22 Eylül 2017, 18:15:17

 

 

 

Gönderen Konu: ilk türk devletleri ile ilgili sorular  (Okunma sayısı 15899 defa)

Çevrimdışı onurr

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 8
 • Karma +0/-0
  • Profili Görüntüle
ilk türk devletleri ile ilgili sorular
« : 10 Ocak 2011, 13:56:38 »
bazılarına yorum yapın lüt.1. Türklerin ilk takvimi olan "On İki Hayvanlı Türk Tkvimi" nin özelliklerinden;

1. Güneş yılı esasına dayanır.
2. Her ay bir hayvan adıyla anılır.
3. Türklerden başka Çinliler, Tibetliler ve Hintliler de kullanmıştır.

Hangileri yanlış olarak verilmişir?

a. Yalnız 1           b. Yalnız 2
c. Yalnız 3           d. 1 ve 2
e. 2 ve 3

2. Türklerin ilk kültür çevrelerinden olan Karasuk Kültürü'nün dünya kültür tarihi açısından en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

a. Yerleşik yaşam örneklerinin yer alması
b. Aın evcilleştirilmesi
c. Demirin işlenmesi
d. Sözlü destanlara yer verilmesi
e. Geniş bir çoğrafyaya yayılmış olması
yukardaki şıklar hangi kültürlere örnek(şahsi sorum.)?

3. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa'da kurulan ve bu kıtada İslamiyeti bu kıtada kabul eden ilk Türk boyudur?

a. İtil Bulgurları          c. Macarlar
b. Hazarlar                 d. Tuna Bulgarları.
e. Avrupa Hun İmparatorluğu

4. Türklerde ilk heykel örnekleri olarak da bilinen Balbal adlı mezar taşları ilk defa hangi devlet döneminde ortaya çıkmıştır?

a. İskitler
b. Byük Hun İmparatorluğu
c. Göktürkler
d. Uygurlar
e. Kırgızlar

5. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde meclise katılma hakkına sahip olanlar aşağıdakilerden hangisidir?

a. Kurultay          b. Tigin
c. Kam                 d. Şad
e. Toygun

6.
1. Yuğ
2. Uçmağ
3. Kışlak
4. Tarıglag
5. Ir

Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri İslamiyet öncesi dönemdeki Türkleri dini inanışlarını içeren terimlerdendir?

a. 1         b. 1 ve 2
c. 1,2 ve 4     d. 1, 4 ve 5
e. 3, 4 ve 5

7. 375 yılında gerçekleşen Kavimler Göçü'nün dünya siyasi tarihi açısından en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

a. Avrupa'da feodalitenin yaygınlaşması
b. Bizans İmparatorluğu'nun kurulması
c. Hıristiyanlığın yayılması
d. Orta Çağ'ın başlaması.
e. Roma İmparatorluğu'nun parçalanması

8.
1. Menşur
2. İhtişamlı otağ(Çadır)
3. Nevbet

Yukarıdaki verilenlerden hangileri İslamiyet Öncesi Türk Devletleri'nde hükümdarın alametleri arasında gösterilemez?

a. 1    b. 2
c. 3    d. 1 ve 3
e 1, 2 ve 3

9.
1. Büyük Hun İmparatorluğu
2. Uygurlar
3. Avarlar
Yukarıda verilen devletlerden  hangileri İpek Yolu tiçareti için mücadele etmemiştir?

a. 1     b. 2
c. 3     d. 1 ve 2
e. 2 ve 3

10. Uygurların yerleşik hayata geçmelerinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a. Tarım yapmaları
b. Dini tapınaklar inşa etmeleri
c. Merkezlerini değiştirmeleri
d. çin baskıları
e. İpek Yolu mücadelesi

11.
1. Sav
2. Destan
3. Kitabe
Yukarıdaki verilenlerden hangileri İslamiyet Öncesi Türk Devletleri'nde yazılı edebi ürünler arasında gösterilebilir?

