21 Eylül 2017, 17:09:35

 

 

 

Gönderen Konu: Kurtuluş Savaşı testleri  (Okunma sayısı 17308 defa)

Çevrimdışı ebru

 • Kahraman Üye
 • *****
 • İleti: 639
 • Karma +1/-0
  • Profili Görüntüle
Kurtuluş Savaşı testleri
« : 03 Mart 2008, 12:37:15 »
KURTULUŞ SAVAŞI

1. Amasya Genelgesinin maddeleri şunlardır

I.   Vatanın bütünlüğü tehlikededir
II.   Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır
III.   Askeri ve sivil örgütler dağıtılmayacaktır
IV.   İstanbul hükümeti üzerine aldığı sorumlulukları yerine getirememektedir
V.   Genelge bir sır olarak saklanacaktır

Bu maddelerden hangisi mutlak yönetim anlayışının ileride değiştirilebileceğinin kanıtıdır

a)  I                      b) II                     c) III                     d) IV                      e)V2. Mustafa Kemal Paşa Amasya Genelgesini 9. Ordu Müfettişi olarak hazırlamış ancak sadece kendi imzasıyla yayınlamamıştır. Genelgeyle ilgili Rauf Bey Ali Fuat Paşa ve Refet Paşa ve Kazım Karabekir Paşanın onayını almıştır.

Mustafa Kemalin böyle davranmakla

I.   Genelgeyi kişisel olmaktan çıkarmak
II.   Genelgenin duyulmasını önlemek
III.   Halk desteğini güçlendirmek

Amaçlarından hangilerine ulaşmaya çalıştığı savunulabilir

a) yalnız I                                      b) yalnız II                                                 c) yalnız III
                       d) I ve III                                            e) III ve III3. Mustafa Kemal Paşa Anadoluya geçtikten sonra yayınladığı genelgelerle Türk halkına çağrıda bulunmuş ve işgallere tepkide bulunmalarını istemiştir.

Mustafa Kemal bu girişimiyle

I.   İşgallere karşı kamuoyu oluşturma
II.   Azınlıkları yok etme
III.   Milli bağımsızlığı sağlama

Amaçlarından hangilerine ulaşmaya çalışmıştır

a) yalnız I                                      b) yalnız II                                          c) yalnız III
                          d) I ve III                                       e) III ve III4. Milli mücadele yıllarında toplanan yerel kongreler bölgelerinde yaşayan herkesi doğal üyeleri saymışlar giderek genişleyen bir örgüt yapısı ve katılımcı bir model oluşturmuşlardır.

Bu bilgilere bakılarak kongrelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez

a)   Silahlı direnişi örgütlemişlerdir
b)   Demokratik yöntemler izlemişlerdir
c)   Tüm yurtla ilgili kararlar almışlardır
d)   Bölgesel devletler kurmayı amaçlamışlardır
e)   Halifelik makamına karşı mücadele edilmiştir5.  Milli mücadele döneminde genelgelerin yayınlanmasının ve kongrelerin toplanmasının amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur

a)   Türk halkını bilinçlendirmek
b)   Egemenlik ve bağımsızlık haklarını korumak
c)   Bölgesel direnişleri bir merkezden yönetmek
d)   Anadoludaki azınlıkların varlığına son vermek
e)   İstanbul hükümetine ve itilaf devletlerine gözdağı vermek6. Amasya genelgesi sonrasında itilaf devletleri ve İstanbul hükümeti Anadoludaki direniş hareketini vatana ihanet içinde olanların gerçekleştirdiği düzensiz ve amacına ulaşamayacak olan bir hareket olarak göstermekteydi.

Sivas kongresi sırasında gerçekleştirilen

I.   İade-i Milliye gazetesinin çıkarılmasına karar verilmesi
II.   İstanbulla her türlü bağlantının kesilmesi
III.   Batı cephesine Ali Fuat Paşanın atanması

Faaliyetlerinden hangileri halkın bu konuda tarafsız olarak aydınlatılması amacına yöneliktir

a) yalnız I                                   b) yalnız II                                       c) yalnız III
                          d) I ve II                                   d) III ve III

7. İstanbul hükümetinin Sivas kongresini Elazığ Valisi Ali Galipten yararlanarak dağıtmak istemesi kongre üyeleri tarafından tepkiyle karşılanmış ve Damat Ferit istifa etmek zorunda kalmıştır.

