26 Ocak 2021, 12:35:59

İletileri Göster

Bu özellik size üyenin attığı tüm iletileri gösterme olanağı sağlayacaktır . Not sadece size izin verilen bölümlerdeki iletilerini görebilirsiniz


Konular - edasnygt

Sayfa: [1] 2
1
Yardım Köşesi / gelişim kavram yardım lütfen..
« : 17 Mart 2011, 21:30:08 »
kimlik dağınıklığı
kimlik karmaşası
kimlik kargaşası
kimlik bocalaması
rol karmaşası
kimlik gölgelnmesi

bunlar nedir tam oturtamadım yardım ederseniz sevinirim bazıları aynı olabilir açıklarsanız çok sevinirim....

2
Yardım Köşesi / gelişim sorularım 2 yardım....
« : 17 Mart 2011, 21:23:20 »
SORU1aşağıdakilerden hangisi 3 yaşındaki bir çocuğun gelişimini hızlandırmaya yardımcı olacak bir anne baba davranışıdır?
A)çocuğun yiyeceği bütün kekleri önceden dilim dilim bölmek
B)çocuğa giysilerini sırasıyla giydirmek
C)çocuk ayakkabısının bağcığını bağlarken ona yardım etmeden bağlamasını beklemek

SORU2aşağıdakilerden hangisi ergenlik döneminin hemen başında yaşanılan özelliklerden biri değildir?
A)zihinsel gelişiminhızlanması- yetişkinlik düzeyine ulaşması
B)arkadaşlara yönelimin artması
C)ahlaki değerlendirmelerde başkasının tepkisinin önemsenmesi

SORU3 ali ilerde doktor olmak istemektedir fakat alinin annesi öğretmen olmasını babası ise mühendis olmasını istemektedir.ali ne olacağına karar vermemektedir
eriksona göre alinin yaşadığı durum aşağıdakilerden hangisine örnektir?
A)kimlik gölgelenmesi
B)olumsuz kimlik
C)kimlik karmaşası

SORU4 aşağıdakilerden hangisi kritik dönemin belirleyici özelliğidir?
A)bir gelişim dönemine ilişkin davranış örüntülerinin daha belirgin bir biçimde görünmeye başlaması
B)çocuğun toplumsal kural ve öğretilere daha sık baş kaldırması
C)çevresel uyarıcı ve olayların çocuğun gelişim ve öğrenmesi üzerinde daha kuvvetli ve kalıcı etki göstermesi

3
Yardım Köşesi / 1 matematik sorusu
« : 12 Mart 2011, 19:23:44 »
SORU1

A( -1, 2), B( 2,4), C(a,6) dir IABI+IBCI ifadesinin en küçük değerini aldığındaki a değeri nedir?

A)2    B)3   C)4    D)5   E)6

4
Yardım Köşesi / gelişim sorularım 1...
« : 10 Mart 2011, 13:45:09 »
SORU1 cinsiyet farklılıklarının öğrenilmesi ve cinsiyete ilişkin ilk model alma davranışları ilk hangi dönemde görülür?

SORU2 ceren nereye ait olduğu ve nereye gittiği konusunda bir şaşkınlık içendedir. içinde yaşadığı topluma karşı tavırlar takınmakta, yaşadığı bunalım giderek patolojik bir görünüm kazanmaktadır.
cerenin içinde yaşadığı duruma ne ad verilir?
a)kimlik kargaşası
b)kimlik bunalımı
c)psikososyal moratoryum
d)benlik daralması        (şıklları açıklarsanız sevinirim...)

SORU3 4-5 yaşlarındaki çocuğa bir tabaktaki 3 adet muz ile 3 adet portakal gösterilir. muzada portakalada meyva dendiği söylenir. ardından muzlar ve portakallar çocuğa saydırılı daha sonra çocuğa muz mu daha çok yoksa meyvamı diye sorulur. çocuk bu soruya muz cevabı verir
bu durumu en doğru açıklayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A)çocuk işlem öncesi dönemdedir ve henüz korunum düşüncesini geliştirmemiştir.
B)çocuk işlem öncesi dönemdedir ve sıralama becerisisni geliştirmemiştir.

