21 Eylül 2017, 17:13:42

 

 

 

Gönderen Konu: İNKILAP TARİHİ SORULARI  (Okunma sayısı 47590 defa)

Çevrimdışı kadir_nazli

 • Tam Üye
 • ***
 • İleti: 184
 • Karma +0/-0
  • Profili Görüntüle
İNKILAP TARİHİ SORULARI
« : 04 Eylül 2007, 17:58:45 »
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ DERSİ TEST(1)
1- İngiltere'nin Rusya'yı Osmanlı ülkesi üzerinde serbest bırakması anlamı taşıyan gelişme aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Paris Antlaşması
B ) Reval Görüşmesi
C) Üçlü İttifak'ın oluşması
D) Bab-ı Ali Baskını
E) Londra Antlaşması

2- Aşağıdakilerden hangisi II.Abdülhamit Döneminde gerçekleştirilmemiştir?
A) Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması .
B ) Düyun-ı Umumiye örgütünün kurulması .
C) İlk Türk Anayasa'sının kabulü.
D) II.Meşrutiyet'in ilanı.
E) Batı esaslarına göre eğitim yapan çok sayıda okulun açılması.

3-Aşağıdaki devletlerden hangisi 1.Dünya savası sonunda kurulan devletlerden birisi değildir?
A)Romanya B )Yugoslavya C)Çekoslovakya D)Avusturya E)Polonya

4- I.Dünya Savaşının temel nedenini oluşturan hammadde ve pazar kaynaklarının paylaşımı mücadelesi,aşağıdakilerden hangisinin bir sonucu olarak söylenebilir?
A)Sanayi Devrimi’nin
B )Fransız Devrimi’nin
C)Aydınlanma Çağının
D)İmparatorlukların Kurulmasının
E)İşçi sınıfının ortaya çıkmasının

5- I.Dünya Savaşının temel nedeni, Sanayileşmiş devletler arasındaki hammadde ve pazar kaynaklarının paylaşımı sorunudur.
Bu duruma göre,I.Dünya savaşındaki öncelikli amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A)Sömürgecilik
B )Ulusal sınırların belirlenmesi
C)Milliyetçilik kavramının gelişmesi
D)Ticareti geliştirme
E)İmparatorluklar kurmak

6-Türkçülük akımının Osmanlıcılık akımı yerine geçmesinde etkili olmuştur.Osmanlıcılık akımının gerçekleşemeyeceğini gösteren bu olay hangisidir?
A)31 Mart Olayı
B )II.Meşrutiyetin İlanı
C)Balkan Savaşları
D)Bulgaristan’ın bağımsız olması
E)Trablusgarp Savaşı

7-Mustafa Kemal aşağıdaki cephelerden hangisinde ilk kez görev almıştır?
A)Çanakkale Cephesi
B )Filistin-Suriye Cephesi
C)Kafkas Cephesi
D)Trablusgarb Cephesi
E)Galiçya Cephesi
8-Rodos ve On İki ada aşağıdakilerden hangisinin sonucunda geçici olarak İtalya’nın korumasına bırakıldı?
A)I.Dünya Savaşı
B )1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı
C)Çanakkale Savaşı
D)Trablusgarb Savaşı
E)Kurtuluş Savaşı

9-Osmanlı Devletinin Kuzey Afrika’daki varlığı hangi antlaşma ile sona ermiştir?
A)Berlin Antlaşması
B )Uşi Antlaşması
C)Mondros Antlaşması
D)Sevr Antlaşması
E)İstanbul Antlaşması

10-Aşağıdaki devletlerden hangisinin çalışmaları Balkan Savaşının çıkması üzerinde daha çok etkili olmuştur?
A)Fransa
B )İngiltere
C)İtalya
D)Rusya
E)Almanya

11-Aşağıdaki devletlerden hangisi I.Balkan Savaşına katılmamıştır?
A)Sırbistan
B )Bulgaristan
C)Karadağ
D)Romanya
E)Yunanistan

12-Balkan Ulusları arasında bağımsızlığını elde ederek Osmanlı Devletinden ayrılan ilk ve son devlet hangileridir?
A)Sırbistan-Romanya
B )Bulgaristan-Yunanistan
C)Arnavutluk-Karadağ
D)Yunanistan-Arnavutluk
E) Karadağ-Bulgaristan

13-İttihat ve Terakki Partisinin Bab-ı Ali baskını denilen hükümet darbesi ile iktidara gelmesi aşağıdakilerden hangisinin sonucunda olmuştur?
A)Birinci Dünya savaşı
B )Meşrutiyet’in İlanı
C)Trablusgarp Savaşı
D)Kanun-i Esasi’nin ilanı
E)Birinci Balkan Savaşı

14-Aşağıdakilerden hangisi I.Balkan Savaşının sonuçlarından biri değildir?
A)Avrupa kıtasında sadece Doğu Trakya toprakları elimizde kaldı.
B )Arnavutluk bağımsız oldu.
C)Ege Adaları elimizden çıktı.
D)Batı Trakya elimizden çıktı.
E)Bosna-Hersek Avusturya tarafından işgal edildi.