Bu duruma bakılarak

I.   Milli Mücadele fikri bazı kesimler tarafından tepkiyle karşılanmıştır
II.   Yeni bir devletin kurulması kesinleşmiştir
III.   İstanbul Hükümeti Anadolu ile görüş ayrılığına düşmüştür

Yargılarından hangisine ulaşılabilir

a) yalnız I                                    b) yalnız II                                        c) yalnız III
                        d) I ve III                                     e) III ve III
8. Erzurum kongresinde

I.   Mebuslar meclisinin derhal toplanması ve hükümet çalışmalarını denetim altına alması gerekir
II.   Manda ve himaye kabul edilemez
III.   Ulusal güçleri etken ulusal iradeyi egemen kılmak esastır
IV.   Saldırılar karşısında birlikte ve gerekirse silahla karşı konulacaktır
V.   Hıristiyan unsurlara toplumsal ve siyasal dengemizi bozucu ayrıcalıklar verilemez

Bu kararlardan hangileri Milli mücadelenin barışçıl çabalarla kazanılamayacağına inanıldığının kanıtıdır

a) I ve II                                     b) II ve III                                      c) II ve IV
                      d) III ve IV                                      e) III ve V9. Hıristiyan azınlıklara siyasal egemenliğimizi ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez.
Erzurum kongresinin bu kararı Milli mücadele hareketinin

I.   Çok uluslu yapı
II.   Toplumsal ayrıcalıklar
III.   Çok kültürlülük

Durumlarından hangilerine karşı olduğuna kanıttır

a) yalnız I                                      b) yalnız II                                   c) yalnız III
                            d) I ve II                                    e) I ve III10. Temsil kurulunun Ankaraya gelmesinin nedenlerinden biride Ankaranın Batı cephesine yakın olmasıdır.

Buna göre

I.   Milli mücadelenin silahlı safhası devam etmektedir
II.   Ankara stratejik öneme sahiptir
III.   İstanbul hükümetinin Anadoludaki etkinliği sona ermiştir
Yargılarından hangilerine ulaşılabilir

a) yalnız I                                      b) yalnız II                                     c) yalnız III
                           d) I ve II                                     e) III ve III11. Amasya görüşmelerinde temsil kurulu adına Mustafa Kemalin
-   Türk vilayetlerinin düşmana herhangi bir şekilde terk edilmemesi
-   Mebuslar meclisinin İstanbulda toplanmaması
İstekleri Salih Paşa tarafından protokol metni olarak imzalanmıştır. Salih Paşa bu istekleri İstanbul hükümetinin kabul etmesi için çalışacağını söylemiştir.

Buna göre

I.   Temsil kurulu İstanbul hükümetine karşı yaptırım gücünü kabul ettirmiştir
II.   İstanbul hükümeti ile her konuda uzlaşma sağlanmıştır
III.   Temsil heyetinin varlığı İstanbul hükümetince tanınmıştır.

Yargılarından hangilerine ulaşılamaz

a) yalnız I                                      b) yalnız II                                       c) yalnız III
                        d) I ve II                                          e) III ve III


12. Mustafa Kemal Paşanın 9. Ordu müfettişi olarak Anadoluya gönderilmesinden bir süre sonra itilaf devletleri Mustafa Kemal Paşanın faaliyetlerinden rahatsız olarak İstanbul hükümetine baskı yapmışlar ve geri çağrılmasını istemişlerdir.

Buna göre

I.   Mustafa Kemale daha rahat bir çalışma ortamı sunulmuştur
II.   Mustafa Kemal Anadolu da işgal karşıtı faaliyetlerde bulunmuştur
III.   İtilaf devletleri İstanbul hükümetinin kararlarını desteklemişlerdir

Yargılarından hangilerine ulaşılabilir

a) yalnız I                                         b) yalnız II                                           c) yalnız III
                          d) I ve II                                           e) III ve III
13.  I.       Anlaşma devletlerinin kontrolündeki İstanbul da toplanması
      II.     Üyelerini milletin seçtiği delegelerin oluşturması
      III.    İstanbul hükümetini denetleme yetkisinin olması