SORU4 yapılan araştırmalar hızlı ddeğişim sürecinde olan toplumların ergenlik sorunlarının arttığını, ergenin kendi değişimlerine de ayak uydurmak zorunda kaldığını belirtmektedir.
toplum hızlı değişim süreçlerinin hangisinin daha çok görülmesine yol açması beklenir.
A)kimlik karmaşası
B)kimlik arayışı
C)psikososyal moratoryum
D)hızlı zihinsel ilerleme

SORU5aşağıdakilerden hangişsi okul öncesi dönem çocuklarının gelişim görev ve özellikleri arasında yer almaz?
A)korunum düşüncesi geliştirme
B)cinsiyet rollerini öğrenmeye başlama

SORU6 gelişimle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)gelişim sürecinde ortaya çıkan olumlu ve olumsuz davranış özelliklerinin kkökeninin bilmek mümkün değildir.
B)dönemlerin ve özelliklerin bilinmesiyle gelişme önceden kestirilebilir.

SORU7 vygotskinin bilişsel gelişim kuramı ile ilgili şu ifade doğrumu yanlışmı

yetişkinin bilgi düzeyi ne olursa olsun tam sonuç elde edilebilir. çünkü yetişkin kendini değil çocuğu donatmaktadır.

SORU8 1-3 yaşında iyi bir konuşmacı olabilirler
2-dört yaşında karmasık bir dil yapısına sahip olurlar
3-beş yaşında büyüme hataları yanlış genellemeler yaparlar
4-birinci ayda konuşma sesini yetişkinlerin yaptığı gibi kategorilerler.
A)1 ve 4
B)3 ve 4
C)2 ve 3

SORU9 savunma mekanizmaları ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A)savunma mekanizmaları çoğunlukla bilinçaltı süreçlerde gerçekleşir.
B)savunma mekanizmaları egoyu korur.
C)insan kendini aldatmak pahasına savunma mekanizmalarına başvurabilir.

cevapları açıklarsanız sevinirim.  teşekkürler....

5
Yardım Köşesi / ölçme sorularım 5....
« : 08 Mart 2011, 18:35:28 »
SORU1 aşağıdakilerden hangisi test dışı teknikler arasında yer alır?
A)gözlem formları
B)projektif testler
C)iş performans testleri

SORU2 aşağıdakilerden hangisi yazılı sınavlarda tercihli sorulara yer vermenin getireceği bir olumsuzluk değildir?
A)kişiler farklı güçlüklerdeki soruları cevaplayacaklarından ölçme sonuçlarının karşılaştırılması mümkün olamaz.
B)düşük olan kapsam geçerliliğinin dahada düşmesine neden olur.
C) testin kullanışlılığı düşer.

SORU3 bir öğretmen önünde bulunan 5 tane büyüklüğün toplam uzunluğunu bulmak için milimetre bölmeli bir cetvel kullanıpbulduğu sonuçların her birini onda birler basamağına göre yuvarlayıp topluyor
öğretmenin yapmış olduğu ölçme işlemi iiçin aşağıdaki söylenenlerden hangisi doğrudur?
A) güvenirliği düşüktür
B) uygunluk geçerliliği düşüktür
C) yapı geçerliliği düşüktür

SORU4 bir psikoloji doktoru bir test hazırlayacaktır. aşağıdakilerden hangisi doktorun hazırladığı bu testin yapı geçerliliğini belirlemek için kullanılan bir yöntem değildir?
A) her bir maddenin ölçülen özellik yönünden bir benzerini testine almak.
B) her bir maddenin diğer maddelerce ölçülenlerden farklı bir davranışı ölçüp ölçmediğine bakmak
C) testi oluşturan maddelerin korelasyonuna bakmak

SORU5 aşağıda verilen cümlelerin hangisinde ölçmenin öğeleri bir arada bulunur yukarıdaki soru hangi bilişsel basmakta sorulmuştur?
A)analiz
B)kavrama
C)bilgi