a. 1     b. 2
c. 3    d. 1 ve 2
e. 2 ve 3

12. İlk Türk Devletleri'nde;
1. Kopuz
2. Urug
3. Ir
4. Otağ
5. Küğ
hangileri müzik terimleri arasındadır?

a.1    b. 1 ve 2
c.2, 3 ve 4      d. 1, 3 ve 5
e. 1, 4 ve 5

13.
1. kimekler
2. Avarlar
3. Pecenekler
4. Türgişler
5. kırgızlar
yukarıdaki Türk boylarından hangileri devlet kuramamıştır?
a. 1     b. 2
c. 1 ve 3    c. 2, 4 ve 5
e. 4 ve 5

14. Türklerin Orta Asya'dan, dünyanın değişik yerlerine göç etmelerinde,
1. Göçebeliği bennimsemeleri,
2. Atı evcilleştirmeleri
3. Tekerlekli arabaları kullanmaları

verilenlerden hangileri kolaylaştırıcı etkide bulunmuştur?

a. 1               b. 2
c. 3              d. 1 ve 2
e. 2 ve 3

15. Kurultay Meclisinin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

a. Boy beyleri tarafından oluşturulmuştur.
b. Hatunlar temel üyeleri arasındadır.
c. Karar alma meclisleridir.
d. Devleti ile ilgili önemli konular görüşülür.
e. Töreyi değiştirme yetkisine sahiptir.

16. Türklerin göçebe yaşam tarzını benimsemelerini sonuçları arasında;
1. sözlü destanların yoğunlukta olması
2. Kurgan denilen mezar sisteminin görülmesi
3. Hayvan mücadelelerini anlatan motiflerin sanatta uygulanması.
hangisi veya hangileri gösterilemez?

17. Türklerde ikili yönetim anlayışının,
1. Kut inancının sona ermesi,
2. Devletin yıkılışını kolaylaştırması,
3. Ülke ınırlarının genişlemesi,

durumlarından hangilerine ortam hazırladığı söylenebilir?

a. 1     b. 2
c. 3   d. 1 ve 2
e. 2 ve 3

18. Aşağıdakilerden hangisi orta Asya Türk devletlerine ait bir kavram değildir?

a. Kut     b. Balbakl       c. Pankuş
d. göktanrı     e. Kurultay

19. İlk Türk devletlerindeki Kurultayın,
1. Hatun'un söz sahibi olması
2. Askeri ve sivil tüm yönetcilerin katılması
3. Boy beylerinin görüşlerini açıkça belirtmesi

özelliklerinden hangileri demokratik olma ile ilgilidir?

a. 1      b. 3    c.  1 ve 2
d. 1 ve 3      e. 1, 2 ve 3

20. Bumin Kağan ülkeyi doğu ve batı olarak ülkeyi ikiye ayırarak yönetmiştir. Ülkenin batı bölümünün yönetimini kardeşi İstemi Yabgu'ya bırakmıştır.
Bumin kağan'ın bu uygulamasının,
1. Ticari faaliyetlerin gelişmesi
2. Ülke yönetiminin kolaylaşması
3. İlerde ülkeyi yönetecek prenslerin tecrübe kazanması
sonuçlarından hangilerinin olumlu olduğu söylenebiir?
a. 1       b. 2       c. 3      d. 2 ve 3       e. 1,2 e 3

21. Karabalgasun Yazıtları aşağıdaki Türk devletlrinden hangisine aittir?
a. Hunlar     b. Göktürkler       c. Uygurlar       d. Kırgızlar      e. Türgişler

22. Orta Asya'da belli yerleşim yeri olan Anav'da yapılan kazılarda balbal denilen heykellere, koşum takımlarına ve tahıl kalıntılarına rastlanmıştır.
Buna göre, bu yerleşim yeri ile ilgili;
1. Bazı hayvanların evcileştirildiği,
2. Tarımsal ürünlerin tanındığı,
3. Yazılı kültürün geliştiği
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
a. 1          b. 2
c. 3         d. 1 ve 2
e. 1, 2 ve 3

