAVRAMLAR
« Yanıtla #2 : 11 Şubat 2008, 19:16:01 »
ÖÐRENMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
A.   Öğrenenle ile ilgili faktörler    
Türe özgü hazır oluş: öğrenecek olan organizmanın istenen davranışı göstermek için gerekli biyolojik donanıma sahip olması demektir. Organizma bu donamımdan yoksun olduğunda öğrenemez. Örneğin; İnsan uçmayı öğrenemez ancak kuşlar uçabilir.
Olgunlaşma: Organların kendilerinden beklenen görevleri yapabilecek duruma gelmesi durumudur. Diğer bir deyişle Organizmanın temelindeki potansiyel güçlerin göreve hazır bir duruma ulaşmasıdır.
Organizma türe özgü hazır oluş durumunda olsa bile olgunlaşma olmadan öğrenemez. Olgunlaşma yaş ve zeka açılarından ele alınmaktadır.
 genel uyarılmışlık hali: Organizmanın verimli bir öğrenme sağlayabilmesi için hazır ve tetikte bulunmasıdır. Bireyin dışarıdan gelen uyarıcıları alma derecesidir. "Canım ders çalışmak istemiyor" diyen öğrenci aslında yeterli genel uyarılmışlık haline ulaşmamıştır. Yatakta ders çalışmak öğrencinin genel uyarılmışlık haline girmesini olumsuz yönde etkilemektedir. Benlik kavramı, güdü, çalışma alışkanlıkları gibi etkenler genel uyarılmışlık halini etkileyen faktörlerdendir.
Kaygı: Güçlü bir istek ya da dürtünün gerçekleşmeyecek gibi göründüğü durumlarda ortaya çıkan tedirgin edici bir duygudur. Aşın ve düşük düzeydeki kaygı öğrenmeyi olumsuz yönde etkilemektedir.
Güdülenme (Motivasyon):Organizmayı etkileyerek bir amaç için harekete geçiren durumdur. Buradaki "durum" ifadesi dürtü, istek, ihtiyaç, hırs vb. olabilir.
Güdüler bizi harekete geçiren güçlerdir. Yani davranışı bir amaca doğru başlatan ve sürdüren bir iç şarttır. Güdüler organizma içindeki ihtiyaçlardan doğar ve bu ihtiyaçların giderilmesi için organizmayı harekete geçirir. Organizmanın öğrenmeye güdülenmiş olması bireyin öğrenmesini kolaylaştırır.

Öğrenmede güdüler üç nedenle önemlidir;
1. Güdü, davranışı oluşturan en önemli koşuldur. Örnek: aç olmayan organizmaya et gösterilse de salya salgılamaz.
2.Güdü,   pekiştirme   için   de   gereklidir.   Yani davranışın sürdürülmesini-tekrarını sağlar.
3.Güdü, davranış değişikliğini de denetler. Yani davranışın şu ya da bu yönde olmasını sağlar. Böylece organizmanın istenen tepkide bulunabilme artar.
Güdüler genellikle içsel Veya dışsal uyarıcılar tarafından uyarılmaktadır. Güdünün uyandırılması
sonucunda organizma bu güdüyü doyurmak için harekete geçmektedir.
Örneğin susuzluk dürtüsü organizmayı su ihtiyacını karşılamak için harekete geçmeye zorlar. Organizma  harekete geçerek su aramaya başlar. Suyun içilmesiyle birlikte susuzluk dürtüsü doyurulmuş olur.
Güdülerin içsel-dışsal, birincil-ikincil, döngüsel olma gibi özellikleri vardır.
 Dikkat: Bilincin bir noktada toplanması haline denir. Diğer bir deyişle psikofizik enerjinin bir noktada toplanmasıdır.
Eski Yaşantılar:Daha önceden deneyimli oluş ya da konu ile tanışıklığın bulunması (eski yaşantılar) yeni öğrenmeleri etkiler.Yetişkin kişiler hemen hemen hiç bir öğrenmeye sıfırdan başlamazlar. Okullardaki eğitimde her konu daha önce öğrenilmiş olması gereken başka konularla bağlantılıdır. Bu açıdan bir derste öğrenilen kavramlar diğer bir dersteki öğrenilen kavramlarla ters düşmemelidir.
Birey öğrenmeyi kolaylaştıracak ve hızlandıracak önbilgilere (ön öğrenmeler) sahip olmalıdır. Bu ön öğrenmeler öğrenmeyi kolaylaştıracağı gibi zorlaştırabilir.
Öğrenmenin Aktarılması:
(olumlu aktarma): Geçmiş yaşantıların öğrenmeyi kolaylaştırmasına denir. Otomobil kullanmayı öğrenen birisinin başka bir model ya da marka otomobili de kullanabilmesi.
olumsuz aktarma): Geçmiş yaşantıların öğrenmeyi olumsuz etkilemesine denir. Iki parmak yöntemiyle daktilo yazmayı öğrenen birisi on parmak ile yazmaya çalıştığında zorlanır ve daha yavaş yazar. Önceki öğrenme yeni öğrenmeyi olumsuz etkiler.
Fizyolojik Durum:Öğrenme için sağlıklı bir fizyolojik yapı gereklidir. Süreğen hastalıklar ve duyu organlarındaki bozukluklar öğrenmeyi olumsuz yönde etkiler.
Bireysel Farklıklar: Zekâ, ilgi, yetenek, tutum, güven, benlik tasarımı gibi farklılıklar öğrenmeyi etkileyen bireysel farklılıklardır. Kalıtım ve çevrenin rolü vardır.
 