SORU6 1-kpss den yüksek puan alan sergem öğretmen oldu
             2- ahmet vize sınavından 70 aldı ve dersi geçti
yukarıdakilern hangisi yada hangileri summatif değerlendirmeye örnektir?
A)yalnız 2
B)yalnız 1
C)1-2

SORU7 yazılı yoklamalarda puanlama hatalarını azaltmak için yapılması gereken en önemli işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A)yansız davranmak
B)kısa cevaplı sorular sormak
C)soru sayısını azaltmak

6
Yardım Köşesi / 4 ölçme sorularım....
« : 08 Mart 2011, 18:06:32 »
SORU1 bir testin güvenirliğinin tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilimiştir?
A)sabit ve sistematik hatalardan arınık olması
B)tesadüfi hatalardan arınık olması
C)tüm hatlardan arınık olması

SORU2 aşağıda verilen korelasyon katsayılarından hangisinde iki özellik arasındaki farklılık en fazladır?
A)0,15
B)-0,75
C)0,95

SORU3 pozitif bilimler güvenirliklerini kullanılan ölçeğin güvenirliğinden alır. ifadesinde bahsedilen ölçek türü aşağıdakilerden hangisidir?
A)adlandırma
B)oran
C)sıralama
D)eşit aralıklı

SORU4
1yazılı yoklama 2 kısa cevaplı test 3 doğru yanlış testi 4çoktan seçmeli test 5sözlü yoklama  
A) 2-1-3-4-5
B)4-3-2-1-5
C)2-3-1-4-5
D)1-2-3-4-5

SORU5 bir ingilizce öğretmeni öğrencilerin başarılarını karşılaştırmak için yazılı yoklama hazırlamaktadır. hazırlama sürecinde aşağıdakilerden hangisi öğretmenn amacına uymaz?
A)kısa cevap gerektiren sorulara ağırlık verme
B)seçimlik sorulara yer verme
C)soruları açık ve anlaşılır dilde yazma
D)sınavın uygulanışı ile ilgili bilgi verme

SORU6 kişilik envanteri,uyum envaneteri, ilgi envanteri, tutum envanteri gibi kişilik testlerinde cevaplayıcılar kendileri hakkında gerçek olmayan bilgileri verme yoluna gidebilirler.buyüzden bireyin kişilik örüntüsünü, tipik davranışlarını,çevreleriyle veya birbirleriyle olan uyumunu,... belirlemek amacıyla kullanılan bu araçlarda meydana gelebilecek bu türden olumsuzlukları ortadan kaldırabilmek için her bir maddenin bir benzerini bulundurmak gerekmektedir.
 
 yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda bir öğretmen, hazırladığı testine herbir maddenin bir benzerini bulundurmak düşüncesiyle, belli bir davranış zincirini yoklayan maddeler hazırlamak yerine her bir madde ile aynı hedef ve davranışları içeren bir başka madde yazmak isterse aşağıdakilerden hangisine ulaşılır?

               yapı geçerliliği                  kapsam geçerliliği
A)           yüksek                               yüksek
B)            düşük                                yüksek
C)           yüksek                               düşük

7
Yardım Köşesi / ölçme sorularım3...
« : 08 Mart 2011, 17:42:23 »
SORU1 çoktan seçmeli testlerde kullanılan ortak köklü formun hazırlanmasında meydana gelebilecek sorun nedir?
A)kökle ilgili çok sayıda soru solacağından kökün bilgi içermesi
B)kökte verilenlere dayanarak konuyla ilgili az sayıda soru sorma
C)kökle ilgili aynı bilgiyi ölçençok sayıda soru sorulması

SORU2 çoktan seçmeli testlerde doğru cevabı birden fazla olan maddeleri kullanmanın sakıncalarından biri aşağıdakilerden hangisidir?
A)çeldirici yazmanın zor olması
B)madde yazmak güçleşir
C)puanlama ve madde analizi zorlaşır
D)güvenirlik düşer
E)yukardakilerin hepsi