23.
1. Tötö kanalı
2. Korint Kanalı
3. Don-Volga Kanalı
yukarıdaki kanallarda hangileri İslamiyet'ten önceki Türk devletleri tarafından açılmıştır?
a. 1       b. 2   c. 3   d. 1 ve 2     e. 1, 2 ve 3

24. Türkler aşağıdaki devletlerden hangisi zamanında ilk kez Anadolu'ya sefer düzenlemişlerdir?
a. Asya hunları
b. Avarlar
c. Avrupa Hunları
d. Hazarlar
e. Bulgarlar

25.
- Oğuzlarla mücadeleleri Dede korkut Hikayelerine konu olmuştur.
- Emevilerle savaşarak İslamiyet'in Maveraünnehir bölgesinde yayılmasını engellemişlerdir.
Yukarıda özellikleri verilen İslam Öncesş .türk toplulukları aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
a. Akhunlar-Göktürkler
b.Kultuklar-Uygurlar
c. Hazarlar-Macarlar
d. Kumanlar-Türgeşler
e. Türgeşler-Göktürkler

26. Göktanrı inancından farklı inançları kabul ettiklerinden dolayı milli benliklerini kaybedip zamanla asimile olan Türk toplulukları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur:?
a. Avarlar
b. Karluklaar
c. Macarlar
d. Bulgarlar
e. Peçenekler

27. İslamiyet'ten önceki Türklerde hükümdarın oturduğu başkente verilen ünvan aşağıdakilerin hangisidir?
a. Ordu         b. Katun     c. kurultay      d. Bodun     e. Tümen

28. Aşağıdakilerden hangisi Göktürklerle ilgili doğru bir bilgi değildir?
a. Orta Asya'da Avarları yenerek kurulmuştur.
b. Türk tarihinde Türk adını ilk kez kullandılar.
c. Orhun kitabelerini oluşturdular.
d. Yaklaşık 50 yıl Çin esaretinde yaşadılar.
e. Kırgızlar tarafından yıkıldılar.

29.  İslamiyetten önceki Türklerde "Yurt" adı verilen ülke toprakları, hükümdarın kişisel malı değil, halkın ortak malı olarak kabul edilmiştir.
Bu bilgiye bakılarak, İslamiyet'ten önceki Türklerle ilgili;
1. Merkezi otoriteyi güçlü tutmuşlardır.
2. Sosyal devlet anlayışını benimsemişlerdir.
3. Halkı önetimi ortak etmişlerdir.
yargılardan hangilerine ulaşılabilir?
a. 1        b. 2
c. 3       d. 1 ve 3
e. 2 ve 3

30.
1. Karluklar
2. Başkırtlar
bunlar sırasıyla hangi devletlerin egemenliği altında yaşamaktaır?

a. Rusya-Çin      b. Çin Rusya      c. Çin-Kırgızistan      d. Rusya-Tacikistan    e. Tacikistan-Kırgızistan
sonuç belli

Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter

Kpss Forum Kpss Soruları , 2017 kpss 2013 kpss soruları, kpss sonuçları

ilk türk devletleri ile ilgili sorular
« : 10 Ocak 2011, 13:56:38 »

 

 

 


Çevrimdışı CLAUS

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 2
 • Karma +0/-0
  • Profili Görüntüle
ilk türk devletleri ile ilgili sorular
« Yanıtla #1 : 10 Ocak 2011, 23:35:41 »
Alıntı
onurr tarafından yazılan metin:
bazılarına yorum yapın lüt.1. Türklerin ilk takvimi olan "On İki Hayvanlı Türk Tkvimi" nin özelliklerinden;

1. Güneş yılı esasına dayanır.
2. Her ay bir hayvan adıyla anılır.
3. Türklerden başka Çinliler, Tibetliler ve Hintliler de kullanmıştır.