B.   Öğretim Yöntemi ile ilgili Faktörler s    
Konunun Yapısı:öğrenmede konunun bütün olarak verilmesi parçalara bölerek verilmesinden daha etkilidir. Konu anlamlı ve kolayca birbirine bağlanabilir nitelikte olmalıdır.
Öğrenmeye Ayrılan Zaman:Öğrenen bireyler arasında bir konunun öğrenilmesine ayrılan zaman bakımından farklılıklar vardır.
Bazı öğrenciler öğrenilecek konuyu günde 2 saatten bir haftada öğrenirler buna aralıklı öğrenme denir. Sistematik çalışmadır. öğrenilen bilgiler kısa sürede unutulmaz.
Bazı öğrenciler de öğrenilecek konuyu yoğun bir biçimde bir günde öğrenirler buna toplu öğrenme denir. Sadece sınav zamanında çalışan öğrenciler bu gruba girer. Öğrenciler konuyu kısa zamanda öğrenmekte ve sınavda başarılı olmaktadırlar. Buna karşın öğrenilen bilgi kısa sürede unutulmaktadır.
Katılım (öğrenci aktivitesi)
Öğrenilecek olanla etkileşim öğrenme çabasına girmedir. Bu etkileşim dinleme-okuma-yazma-anlatma şeklinde olabilir. Dinlemede öğrenci pasiftir. Öğrenme zayıf olmaktadır. Buna karşın anlatmaya doğru gidildikçe öğrenci aktifleşmekte ve öğrenme artmaktadır.
Geribildirim (Dönüt)
Sonuçların bilgisi de denebilir. iyi bir öğrenmenin gerçekleşmesi için öğrencinin öğrenip öğrenmediği veya ne kadar öğrendiği ile ilgili olarak bilgilendirilmesi gerekir. Öğrenci yaptıkları ve söylediklerinin ne derece doğru olduğunu bilirse daha kolay öğrenir. Bunu bilmeyen öğrenci yavaş öğrenir. Sınav sorularının kısa sürede cevaplanması geribildirimdir.