SORU3 tarih sınavını çoktan seçmeli test olarak yapan bir öğretmen sınavın güvenirliğini arttırmak için aşağıdakilerden hangisi yapması gereksizdir?
A)soru sayısını arttırmak
B)düzgün bir yönerge hazırlamak
C)benzer nitelikte gruba uygulamak
D)sınav süresini ayarlamak

SORU4 akademik benlik kavramını ölçmek için hangi iki test türü bir arada kullanılır?
A)özel yetenek- başarı testi
B)performans testi- ilgi testi
C)genel yetenek testi-ilgi testi
D)hız testi-güç testi

SORU5 öğrencilerin fizik dersindeki temel kavramları hatırlamalarını isteyen öğretmenin uygulayacağı en uygun sınav türü hangisidir?
A)doğru yanlış
B)sözlü yoklama
C)boşluk doldurma
D)sözlü yoklama

SORU6 ölçmeye ölçülen bireyden, ölçme aracından, ölçme ortamından ve puanlayıcıdan az hata karışır geçerliliği en çok etkileyen hangi yoldan karışan hatadır?
A)ölçülen birey
B)ölçme aracı
C)puanlama yanlılığı
D)ölçme ortamı
E)kullanılan ölçüt

SORU7 aşağıdakilerden hangisi portfolyo değerlendirmenin amaçlarından değildir?
A)alternatiffler üretmek
B)bireyde özgüven yaratmak
C)özel programlara öğrenci seçmek
D)eğitim programını değerlendirmek
E)bireyi tanımak

SORU8 eğitimle ilgili bir ölçe aracı geliştirirken öncelikle hangi geçerlilik türüne dikkat edilir?
A)yapı geçerliliği
B)uygunluk geçerliliği
C)kapsam geçerliliği
D)görünüş geçerliliği
E)yordama geçerliliği

8
Kpss Oyunları / program geliştirme sorusu yardım edin..
« : 05 Mart 2011, 10:19:48 »
SORU aşağıdakilerden hangisi türk milli eğitiminin genel hedefleri arasında yer alan devinişsel becerilerden biri değildir?

a) beden bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş kişilik özelliklerine sahip olma
b) çalışmalarında yapıcı, yaratıcı ve verimli olma
c) ilgi istidet ve kabiliyetlerini geliştirerek, hayata hazırlanma bakımından gerekli becerileri kazanma
d) kendisini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir mesleğin gerektirdiği becerileri kazanma
e)kendisini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir mesleğin gerektirebileceği diğer özelliklere sahip olma

açıklarsanız sevinirim.

9
Kpss Oyunları / thorndike 1 soru
« : 05 Mart 2011, 10:14:32 »
SORU akşam ahmet evlerinde elektrik kesilmesinden sonra evin elektrik panosundaki sigortaları kontrol eder ve birçok mavi renkli sigortanın içinden tek kırmızı renkli sigortayı yukarı doğru kaldırır ama elekteiğe kapılır. bu yaşantıdan sonra ahmet evlerine yeni aldıkları televizyonu açmak istediğinde kumandadaki tüm yeşil renkli düğmeler içerisinde yer alan büyük kırmızı rekli düğmeye basmamış diğer yeşil renkli düğmelerden birine basarak televizyonu açmaya çalışmıştır.

ahmet televizyonu çalıştırmak için kumandadaki yeşil renkli düğmelerden birini seçmesi thorndikeın hangi ilkesi ile çelişir?

a)tepki çeşitliliği
b)dikkat çekici uyarıcılar
c)ait olma
d)öğrenci özellikleri
e)çağrışımsal geçiş

10
Kpss Oyunları / yansıtıcı ve içsel konuşma???
« : 05 Mart 2011, 09:59:12 »
yansıtıcı ve içsel konuşma ile ikisi ile ilgili örnek verip açıklarmısınız?bide sözel senkritizm?