Son Osmanlı Mebus an meclisinin yukarıda verilen özelliklerinden hangileri milli iradenin önemsendiğine kanıt olarak gösterilebilir

a) yalnız I                                          b) yalnız II                                       c) yalnız III
                          d) I ve II                                           e) II ve III14. Mondros ateşkesi maddeleri İtilaf devletleri güvenliklerini tehlikede gördükleri yerleri işgal edebileceklerdir.
Durum Doğu Karadeniz de Rum çetelerinin Türklere saldırması sonucu ortaya çıkan çatışmalar bölgede güvenliğin bozulmasına neden olmuştur.
Bu durumun

I.   Bölgenin işgali
II.   Rumların bağımsızlıklarını sağlaması
III.   Türk nüfusunun bölgeden göç ettirilmesi

Gelişmelerinden hangilerine ortam hazırlandığı savunulabilir

a) yalnız I                                           b) yalnız II                                         c) yalnız III
                           d) I ve II                                            e) III ve III
 CEVAPLAR  1B 2D  3D  4B  5D  6A  7D  8D  9B  10D  11D  12B  13E  14AKURTULUŞ ŞAVAŞI                                                         TEST II

1. Milli mücadele döneminde görülen bazı gelişmeler şunlardır

-   Anadolu hareketinin ilk resmi gazetesi olan irade-i milliye yayınlanmaya başlamıştır.
-   Ali Fuat Paşa batı cephesi Kuvay-ı milliye komutanlığına atanmıştır.
-   Temsil heyeti İstanbul hükümetiyle siyasi ilişkilerini kesmiştir.

Yalnızca bu gelişmelere bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir

a)   Düzenli ordu kurulmuştur
b)   Anayasal yönetime geçilmiştir
c)   Yeni bir devletin kurulduğu belirtilmiştir
d)   Anadolu da iktidar mücadelesi yapılmıştır
e)   Yunan ordusu kesin yenilgiye uğramıştır
2. Mustafa Kemal Paşa Amasya Genelgesinin halk üzerinde asker ve bürokrat kesimde daha etkili ve inandırıcı olması için halkın sevdiği ve saydığı komutanların da onayını alarak genelgeyi yayınlamıştır.

Mustafa Kemal bu tutumuyla aşağıdaki düşüncelerden hangisine uygun davranıştır

a)   Eşitlik
b)   Halkçılık
c)   Milli irade
d)   Ümmetçilik
e)   Cumhuriyetçilik
3. Mustafa Kemal Paşa İstanbul hükümeti tarafından Paris barış konferansına gönderilecek heyetin halkın güvenini kazanmış kişiler arasından seçilmesini ve bu heyetin ulus vicdanına uygun hareket etmesini istemiştir.

Buna göre Mustafa Kemal

I.   Halkın lehine kararlar çıkartmak
II.   Barış ortamının oluşmasını engellemek
III.   Diplomatik ilişkileri sınırlandırmak

Hedeflerinden hangilerine ulaşmaya çalışmış olamaz

a) yalnız I                                         b) yalnız II                                      c) yalnız III
                         d) II ve III                                         e) III ve III


4. Ulusal kurtuluş savaşı döneminde alınan kararlardan bazıları şunlardır
-   Meclisin üzerinde hiçbir güç yoktur
-   Milletin istiklalini azim ve kararı kurtaracaktır
-   Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür bölünemez

Bu bilgilere bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz

a)   Padişahın yetkileri yok sayılmıştır
b)   Ulusal egemenlik anlayışı benimsenmiştir
c)   Milli mücadele evrensel özelliklere sahip olmuştur
d)   Kuvay-ı milliye birlikleri ortadan kaldırılmıştır
e)   Yurdun genelindeki direniş merkezileştirilmiştir5. Mustafa Kemal Amasya genelgesiyle İstanbul hükümetinin görevini yerine getiremediğini halka anlatmıştır.

