20 Eylül 2017, 06:58:26

 

 

 

Gönderen Konu: Kongreler kuvai milliye test  (Okunma sayısı 11110 defa)

Çevrimdışı ebru

 • Kahraman Üye
 • *****
 • İleti: 639
 • Karma +1/-0
  • Profili Görüntüle
Kongreler kuvai milliye test
« : 08 Kasım 2007, 13:13:33 »
Soru1:   Kuva-yı milliye hareketi ilk olarak Güney ve Batı cephelerinde ortaya çıkmıştır.
   Buna göre Kuva-yı milliye birlikleri ilk olarak aşağıdaki devletlerin hangileri ile mücadele etmiştir?
   
           Güney       Batı  
A)   İtalya       Fransa
B)   İngiltere      İtalya
C)   Rusya      Yunanistan
D)   Fransa      Yunanistan
E)   Yunanistan     ErmenistanSoru2.  I.Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir.
           II. Her türlü denetimden uzak milli bir kurul oluşturulmalıdır.
           III.Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
   Amasya Genelgesinde yer alan yukarıdaki maddelerden hangileri  milli mücadelenin hem amacını hem de yöntemini belirler?

A)   Yalnız I
B)   I ve III
C)   Yalnız  II
D)   I ve II
E)   II ve IIISoru3. Balıkesir ve Alaşehir Kongreleri Anadolu’nun  hangi bölgesindeki direniş hareketlerini örgütleyerek  düzenli bir cepheye dönüşmesini sağlamıştır?

A)   Batı
B)   Doğu
C)   Güney
D)   Doğu Trakya
E)   Doğu AnadoluSoru4.  Erzurum kongresinde alınan kararlardan hangisi ülkedeki egemenlik anlayışının değişeceğini gösterir?

A)   Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz.
B)   Milli iradeyi hakim kılmak esastır.
C)   İşgallere karşı milletçe direnilecektir.
D)   Manda ve himaye kabul edilemez.
E)   Azınlıklara toplumsal dengemizi bozucu ayrıcalıklar verilemez.

Soru5.  Anadolu’da yapılan işgallere karşı:
           I.Genelgeler yayınlandı.
           II.Miting ve gösteriler yapıldı.
           III.Kongreler toplandı.
           IV. Misak-ı milli kararları alındı
   Bu tepkilerin kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A)   II,I,III,IV
B)   II,IV,III,I
C)   III,I,IV,II
D)   I,III,II,IV
E)   IV,III,II,I


Soru6.  Aşağıda verilenlerden hangisi Kurtuluş Savaşına hazırlık amacı içermez?

A)   Havza Genelgesi
B)   Amasya Genelgesi
C)   Mudanya Ateşkesi Antlaşması
D)   Erzurum Kongresi
E)   Misak-ı Milli


Soru7.  Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı yönetiminin Türk milletinin lehine yaptığı işlerden biri değildir?

A)   Mebuslar meclisinin toplanması
B)   Yurt genelinde seçimler yapılması
C)   Misak-ı milli’nin kabulü
D)   Atatürk ve arkadaşlarının ittihatçı olduğuna dair propaganda yapılması
E)   Temsil heyeti ile Amasya görüşmesinin yapılması


Soru8.  Misak-i milliye göre siyası mali ve adli gelişmemizi engelleyen sınırlamalar kabul edilemez.
Bu madde ile ilgili özellikle hangisine tepki gösterilmiştir?

A)   Kapitülasyonlar
B)   Dış borçlar
C)   Azınlık hakları
D)   Boğazlar üzerindeki egemenliğin kısıtlanması
E)   Vatan bütünlüğünün bozulmak istenmesiSoru9.  İstanbul’un İngilizler tarafından işgal edilerek Mebuslar Meclisinin dağıtılması aşağıdakilerden hanginin yok edilmek istendiğini gösterir?

A)   Laiklik anlayışının
B)   Yargı gücünün
C)   Milli ekonominin
D)   Siyasal partilerin
E)   Milli iradenin

Soru10.  23 Nisan 1920’de açılan ilk TBMM’de vatanın kurtuluşuna öncelik verildiğinden halk içerisinde ayrılığa yol açabilecek,Kurtuluş savaşını tehlikeye sokabilecek tavırlardan kaçınılmıştır.

   İlk TBMM’nin aldığı aşağıdaki kararlardan hangisi yukarıdaki bilgileri doğrular nitelikte olduğunu söyleyebiliriz?

A)   Hükümet kurmak zorunludur.
B)   Padişah ve halifenin durumu işgalcilerin baskısı bittikten sonra meclis tarafından belirlenir
C)   Yasama ve yürütme görevi meclise aittir
D)   Ulusal iradeyi hakim kılmak esastır.
E)   İcra vekilleri heyeti hükümet işlerini yürütür.