11
Yardım Köşesi / program geliştirme yardım edin
« : 25 Şubat 2011, 12:04:22 »
soru1 ilköğretimde eğitsel amaçların belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden daha az etkilidir?
a) toplumsal değer yargıları
b)toplumun yaşam anlayışı
c) bireyin geleceğe yönelik ihtiyaçları
d)konu alanının temelleri
e) toplumdaki istihdam olanakları

soru2 bir öğretim programının içerik boyutu değerlendirilirken çağdaş bulgulara dayalımıdır diye sorulması evet diye cevap alınması
içeriğin hangi özelliğinin varlığını gösterir?

12
Yardım Köşesi / yardım edin ölçme sorularım2
« : 25 Şubat 2011, 11:54:01 »
soru1  sıra farkı korelasyonu nedir?

soru2 Güvenirliğe ilşkin aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?
a) güvenirlik ölçme sonuçlarının hatalardan arınıklık derecesidir.
b)güvenirlik için hesaplanan korelasyon sayısı-1 +1 arasında değerler alabilir
c) eğitimde kullanılan ölçme araçlarında güveniirliğin yüksek olması amaçlanır

soru3 Standart hatası 2,45 ve kr29 güvenirlik katsayısı 0,51 olarak hesaplanan bir testten 10 doğru yanıtı(puan) olan bir öğrencinin gerçek puanı hangi aralıktadır?
a)8,3-11,7
b)8,5-11,5
c)8,7-11,3
d)8,9-11,1
e)9,1-10,09

soru4 Geçerliliği etkileyen faktörlerden biride güvenirliktir
aşağıdakilerden durumların hangisinde geçerliliğin diğerlerinden daha olumlu etkilenmesi beklenen bir durumdur?
a)ölçmenin standart hatasının 0,00 oluşu
b)bir ölçmenin güvenirlik katsayısının 0,80 oluşu
c) bir testin güvenirlik katsayısının 0,50 oluşu
d)bir testin güvenirlik katsayısının 0,00 oluşu

soru5 Düzeltme formülünün kullanıldığı varsayımıyla aşağıdaki test türlerinin hangisinde şans başarısı diğerlerinden daha yüksektir?
a)yazılı yoklamalar
b)sözlü yoklamalar
c)boşluk doldurma
d) doğru yanlış
e)çoktan seçmeli

soru6 Aşağıdakilerden hangisi doğruyanlış testlerin şans başarısının azaltılması veya şans hatasından arındırılmasına yönelik tedbirlerden biri değildir?
a)testteki madde sayısını 2 katına çıkarmak
b)doğru yanlış maddelerin test içerisinde belli bir sistematiğe göre yer almamasını sağlamak
c)testte yer alan doğru yanlış maddelerin sayısının birbirine eşit olmasını sağlamak.


soru7 Bir ölçme aracının bazı özellikleri şunlardır.
-bir özelliğin bireylerde yada nesnelerde bulunuş miktarını tanımlamak yada belirlemek
-bireysel olarak kullanılabilir
-bireylerin özelliklerini birbirleriyle karşılaştırmaya olanak sağlar.
bu ölçme aracı hangisidir?
a) derecelendirme ölçeği
b) kontrol listesi

13
Yardım Köşesi / ölçme sorularım yardım edin...
« : 25 Şubat 2011, 11:29:55 »
soru1  bir öğrencinin kulplu beygirden atlayışına puan verilmesi dolaylı ölçmemidir? doğrudan ölçmemidir? neden?

soru2 alinin yanlışsız okuyup okumadığını belirlemek doğrudan ölçmemidir dolaylı ölçmemidir neden?

soru3 kazandırılması hedeflenen davranışlar için gerekli önkoşul öğrenmeleri eksik olan öğrencilere tamamlayıcı öğretim etkinliği sunma mutlak değerlendirmemidir bağıl değerlendirmemidir?

soru4 aşağıdakilerden hangisi düzey belirleyici(değer biçmeye dönük)değerlendirmenin özellikleri arasında yer almaz?
a) öğretim süreci sonunda gerçekleştirilir
b) başarı testleri kullanırı
c) değerlendirmenin yapılacağı teste, üniteye ilişkin tüm davranışlardan en az bir soru olmasına özen gösterilir
d) dersin başarısının belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilir
e) süreç sonunda öğrenci hakkında başarılı-başarısız geçti-kaldı gibi kararlar alınır.