Hangileri yanlış olarak verilmişir?

a. Yalnız 1           b. Yalnız 2
c. Yalnız 3           d. 1 ve 2
e. 2 ve 3

2. Türklerin ilk kültür çevrelerinden olan Karasuk Kültürü'nün dünya kültür tarihi açısından en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

a. Yerleşik yaşam örneklerinin yer alması
b. Aın evcilleştirilmesi
c. Demirin işlenmesi
d. Sözlü destanlara yer verilmesi
e. Geniş bir çoğrafyaya yayılmış olması
yukardaki şıklar hangi kültürlere örnek(şahsi sorum.)?

3. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa'da kurulan ve bu kıtada İslamiyeti bu kıtada kabul eden ilk Türk boyudur?

a. İtil Bulgurları          c. Macarlar
b. Hazarlar                 d. Tuna Bulgarları.
e. Avrupa Hun İmparatorluğu

4. Türklerde ilk heykel örnekleri olarak da bilinen Balbal adlı mezar taşları ilk defa hangi devlet döneminde ortaya çıkmıştır?

a. İskitler
b. Byük Hun İmparatorluğu
c. Göktürkler
d. Uygurlar
e. Kırgızlar

5. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde meclise katılma hakkına sahip olanlar aşağıdakilerden hangisidir?

a. Kurultay          b. Tigin
c. Kam                 d. Şad
e. Toygun

6.
1. Yuğ
2. Uçmağ
3. Kışlak
4. Tarıglag
5. Ir

Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri İslamiyet öncesi dönemdeki Türkleri dini inanışlarını içeren terimlerdendir?

a. 1         b. 1 ve 2
c. 1,2 ve 4     d. 1, 4 ve 5
e. 3, 4 ve 5

7. 375 yılında gerçekleşen Kavimler Göçü'nün dünya siyasi tarihi açısından en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

a. Avrupa'da feodalitenin yaygınlaşması
b. Bizans İmparatorluğu'nun kurulması
c. Hıristiyanlığın yayılması
d. Orta Çağ'ın başlaması.
e. Roma İmparatorluğu'nun parçalanması

8.
1. Menşur
2. İhtişamlı otağ(Çadır)
3. Nevbet

Yukarıdaki verilenlerden hangileri İslamiyet Öncesi Türk Devletleri'nde hükümdarın alametleri arasında gösterilemez?

a. 1    b. 2
c. 3    d. 1 ve 3
e 1, 2 ve 3

9.
1. Büyük Hun İmparatorluğu
2. Uygurlar
3. Avarlar
Yukarıda verilen devletlerden  hangileri İpek Yolu tiçareti için mücadele etmemiştir?

a. 1     b. 2
c. 3     d. 1 ve 2
e. 2 ve 3

10. Uygurların yerleşik hayata geçmelerinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a. Tarım yapmaları
b. Dini tapınaklar inşa etmeleri
c. Merkezlerini değiştirmeleri
d. çin baskıları
e. İpek Yolu mücadelesi

11.
1. Sav
2. Destan
3. Kitabe
Yukarıdaki verilenlerden hangileri İslamiyet Öncesi Türk Devletleri'nde yazılı edebi ürünler arasında gösterilebilir?

a. 1     b. 2
c. 3    d. 1 ve 2
e. 2 ve 3

12. İlk Türk Devletleri'nde;
1. Kopuz
2. Urug
3. Ir
4. Otağ
5. Küğ
hangileri müzik terimleri arasındadır?

a.1    b. 1 ve 2
c.2, 3 ve 4      d. 1, 3 ve 5
e. 1, 4 ve 5

13.
1. kimekler
2. Avarlar
3. Pecenekler
4. Türgişler
5. kırgızlar
yukarıdaki Türk boylarından hangileri devlet kuramamıştır?
a. 1     b. 2
c. 1 ve 3    c. 2, 4 ve 5
e. 4 ve 5