Soru11.  I.TBMM’nin güçler birliği ilkesini uygulayarak kendisini olağanüstü yetkilerle donatmasının temel nedeni hangisidir?

A)   TBMM’nin üstünde bir gücün varlığını tanımaması
B)   Yeni meclisin milli iradeye saygılı olması
C)   Milli mücadelede kararların çabuk alınıp uygulama zorunluluğu
D)   Osmanlıya tepki duyulması
E)   Bu sistemin en yaygın uygulanan bir yöntem olması


Soru12. TBMM’nin 1921 yılında çıkardığı Teşkilatı Esasiye Kanunu’nun bir maddesine göre Türkiye Devleti TBMM’ce yönetilir ve hükümetin adı da TBMM hükümeti adını taşır denilmektedir.
   1921 Anayasasının bu hükmü ile ilgili
I.TBMM’nin yürütme görevini üstlendiği
II.Yeni devletin adının Türkiye olduğu
III.Yeni devletin ulusal egemenliği benimsediği
   Yargılardan hangisi doğrudur?

A)   Yalnız  I
B)   Yalnız  II
C)   I ve II
D)   II ve III
E)   I,II ve III


Soru13.  Sevr antlaşmasının I.Dünya savaşını sona erdiren diğer antlaşmalardan çok sonra hazırlanmış olmasının  temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Rusya’nın savaştan çekilmiş olması
B)  Savaşın galiplerinin Osmanlı topraklarını paylaşmada uzun süre çekişmeleri.
C)    Mondros’un  geçici bir anlaşma niteliği taşıması
D)   İngiltere’nin Ermeni devleti kurdurma yönündeki çabalarını Rusya’nın engellemesi
E)   Mondros’un kalıcı bir antlaşma gibi hükümler içermesiSoru14.  I.Yunan ilerleyişinin durdurulmaması
               II.Kuva-yı Milliye’nin bir kısmının halktan zorla mal ve para toplaması.
              III.Kuva-yı Milliye çeteleri  arasındaki çekişmeler
   Yukarıdaki gelişmeler aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?

A)   İç isyanların bastırılmasına
B)   Çerkez Ethem’in isyan etmesine
C)   Moskova antlaşması’nın  imzalanmasına
D)   Düzenli ordunun kurulmasına
E)   İtalyanların Anadolu’dan ayrılmasına

Soru 15.   Erzurum Kongresi'nde,
I.  Mebuslar Meclisi'nin derhal toplanmasının gerekli olduğunun belirtilmesi,
II.  Sömürme amacı olmaması koşulu ile dış yardım alınabilmesi,
III. Doğu Anadolu illerinde büyük çoğunluğu Müslümanların oluşturduğunun belirtilmesi,
IV. Vatanın parçalanmaz bir bütün olduğunun açıklanması
         kararları alınmıştır.
     Bu kararlardan hangileri, Erzurum Kongresi'nin yerel olmaktan çok, ulusal bir kongre olduğunu göstermez?

A)   Yalnız I
B)   Yalnız III
C)   I ve III
D)   II ve IV
E)   III ve IV

Soru 16.   Erzurum Kongresi kararları arasında, "ulusal iradenin ve toplanan ulusal güçlerin, Padişahlık ve Halifelik makamını kurtaracağı" hükmü de yer almıştır.
Ulusal Egemenlik anlayışına ters düşen böyle bir karar alınmasında,
I.   Ortamın böyle bir değişikliğe hazır değildir.
II.  Osmanlı Hükümeti'nin desteğine ihtiyaç duyulmaktadır.
III. Milli Mücadeleciler arasında Padişah ve Halife taraftarları da vardır.
        yargılarından hangilerine ulaşılır?

A)   Yalnız I
B)   Yalnız II
C)   I ve II
D)   II ve III
E)   I, II ve IIISoru 17.  1919 yılında toplanan Alaşehir Kongresi'nde, Afyonkarahisar - İnegöl hattının batısındaki bölgeden düşman çekilinceye kadar savaşın devam ettirilmesi sorumluluğunun özel bir idare şeklinde yüklenilmesine yönelik kararlar alınmıştır.
   Bu bilgilere dayanarak,
I.  Özsavunma gereksinimi artmıştır.
II.  İşgalin ortaya koyduğu tehdit vardır.
III. Hükümete güven duyulmamaktadır.
   sonuçlarından hangilerine ulaşılır?

A)   Yalnız I
B)   Yalnız II
C)   I ve II
D)   II ve III
E)   I, II ve III

Soru 18.   Mustafa Kemal, anayurdun parçalanması tehlikesi karşısında, ülke çapında bir kongre yaparak, Müdafaa - i Hukuk ve Reddi ilhak cemiyetlerini birleştirmiştir.
   Mustafa Kemal'in bu yolla ulaşmak istediği amaçlar arasında,
I.   Saltanatı kaldırmak
II.  Yeni bir anayasa hazırlamak
III. Kurtuluş Savaşı'nı tek elden yönetmek
   hangileri gösterilemez?