15-I.Balkan Savaşından en büyük payı alarak diğer Balkan Devletlerinin tepkisini çeken devlet hangisidir?
A)Romanya
B )Karadağ
C)Bulgaristan
D)Sırbistan
E)Yunanistan

16-Aşağıdakilerden hangisi I.Balkan Savaşına katılmadığı halde II. Balkan Savaşına katılmıştır?
A)Bulgaristan
B )Karadağ
C)Romanya
D)Yunanistan
E) Sırbistan

17-Osmanlı Devleti II.Balkan Savaşının çıkması sayesinde hangi toprakları geri alma şansını yakalamıştır?
A)Selanik-Yanya
B )Edirne-Kırklareli
C)Girit-Rodos
D)Bosna-Hersek
E)Eflak-Boğdan

18-II.Balkan Savaşı sonrasında İstanbul Antlaşması Osmanlı Devleti ile hangi devlet arasında imzalanmıştır?
A)Romanya
B )Yunanistan
C)Karadağ
D)Sırbistan
E)Bulgaristan

19-Aşağıdaki Antlaşmalardan hangisi Balkan Savaşları sonucunda imzalanan antlaşmalardan biri değildir?
A)Londra Antlaşması
B )Edirne Antlaşması
C)İstanbul Antlaşması
D)Atina Antlaşması
E)Bükreş Antlaşması

20-İngiltere’nin Osmanlı Devletini koruma politikasından vazgeçmesi üzerinde aşağıdakilerden hangisinin rolü en büyük olmuştur?
A)Almanya’nın birliğini sağlaması
B )İtalya’nın birliğini sağlaması
C)Osmanlı devletinin zayıflaması
D)Osmanlı Devletinin Balkan Savaşlarını kaybetmesi
E)İtalya’nın Trablusgarb’ı alması

21-Aşağıdakilerden hangisi I.Dünya Savaşı öncesinde Almanya’nın Osmanlılara yaklaşmasında etkili olan sebeplerden biri değildir?
A)Halifenin etkisiyle Müslümanları İngilizlere Karşı ayaklandırmak istemesi
B )Boğazları denetim altına almak istemesi
C)Sömürge yollarına egemen olmak istemesi
D)İngilizlerin savaş yükünü artırmak istemesi
E)Osmanlı Devletinin sanayileşmesini sağlamak istemesi
22-Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinin Birinci Dünya Savaşı sırasında aldığı kararlardan biridir?
A)Meşrutiyetin ilanı
B )Kanun-i Esasinin ilanı
C)On iki adaların geçici olarak İtalya’ya bırakılması
D)Kapitülasyonların kaldırılması
E)Kıbrıs Adasının İngiltere’ye bırakılması

23-Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinin I.Dünya Savaşında savaştığı Cephelerden değildir?
A)Galiçya Cephesi
B )Filistin-Suriye Cephesi
C)Irak Cephesi
D)Kanal Cephesi
E)Trablusgarb Cephesi

24-I.Dünya Savaşında Osmanlı Devletinin açtığı ilk Cephe hangisidir?
A)Çanakkale Cephesi
B )Kafkas Cephesi
C)Kanal Cephesi
D)Suriye Cephesi
E)Irak Cephesi

25-Osmanlı Devleti I.dünya savaşı sırasında ilk cepheyi hangi devlete karşı açmıştır?
A)İngiltere
B )Fransa
C)Rusya
D)Yunanistan
E)İtalya

26-Aşağıdaki Cephelerden hangisi İngiltere’nin Sömürgeleri olan Hindistan ve Avusturalya ile bağlantısını kesmek için açılmıştır?
A)Çanakkale Cephesi
B )Kafkas Cephesi
C)Irak Cephesi
D)Kanal Cephesi
E)Suriye Cephesi

27-Sovyet Rusya I.Dünya Savaşından hangi antlaşma ile çekildi?
A)Versay Antlaşması
B )Triyanon Antlaşması
C)Brest-Litowsk Antlaşması
D)Moskova Antlaşması
E)Nöyi Antlaşması

28-I.Dünya Savaşının sonucunu belirleyen en önemli olay hangisidir?
A)Çanakkale Savaşı
B )İtalya’nın İtilaf Devletleri grubuna geçmesi
C)ABD’nin savaşa girmesi
D)Rusya’da İhtilal olması
E)Kanal Cephesinin açılması

29-Aşağıdakilerden hangisi I.Dünya Savaşı sonrasında imzalanan antlaşmalardan biri değildir?
A)Triyanon Antlaşması
B )Nöyi Antlaşması
C)Sen-Jermen Antlaşması
D)Uşi Antlaşması
E)Versay Antlaşması

