Kpss Forum Kpss Soruları , 2017 kpss 2013 kpss soruları, kpss sonuçları

KPSS => Kpss Konu Anlatımı => Kpss Gelişim Psikolojisi Konu Anlatımı => Konuyu başlatan: Dogan - 18 Kasım 2011, 19:15:48

Başlık: Psikanalitik Kişilik Kuramı
Gönderen: Dogan - 18 Kasım 2011, 19:15:48
B-PSİKANALİTİK KİŞİLİK KURAMI

Freud'a göre kişilik 3 kısımdan oluşur. İd, ego, süper ego.

İd(Alt benlik):

İd insanın doğuştan beri sahip olduğu tüm güdülerinin toplamıdır. İd sürekli olarak isteklerine doyum sağlamak istemektedir. Kişiliğin en ilkel yönüdür. Sürekli haz aramaktadır. Her arzuyu gerçekleştirmek ister. Buradan da anlıyoruz ki ego nu mı tatmin ediyor sözü aslında id ini mi tatmin ediyor şeklinde olmalıdır(bu espri jinyanın).İd kişiliğin temel taşıdır. Doğuştan getirilir ve ruhsal enerji kaynağıdır. Aynı zamanda içgüdülerin de kaynağıdır. Yani insan da bulunan iki içgüdü(libido ve saldırganlık) id den kaynaklanır. Bu alanda ruhsal enerji, içgüdüler şeklinde ortaya çıkar ve bir an önce doyurulmak ister. Bir anlamda insanın hayvani yönü.(egoist bir  kişilik takınır bire          
Gerçek dışı, karşılanması zor istek ve arzularla, bireyin içsel dürtülerinin mutlaka doyurulması gerektiği şeklinde işlevi bulunmaktadır. Diğer iki sistemin çakılması için gerekli olan gücüde sağlar. Birey toplumsal kuralları hiçe sayarak kafasına göre davranır. İd ise her şeyi ister. Bireyde bulunan iki içgüdü(libido[cinsel yaşam enerjisi] ve saldırganlık) id'den doğar. Yani id hem libidoyu hem de saldırganlığı kapsar.                                                           * ör Bir çocuğun arkadaşının oyuncağını elde etmek için arkadaşıyla kavga ederek elinden alması.

Ego(Ben):

İd'i denetim altında tutmaya çalışan kişilik birimidir. Ego çevresindeki nesnelerin hangileriyle ilişki kuracağını seçer ve hangi güçlerin ne biçimde doyum bulması gerektiğine karar verir. Aynı zamanda id'in, süper egonun ve dış dünyanın karşı konulmaz istekleri arasında arabuluculuk yapar. Ego akılcı, mantıklı kişilik bölümüdür ve kişiliğin karar organıdır. İdin hangi isteklerinin karşılanacağına "ego" karar verir. İdin isteklerini süper egonun onayından geçirerek dış dünyadaki nesnelerle doyurmaya çalışır. Egonun bilinçli ve bilinçdışı olmak üzere iki yönü vardır.
"İd ile ilişkilerinde; egoyu, kızgın bir atın gücünü dizginlemeye çalışan bir süvariye benzetebiliriz."
* ör Bir çocuğun arkadaşının oyuncağını kibarca isteyip alması.

Süper ego(Benlik):

Çocuğun öğrenmiş olduğu toplumsal kuralları gelenekleri, görenekleri, vicdan ve ahlak kurallarını içerir. Kişiliğin ahlaki yönüdür. Süper ego ya göre her davranış mutlaka çevresel kurallara uygun olmalıdır. Her zaman toplumsal kurallar ön plandadır.
—İd kişiliğin biyolojik bölümünü, ego psikolojik, süper ego toplumsal bölümlerini oluşturur.
Bir toplumun "vicdanı",o toplumun bireylerinin süper egosunda yer alır ve süper ego bireyin davranışlarını sürekli süzgeçten geçirerek bireye,"bu yaptığın doğru, aferin!"ya da "bu yaptığın yanlış, utan kendinden!" mesajlarını verir. Ego ise hem idi memnun etmeye çalışır, hem de süper ego tarafından azarlanmaktan kurtulmak ister.

Freud, insanı saldırgan ve cinsel dürtüleri denetim altına alması gereken olumsuz ve yıkıcı bir varlık olarak tanımlamıştır. Toplumun baskıları olmayıp da bireyler cinsel ve saldırgan enerjileri rahatça boşaltabilselerdi psikolojik sorunları olmazdı. Freud, davranışların kökeninde, toplumu ve kültürü ele almadığı için eleştirilmektedir.
Başlık: Ynt: Psikanalitik Kişilik Kuramı
Gönderen: CANAN ŞENTURK - 24 Mayıs 2013, 13:51:39
 ::)