Buna göre

I.   Mustafa Kemal ile hükümetin görüşleri farklıdır
II.   Mustafa Kemal halkı bilinçlendirmeye çalışmıştır
III.   Mondros ateşkes antlaşmasının uygulanma imkanı ortadan kalkmıştır

Yargılarından hangilerine ulaşılamaz

a) yalnız I                                       b) yalnız II                                         c) yalnız III
                           d) I ve II                                           e) III ve III
 6. Sivas kongresinde manda himaye fikrinin reddedilmesinden sonra vatanın bütünlüğünün korunması yolunda her türlü önlemin alınmasına karar verilmiştir.
Bu amaçla

I.   Milli iradeyi hâkim kılma
II.   Çok uluslu yapıya son verme
III.   Silahlı direnişi yaygınlaştırma

Kararlarından hangilerinin alındığı söylenemez

a) yalnız I                                        b) yalnız II                                           c) yalnız III
                           d) I ve II                                          e) III ve III7. Bazı Türk aydınları Sivas kongresinde bile manda ve himaye fikrini savunmuştur.
    Bu düşünce    

I.   Tam bağımsızlığın savunulması
II.   Türk ulusunun gücüne inanılmaması
III.   Osmanlı ekonomik ve siyasal gücünün zayıf olması

Durumlarından hangilerine bağlı olarak ortaya çıkmıştır

a) yalnız I                                      b) yalnız II                                             c) yalnız III
                         d) I ve II                                            e) III ve III8.Erzurum kongresinde alınan  Milli kuvvetleri etken milli iradeyi egemen kılmak esastır.kararına bakılarak yapılacak direnişle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir

a)   Bazı devletlerden yardım alınabileceği
b)   İstanbul hükümeti ile uzlaşma sağlanacağı
c)   Saltanat yönetimine karşı mücadele edileceği
d)   Milli mücadelenin halkın istekleri doğrultusunda gerçekleştirileceği
e)   İtilaf devletleri ile barış yanlısı bir siyaset izleneceği
9.Doğu illeri Müdafaa-i hukuk Cemiyetince düzenlenen Erzurum Kongresi bölgesel amaçlı toplanmasına rağmen ulusal kararlar almıştır. Sivas Kongresi ise toplanma şekli amacı ve kararları bakımından tamamen ulusaldır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi her iki kongrenin ortak özelliklerinden olduğu savunulamaz


a)   Vatanın bölünmez bütünlüğünde savunulması
b)   Tüm yurttan delegelerin katılımı ile toplanmaları
c)   Direnişi örgütlenmeyi amaçlamaları
d)   İstanbul hükümetinin yetersin kalması sonucunda toplanmışlardır
e)   Siyasi ve sosyal alanda bağımsızlığı amaçlanmışlardır10.Milli mücadele döneminde görülen gelişmelerden bazıları şunlardır

I.    Amasya görüşmelerinin yapılması
II.    Ankaranın milli mücadelenin gerçekleştirilmesi
III.    Erzurum kongresinin gerçekleştirilmesi

Bu gelişmelerden hangilerinde temsil kurulunun bir etkisi olmamıştır

a) yalnız I                                   b) yalnız II                                    c) yalnız III
                        d) I ve II                                      e) II ve III
11. Mondros ateşkes antlaşmasının 7. Maddesine göre itilaf devletleri güvenliklerini tehlikede gördükleri yerleri işgal edebileceklerdir.

Ulusal kurtuluş savaşı döneminde görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisi öncelikle bu durumun önüne geçmeye yöneliktir

a)   İrade-i milliye gazetesinin yayınlanması
b)   İstanbul hükümeti ile ilişkilerin kesilmesi
c)   Manda ve himayenin kabul edilmemesi
d)   Mebusan meclisinin açılmasının istenmesi
e)   İşgalleri protesto ederken düzenin korunmasına ve Hıristiyan halka saldırılmamasına dikkat edilmesi
12. Mondros ateşkesinden sonra Anadolunun çeşitli bölgelerinde kurulan ulusal cemiyetler ve kuvay-ı milliye birlikleri sadece bulundukları bölgenin kurtuluşunu amaçlamışlardır.

Bu anlayışın

I.   Direniş hareketlerinin etkisi
II.   İşgallerin sona erdirilmesi
III.   İstanbul hükümetinin denetimi

Durumlarından hangilerini zorlaştırdığı savunulabilir

a) yalnız I                                          b) yalnız II                                           c) yalnız III
                                d) I ve II                                        e) III ve III
13. Temsil heyeti ile İstanbul hükümeti arasında yapılan Amasya görüşmelerinde alınan kararlardan bazıları şunlardır

I.   Türklerin çoğunlukta olduğu yerlerin işgaline izin verilmeyecek
II.   Temsilciler kurulunun rızası olmadan İstanbul hükümeti düşmanlarla barış görüşmeleri yapmayacak
III.   Milletvekili seçimi serbestçe yapılacak