14. Türklerin Orta Asya'dan, dünyanın değişik yerlerine göç etmelerinde,
1. Göçebeliği bennimsemeleri,
2. Atı evcilleştirmeleri
3. Tekerlekli arabaları kullanmaları

verilenlerden hangileri kolaylaştırıcı etkide bulunmuştur?

a. 1               b. 2
c. 3              d. 1 ve 2
e. 2 ve 3

15. Kurultay Meclisinin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

a. Boy beyleri tarafından oluşturulmuştur.
b. Hatunlar temel üyeleri arasındadır.
c. Karar alma meclisleridir.
d. Devleti ile ilgili önemli konular görüşülür.
e. Töreyi değiştirme yetkisine sahiptir.

16. Türklerin göçebe yaşam tarzını benimsemelerini sonuçları arasında;
1. sözlü destanların yoğunlukta olması
2. Kurgan denilen mezar sisteminin görülmesi
3. Hayvan mücadelelerini anlatan motiflerin sanatta uygulanması.
hangisi veya hangileri gösterilemez?

17. Türklerde ikili yönetim anlayışının,
1. Kut inancının sona ermesi,
2. Devletin yıkılışını kolaylaştırması,
3. Ülke ınırlarının genişlemesi,

durumlarından hangilerine ortam hazırladığı söylenebilir?

a. 1     b. 2
c. 3   d. 1 ve 2
e. 2 ve 3

18. Aşağıdakilerden hangisi orta Asya Türk devletlerine ait bir kavram değildir?

a. Kut     b. Balbakl       c. Pankuş
d. göktanrı     e. Kurultay

19. İlk Türk devletlerindeki Kurultayın,
1. Hatun'un söz sahibi olması
2. Askeri ve sivil tüm yönetcilerin katılması
3. Boy beylerinin görüşlerini açıkça belirtmesi

özelliklerinden hangileri demokratik olma ile ilgilidir?

a. 1      b. 3    c.  1 ve 2
d. 1 ve 3      e. 1, 2 ve 3

20. Bumin Kağan ülkeyi doğu ve batı olarak ülkeyi ikiye ayırarak yönetmiştir. Ülkenin batı bölümünün yönetimini kardeşi İstemi Yabgu'ya bırakmıştır.
Bumin kağan'ın bu uygulamasının,
1. Ticari faaliyetlerin gelişmesi
2. Ülke yönetiminin kolaylaşması
3. İlerde ülkeyi yönetecek prenslerin tecrübe kazanması
sonuçlarından hangilerinin olumlu olduğu söylenebiir?
a. 1       b. 2       c. 3      d. 2 ve 3       e. 1,2 e 3

21. Karabalgasun Yazıtları aşağıdaki Türk devletlrinden hangisine aittir?
a. Hunlar     b. Göktürkler       c. Uygurlar       d. Kırgızlar      e. Türgişler

22. Orta Asya'da belli yerleşim yeri olan Anav'da yapılan kazılarda balbal denilen heykellere, koşum takımlarına ve tahıl kalıntılarına rastlanmıştır.
Buna göre, bu yerleşim yeri ile ilgili;
1. Bazı hayvanların evcileştirildiği,
2. Tarımsal ürünlerin tanındığı,
3. Yazılı kültürün geliştiği
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
a. 1          b. 2
c. 3         d. 1 ve 2
e. 1, 2 ve 3

23.
1. Tötö kanalı
2. Korint Kanalı
3. Don-Volga Kanalı
yukarıdaki kanallarda hangileri İslamiyet'ten önceki Türk devletleri tarafından açılmıştır?
a. 1       b. 2   c. 3   d. 1 ve 2     e. 1, 2 ve 3

24. Türkler aşağıdaki devletlerden hangisi zamanında ilk kez Anadolu'ya sefer düzenlemişlerdir?
a. Asya hunları
b. Avarlar
c. Avrupa Hunları
d. Hazarlar
e. Bulgarlar