C.    Öğrenme Malzemesi ile ilgili faktörler
Algısal ayırt edilebilirlik:
Öğrenme malzemesinin çevredeki uyarıcılardan ayırt edilebilir olmasıdır. Beyaz uyarıcılar içinde siyah bir uyaranın dikkat çekmesi gibi öğrenilecek konu da öğrencinin dikkatini çekmelidir. Diğer uyaranlar arasından öğrenilecek malzeme ile ilgili uyaranlar kolayca ayırt edilebilir nitelikte olmalıdır. Öğrenilecek malzeme öğrencilerin amaçlarına, beklentilerine uygun olmalıdır.
 Anlamsal Çağrışım
Anlamlı bir şekilde öğrenilen bilgi anlamsız bilgilerden daha kolay hatırlanabilir. Bu tür bilgiler daha kalıcıdır. öğrenilen yeni konu daha önce öğrenilen konularla ilişkisi sağlanmış olmalıdır. Anlamsal çağrışım dizileri oluşturulmalı ve bunların sayısı çoğaltılmalıdır.
Örnek: Peynir kavramı öğretilirken buna yakın ya da ilişkili olan kavramlarla ilişkisinin kurulması bu kavramın öğrenilmesini kolaylaştırır. Süt, yumurta, inek, kahvaltı, beyaz, çay, pamuk, karvb.
Kavramsal Gruplandırma
İyi organize edilmiş gruplar halindeki bilgiler kolay öğrenilir. Ünite ve konular iyi bir şekilde gruplanarak verilmelidir. Kavramsal gruplandırma birçok bilgi veya kavramın öğrenilmesi durumunda çok etkilidir. Bu durumda öğrenme malzemeleri birtakım grupla halinde bütünleştirilmelidir. Bütünleştirmede öğrenilecek malzeme basamaklar haline getirilmelidir. Kavramlar gruplara, gruplar alt gruplara ayrılabiliyorsa öğrenilmesi kolaylaşır.
« Son Düzenleme: 21 Temmuz 2008, 15:34:47 Gönderen: Dogan »

Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter

Çevrimdışı simya

 • Tam Üye
 • ***
 • İleti: 200
 • Karma +0/-0
  • Profili Görüntüle
ÖÐRENME PSİKOLOJİSİ TEMEL KAVRAMLAR
« Yanıtla #3 : 24 Mart 2008, 11:26:02 »
İstesemde Kovamadım Varlığını
ilriye ket vurma: eski bilgilerin yeni bilgileri öğrenmeyi güçleştirmesi

Geçmiş Kayboldu Varlığınla
geriye ket vutma: yeni bilgilerin eskiyi karıştırması veya unutturması
umuduna kurþun sýksa da ölüm.. gülüþünü kaybetme gülüm.. UMUDA KURÞUN ÝÞLEMEZ..!

Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter

Çevrimdışı nurci

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 27
 • Karma +0/-0
  • Profili Görüntüle
ÖÐRENME PSİKOLOJİSİ TEMEL KAVRAMLAR
« Yanıtla #4 : 31 Mayıs 2009, 20:12:38 »
edimsen be tepkisel koşullanmayla ilgilide güsel örnekler ve bilgiler varsa eğer yardımcı olurmusunuz..acaip karıştırıyorum.:|

Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter


Konuyu Paylaş

Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt / Gösterim Son İleti
xx
Gelişim Psikolojisi temel kavramlar ve ilkeler

Başlatan LGmax

2 Yanıt
9994 Gösterim
Son İleti 10 Şubat 2008, 20:08:37
Gönderen: LGmax
xx
temel kavramlar

Başlatan c_a_n

3 Yanıt
7255 Gösterim
Son İleti 07 Mart 2008, 15:21:25
Gönderen: c_a_n
xx
Temel kavramlar

Başlatan LGmax

5 Yanıt
12453 Gösterim
Son İleti 15 Ocak 2011, 17:17:11
Gönderen: hyla_
xx
Temel kavramlar

Başlatan Antisosyal_31

2 Yanıt
2534 Gösterim
Son İleti 14 Mart 2010, 17:04:57
Gönderen: Antisosyal_31
xx
sayılar (temel kavramlar)

Başlatan dere

8 Yanıt
3766 Gösterim
Son İleti 06 Şubat 2011, 16:54:01
Gönderen: dere
xx
Matematik Temel kavramlar...

Başlatan neva07

2 Yanıt
2802 Gösterim
Son İleti 06 Mayıs 2010, 15:20:08
Gönderen: neva07
xx
Öğrenmeye İlişkin Temel Kavramlar

Başlatan Dogan

0 Yanıt
1772 Gösterim
Son İleti 17 Kasım 2011, 22:12:50
Gönderen: Dogan
xx
Gelişim İle İlgili Temel Kavramlar

Başlatan Dogan

0 Yanıt
3179 Gösterim
Son İleti 18 Kasım 2011, 17:32:33
Gönderen: Dogan
 

mebbis