İstanbul hükümeti bu kararlardan hangilerini otoritesini zayıflatacağı düşüncesiyle kabul etmemiştir

a) yalnız I                                          b) yalnız II                                          c) yalnız III
                                d) I ve III                                      e) III ve III14. Mustafa Kemal 27 Aralık 1919da Osmanlı mebusan meclisine katılacak olan bazı milletvekilleriyle yaptığı toplantıda şu isteklerde bulunmuştur

I.   Mustafa Kemal Paşanın meclis başkanı seçilmesi
II.   Mecliste müdafaa-i hukuk grubunun kurulması
III.   Meclisin kongrelerde alınan kararları onaylaması

Yukarıdaki isteklerden hangileri Anadoludaki direnişin yasallaşmasının sağlanması amacına yöneliktir

a) yalnız I                                          b) yalnız II                                         c) yalnız III
                            d) I ve II                                          e) III ve IIICEVAP ANAHTARI  1D 2C 3D 4D 5C 6B 7E 8D 9B 10C 11E 12E 13B 14E
..............niðde üniversitesi .. ............

....Güneþe bakarsan gölgeleri göremezsin...

Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter

Kpss Forum Kpss Soruları , 2017 kpss 2013 kpss soruları, kpss sonuçları

Kurtuluş Savaşı testleri
« : 03 Mart 2008, 12:37:15 »

 

 

 


Çevrimdışı emre

 • Tam Üye
 • ***
 • İleti: 230
 • Karma +0/-0
  • Profili Görüntüle
Kurtuluş Savaşı testleri
« Yanıtla #1 : 03 Mart 2008, 13:20:56 »
cok tesekkürler  sımdı cözmeye baslayacagım
asýl adý emel

Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter

Kpss Forum Kpss Soruları , 2017 kpss 2013 kpss soruları, kpss sonuçları

Kurtuluş Savaşı testleri
« Yanıtla #1 : 03 Mart 2008, 13:20:56 »

 

 

 


Çevrimdışı seraer

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 15
 • Karma +0/-0
  • Profili Görüntüle
Kurtuluş Savaşı testleri
« Yanıtla #2 : 05 Ocak 2009, 21:50:25 »
bu e sıklarındaki ııı.ve ııı sadece ııı anlamındamı sanırım yanlıs yazılmıs

Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter

Çevrimdışı karaca27

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 10
 • Karma +0/-0
  • Profili Görüntüle
Kurtuluş Savaşı testleri
« Yanıtla #3 : 29 Mayıs 2009, 13:43:17 »
teşekkürler

Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter


Konuyu Paylaş

Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt / Gösterim Son İleti
xx
kurtuluş savaşı

Başlatan solim

4 Yanıt
2066 Gösterim
Son İleti 11 Mart 2010, 22:07:34
Gönderen: gulden86
xx
kurtuluş savaşı 2

Başlatan solim

3 Yanıt
2172 Gösterim
Son İleti 12 Mart 2010, 00:38:17
Gönderen: tryphanasoma
xx
kurtuluş savaşı hazırlık

Başlatan solim

4 Yanıt
2426 Gösterim
Son İleti 02 Mart 2010, 15:33:02
Gönderen: capricornottoman
xx
kurtuluş savaşı mücadelemizde

Başlatan sblchngr

1 Yanıt
1777 Gösterim
Son İleti 10 Mayıs 2010, 11:24:00
Gönderen: caresiz44
xx
KURTULUŞ SAVAŞI'NDA CEPHELER ve SONUÇLARI

Başlatan ebru

3 Yanıt
3839 Gösterim
Son İleti 25 Mayıs 2009, 15:45:05
Gönderen: s_gerard
xx
kurtuluş sav. soru

Başlatan BUBU

8 Yanıt
3505 Gösterim
Son İleti 18 Nisan 2010, 09:06:44
Gönderen: BUBU
xx
Kurtuluş Savaşında il il şehitler

Başlatan ebru

3 Yanıt
6634 Gösterim
Son İleti 20 Şubat 2008, 10:51:23
Gönderen: erdogankara50
xx
kurt. savaşı?

Başlatan myildiz

4 Yanıt
2511 Gösterim
Son İleti 02 Haziran 2010, 18:25:11
Gönderen: myildiz
 

mebbis