A)   Yalnız I
B)   Yalnız III
C)   I ve II
D)   I ve III
E)   II ve III
Soru 19.   Sivas Kongresi'nde "manda" sorunu tartışmalara yol açmış, bazı yurtseverler Amerikan mandasını savunmuş, fakat sonuçta bu görüş reddedilmiştir.
   Manda yönetiminin reddedilmesinin nedenleri arasında,
I.   İstanbul Hükümeti'nin kongreye açıkça cephe alması
II.  Manda yönteminin ulusal bağımsızlığa ters düşmesi
III.  Manda yönteminin iyi bilinmemesi
IV. İngiliz ve Amerikan mandası isteyenler arasında görüş birliği sağlanmaması
   hangileri gösterilebilir?

A)   Yalnız I
B)   Yalnız II
C)   II ve III
D)   I ve IV
E)   III ve IVSoru 20.   Sivas Kongresi ile ilgili gelişmelerden bazıları şunlardır,
I.   İstanbul Hükümeti'nin karşı çıkmasına rağmen toplanmıştır.
II.  Başkanlığına,  görevinden azledilen  Mustafa Kemal'i seçilmiştir.
III. Ulusal direnişi sevk ve idare için Temsilciler Kurulu'nu seçmiştir.
IV. Manda ve Himayeye karşı çıkmıştır.
        Bunlardan hangileri Anadolu'da başlatılan Ulusal Kurtuluş girişiminin bir hükümet gibi hareket edeceğine işaret eden en açık kanıttır?

A)   Yalnız I
B)   Yalnız III
C)   II ve III
D)   I ve IV
E)   III ve IV
 
CEVAP ANAHTARI

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17  18  
D   E   A   B   A   C   D   A   E   B     C     E     B     D     B     C    E   C   19B   20B
..............niðde üniversitesi .. ............

....Güneþe bakarsan gölgeleri göremezsin...

Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter

Kpss Forum Kpss Soruları , 2017 kpss 2013 kpss soruları, kpss sonuçları

Kongreler kuvai milliye test
« : 08 Kasım 2007, 13:13:33 »

 

 

 


Çevrimdışı agp1988

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 13
 • Karma +0/-0
  • Profili Görüntüle
Kongreler kuvai milliye test
« Yanıtla #1 : 21 Mayıs 2009, 15:28:53 »
Sorular için teşekkür ederim. 16. Soru bana biraz problemli geldi ben yalnız I demiştim ama cevap I II. Soru biraz tartışmalı gibi...
« Son Düzenleme: 21 Mayıs 2009, 15:29:49 Gönderen: agp1988 »

Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter

Kpss Forum Kpss Soruları , 2017 kpss 2013 kpss soruları, kpss sonuçları

Kongreler kuvai milliye test
« Yanıtla #1 : 21 Mayıs 2009, 15:28:53 »

 

 

 Konuyu Paylaş

Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt / Gösterim Son İleti
xx
kuvay-i milliye

Başlatan gulcin

3 Yanıt
2070 Gösterim
Son İleti 16 Mart 2008, 17:53:34
Gönderen: begum1988
xx
KONGRELER

Başlatan neva_52

4 Yanıt
2519 Gösterim
Son İleti 03 Mayıs 2010, 19:47:42
Gönderen: the_cleverest
xx
Kongreler Dönemi

Başlatan lavinya

6 Yanıt
15699 Gösterim
Son İleti 06 Haziran 2010, 11:34:57
Gönderen: hajfez
xx
COÐRAFYADA ÖÐRETMENLİKLE İLGİLİ SEMPOZYUM, SEMİNER VE KONGRELER

Başlatan cfrsln

0 Yanıt
2679 Gösterim
Son İleti 15 Haziran 2010, 18:29:25
Gönderen: cfrsln
xx
Türkçe test

Başlatan baris52

0 Yanıt
2057 Gösterim
Son İleti 10 Mayıs 2008, 21:07:43
Gönderen: baris52
xx
yaprak test

Başlatan bendis

10 Yanıt
5354 Gösterim
Son İleti 20 Mart 2010, 22:10:52
Gönderen: serkancel
xx
Yaprak test

Başlatan minikosman

2 Yanıt
4221 Gösterim
Son İleti 13 Kasım 2007, 16:37:08
Gönderen: c_a_n
xx
Test Planı

Başlatan Dogan

0 Yanıt
3309 Gösterim
Son İleti 20 Kasım 2011, 16:57:18
Gönderen: Dogan
 

mebbis