soru5 öğrencilerin iyi, çokiyi, orta, kötü gibi özelliklere sahip olma bakımından derecelendirildiği değerlendirme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? diğer şıklarıda biraz açıklarsanız sevinirm
a)uzlaştırıcı yaklaşım
b)izlenimci yaklaşım
c) psikometrik yaklaşım
d) tümel yaklaşım
e) standart yaklaşım

soru6 ingilizce öğretmeni nurcan sınavdan sıfır alan öğrenciye dönüp'sen ingilizceden hiçbirşey bilmiyorsun' demiştir.
nurcan öğretmen bu iddiasıyla ölçme sonuçlarının hangi ölçek türünden elde edildiğini kabul etmektedir?
a)sıralama
b)sınıflama
c)eşit oranlı
d)eşit aralıklı
e)sabit

soru7 iki değişken arasında hesaplanan korelasyon katsayısı 0,64tür
buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) değişkenlerin ortak etkileşimi %40tır
b) değikenler arasındaki ilşki %65e yakındır
c) değişkenler arasında ilişki olmama ihtimali %40tır
d)değikenler arasında yok denecek kadar az ilişkye rastlnmştr
e) değişkenlerin ortak etkileşimi %0,8dir

soru8  bir öğretmen uygulamış olduğu testin her iki yarısında elde edilen puanlar arasındaki korelasyonu x olarak hesaplamıştır.
 aşağıdakilerden hangisi bu testin tamamına ait güvenirlik katsayısı olamaz?
a) x+(1/4)
b) x+(0,2)
c) (x-(x/2))-x
d) x+0,1
e) x-(x/2)

soru9 26 soruluk bir testin madde varyansları toplamı 1.6 ve testin standart sapması 2 ise bu testin güvenirlik katsayısı kaçtır?
a) 0,013
b)0,124
c)0,145
d)0,156
e)0,187

14
Soru - Cevap / TARİH sorularım var yardım edin3
« : 07 Şubat 2011, 12:06:07 »
soru1
medeni kanun ile kadınlara mirasta erkeklere eşitlik ve mahkemelerde tek başlarına şahitlik yapabilme haklarının tanınmasına bakarak, medeni kanun ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a)dini hukuk uygulamalarına bazı alanlarda son verdiği
b)hukuksal uygulamalarda birlik ve bütünlüğü tamamen sağladığı

soru2
1 türk dil kurumunun açılması
2 maarif teşkilatı kanunun çıkarılması
3 kabotaj kanunun kabul edilmesi
yukarıdaki inklaplardan hangileri diğerlerinden farklı amaçla gerçekleştirilmiştir.
a)yalnız1
b)yalnız2
c)yalnız3
d)1 ve 3
e)2ve 3

15
Kpss Program Geliştirme / tarih sorum var yardım edin..2
« : 31 Ocak 2011, 12:33:15 »
SORU1
1-hukuk
2-dil
3-yönetim

yukarıdaki alanların hangilerinde laiklik anlayışını yerleştirme amacı taşıyan çalışmalar yapılmıştır?
A)yalnız1  B)yalnız2  C)1 ve2  D)1 ve3  E)2 ve3

SORU2
1-naima tarihi
2-cihannüma
3-vankulu lügatı
lale devrinde ilkkez kurulan matbaa basılan eserler arasında yukarıda verilenlerden hangileri yer alır?
A)yalnız3  B)1 ve2  C)1 ve3  D)2 ve3  E)1 2 3

SORU3
1-edirnenin geri alınması
2-mustafa kemale mareşallik ünvanının verilmesi
3-afganistanla dostluk antlaşmasının yapılması
yukarıdaki verilenlerin kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A)1-2-3  B)1-3-2  C)2-1-3  D)3-1-2  E)3-2-1

Sayfa: [1] 2

mebbis