30-Aşağıdaki devletlerden hangisi I.Dünya Savaşına katılmış olamaz?            
A)Romanya
B )Japonya
C)Yunanistan
D)Polonya
E)İtalya
31-Çekoslovakya devleti hangi antlaşma sonucunda kurulmuştur?
A)Sen-Jermen Antlaşması
B )Lozan Antlaşması
C)Triyanon Antlaşması
D)Versay Antlaşması
E)Brest-Litowsk Antlaşması

32-Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale Savaşının sonuçlarından biri değildir?
A)Rusyada Çarlık yıkıldı
B )I.Dünya savaşının süresi uzadı
C)Müttefik Donanması ilk yenilgisini aldı
D)Ege Adaları elimizden çıktı.
E)Rusya Müttefiklerinden yardım alamayınca rejim değişikliğine uğradı.
 

                                                            CEVAP ANAHTARI
1   B   6   C   11   D   16   C   21   E   26   D   
2   A   7   D   12   D   17   B   22   D   27   C   
3   A   8   D   13   E   18   E   23   E   28   C
4   A   9   B   14   E   19   B   24   B   29   D
5   A   10   D   15   C   20   A   25   C   30   D
31       A          32          D
« Son Düzenleme: 15 Eylül 2007, 10:18:40 Gönderen: Dogan »
Ruhunun gizli kaynaðý kabarmalý, mýrýldanarak denize akmalý;
Kendi sýnýrsýz derinliklerinin hazineleri gözlerine gözükmeli.
Ama bilinmeyen hazineni tartacak terazi olmamalý;
Ve sen de bilgilerinin derinliðini deðneklerle sicimlerle ölçmeye kalkmamalýsýn

Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter

Kpss Forum Kpss Soruları , 2017 kpss 2013 kpss soruları, kpss sonuçları

İNKILAP TARİHİ SORULARI
« : 04 Eylül 2007, 17:58:45 »

 

 

 


Çevrimdışı asliii

 • Kıdemli Üye
 • ****
 • İleti: 392
 • Karma +0/-0
  • Profili Görüntüle
İNKILAP TARİHİ SORULARI
« Yanıtla #1 : 29 Ekim 2007, 12:41:43 »
  teşekkürlerr......hepsini çözdüm yanlişlarımı gördümmm:o

Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter

Kpss Forum Kpss Soruları , 2017 kpss 2013 kpss soruları, kpss sonuçları

İNKILAP TARİHİ SORULARI
« Yanıtla #1 : 29 Ekim 2007, 12:41:43 »

 

 

 


Çevrimdışı zeynep61

 • Kahraman Üye
 • *****
 • İleti: 629
 • Karma +0/-0
  • Profili Görüntüle
İNKILAP TARİHİ SORULARI
« Yanıtla #2 : 16 Kasım 2007, 23:21:39 »
       gönderdiğin bütün sorular için çok teşekkür ederim gerçekten güzel sorular elinde coğrafya varsa onları da yazar mısın acaba tekrar teşekkürler
  daima doðruyu söyleyen kiþi, hatýrlamak zorunda kalmaz.

Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter


Konuyu Paylaş

Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt / Gösterim Son İleti
xx
İNKILAP TARİHİ

Başlatan nalan_TG

5 Yanıt
4402 Gösterim
Son İleti 09 Temmuz 2010, 10:41:53
Gönderen: FURKAN_27
xx
inkılap tarihi kronolojisi

Başlatan ankaratuba

0 Yanıt
6224 Gösterim
Son İleti 01 Mayıs 2011, 13:03:42
Gönderen: ankaratuba
xx
İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük

Başlatan kadir_nazli

5 Yanıt
21064 Gösterim
Son İleti 14 Şubat 2008, 13:25:49
Gönderen: durnev
xx
inkılap tarihi slayt

Başlatan s_kagan

0 Yanıt
7427 Gösterim
Son İleti 13 Şubat 2011, 23:11:32
Gönderen: s_kagan
xx
İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1

Başlatan sinem1983

0 Yanıt
3458 Gösterim
Son İleti 27 Ocak 2011, 11:59:45
Gönderen: sinem1983
xx
inkilap tarihi ile ilgili slaytlar

Başlatan s_kagan

2 Yanıt
7527 Gösterim
Son İleti 07 Mart 2011, 01:34:49
Gönderen: dilegimurat
xx
İnkılap Tarihi Testi - 100 soru ve cevapları

Başlatan Dogan

34 Yanıt
44121 Gösterim
Son İleti 08 Ocak 2011, 15:02:40
Gönderen: decisivegirl
clip
Kpss İnkılap Tarihi Testleri (10 Adet)

Başlatan Dogan

0 Yanıt
4458 Gösterim
Son İleti 21 Mart 2012, 19:38:33
Gönderen: Dogan
 

mebbis