25.
- Oğuzlarla mücadeleleri Dede korkut Hikayelerine konu olmuştur.
- Emevilerle savaşarak İslamiyet'in Maveraünnehir bölgesinde yayılmasını engellemişlerdir.
Yukarıda özellikleri verilen İslam Öncesş .türk toplulukları aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
a. Akhunlar-Göktürkler
b.Kultuklar-Uygurlar
c. Hazarlar-Macarlar
d. Kumanlar-Türgeşler
e. Türgeşler-Göktürkler

26. Göktanrı inancından farklı inançları kabul ettiklerinden dolayı milli benliklerini kaybedip zamanla asimile olan Türk toplulukları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur:?
a. Avarlar
b. Karluklaar
c. Macarlar
d. Bulgarlar
e. Peçenekler

27. İslamiyet'ten önceki Türklerde hükümdarın oturduğu başkente verilen ünvan aşağıdakilerin hangisidir?
a. Ordu         b. Katun     c. kurultay      d. Bodun     e. Tümen

28. Aşağıdakilerden hangisi Göktürklerle ilgili doğru bir bilgi değildir?
a. Orta Asya'da Avarları yenerek kurulmuştur.
b. Türk tarihinde Türk adını ilk kez kullandılar.
c. Orhun kitabelerini oluşturdular.
d. Yaklaşık 50 yıl Çin esaretinde yaşadılar.
e. Kırgızlar tarafından yıkıldılar.

29.  İslamiyetten önceki Türklerde "Yurt" adı verilen ülke toprakları, hükümdarın kişisel malı değil, halkın ortak malı olarak kabul edilmiştir.
Bu bilgiye bakılarak, İslamiyet'ten önceki Türklerle ilgili;
1. Merkezi otoriteyi güçlü tutmuşlardır.
2. Sosyal devlet anlayışını benimsemişlerdir.
3. Halkı önetimi ortak etmişlerdir.
yargılardan hangilerine ulaşılabilir?
a. 1        b. 2
c. 3       d. 1 ve 3
e. 2 ve 3

30.
1. Karluklar
2. Başkırtlar
bunlar sırasıyla hangi devletlerin egemenliği altında yaşamaktaır?

a. Rusya-Çin      b. Çin Rusya      c. Çin-Kırgızistan      d. Rusya-Tacikistan    e. Tacikistan-Kırgızistan

Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter

Kpss Forum Kpss Soruları , 2017 kpss 2013 kpss soruları, kpss sonuçları

ilk türk devletleri ile ilgili sorular
« Yanıtla #1 : 10 Ocak 2011, 23:35:41 »

 

 

 


Çevrimdışı CLAUS

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 2
 • Karma +0/-0
  • Profili Görüntüle
ilk türk devletleri ile ilgili sorular
« Yanıtla #2 : 10 Ocak 2011, 23:38:44 »
Alıntı
onurr tarafından yazılan metin:
bazılarına yorum yapın lüt.1. Türklerin ilk takvimi olan "On İki Hayvanlı Türk Tkvimi" nin özelliklerinden;

1. Güneş yılı esasına dayanır.
2. Her ay bir hayvan adıyla anılır.
3. Türklerden başka Çinliler, Tibetliler ve Hintliler de kullanmıştır.

Hangileri yanlış olarak verilmişir?

a. Yalnız 1           b. Yalnız 2
c. Yalnız 3           d. 1 ve 2
e. 2 ve 3

2. Türklerin ilk kültür çevrelerinden olan Karasuk Kültürü'nün dünya kültür tarihi açısından en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

a. Yerleşik yaşam örneklerinin yer alması
b. Aın evcilleştirilmesi
c. Demirin işlenmesi
d. Sözlü destanlara yer verilmesi
e. Geniş bir çoğrafyaya yayılmış olması
yukardaki şıklar hangi kültürlere örnek(şahsi sorum.)?

3. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa'da kurulan ve bu kıtada İslamiyeti bu kıtada kabul eden ilk Türk boyudur?

a. İtil Bulgurları          c. Macarlar
b. Hazarlar                 d. Tuna Bulgarları.
e. Avrupa Hun İmparatorluğu

4. Türklerde ilk heykel örnekleri olarak da bilinen Balbal adlı mezar taşları ilk defa hangi devlet döneminde ortaya çıkmıştır?

a. İskitler
b. Byük Hun İmparatorluğu
c. Göktürkler
d. Uygurlar
e. Kırgızlar

5. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde meclise katılma hakkına sahip olanlar aşağıdakilerden hangisidir?

a. Kurultay          b. Tigin
c. Kam                 d. Şad
e. Toygun

6.
1. Yuğ
2. Uçmağ
3. Kışlak
4. Tarıglag
5. Ir

Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri İslamiyet öncesi dönemdeki Türkleri dini inanışlarını içeren terimlerdendir?

a. 1         b. 1 ve 2
c. 1,2 ve 4     d. 1, 4 ve 5
e. 3, 4 ve 5

7. 375 yılında gerçekleşen Kavimler Göçü'nün dünya siyasi tarihi açısından en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

a. Avrupa'da feodalitenin yaygınlaşması
b. Bizans İmparatorluğu'nun kurulması
c. Hıristiyanlığın yayılması
d. Orta Çağ'ın başlaması.
e. Roma İmparatorluğu'nun parçalanması

8.
1. Menşur
2. İhtişamlı otağ(Çadır)
3. Nevbet

Yukarıdaki verilenlerden hangileri İslamiyet Öncesi Türk Devletleri'nde hükümdarın alametleri arasında gösterilemez?

a. 1    b. 2
c. 3    d. 1 ve 3
e 1, 2 ve 3

9.
1. Büyük Hun İmparatorluğu
2. Uygurlar
3. Avarlar
Yukarıda verilen devletlerden  hangileri İpek Yolu tiçareti için mücadele etmemiştir?

a. 1     b. 2
c. 3     d. 1 ve 2
e. 2 ve 3

10. Uygurların yerleşik hayata geçmelerinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a. Tarım yapmaları
b. Dini tapınaklar inşa etmeleri
c. Merkezlerini değiştirmeleri
d. çin baskıları
e. İpek Yolu mücadelesi

11.
1. Sav
2. Destan
3. Kitabe
Yukarıdaki verilenlerden hangileri İslamiyet Öncesi Türk Devletleri'nde yazılı edebi ürünler arasında gösterilebilir?

a. 1     b. 2
c. 3    d. 1 ve 2
e. 2 ve 3

12. İlk Türk Devletleri'nde;
1. Kopuz
2. Urug
3. Ir
4. Otağ
5. Küğ
hangileri müzik terimleri arasındadır?

a.1    b. 1 ve 2
c.2, 3 ve 4      d. 1, 3 ve 5
e. 1, 4 ve 5

13.
1. kimekler
2. Avarlar
3. Pecenekler
4. Türgişler
5. kırgızlar
yukarıdaki Türk boylarından hangileri devlet kuramamıştır?
a. 1     b. 2
c. 1 ve 3    c. 2, 4 ve 5
e. 4 ve 5

14. Türklerin Orta Asya'dan, dünyanın değişik yerlerine göç etmelerinde,
1. Göçebeliği bennimsemeleri,
2. Atı evcilleştirmeleri
3. Tekerlekli arabaları kullanmaları

verilenlerden hangileri kolaylaştırıcı etkide bulunmuştur?

a. 1               b. 2
c. 3              d. 1 ve 2
e. 2 ve 3

15. Kurultay Meclisinin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

a. Boy beyleri tarafından oluşturulmuştur.
b. Hatunlar temel üyeleri arasındadır.
c. Karar alma meclisleridir.
d. Devleti ile ilgili önemli konular görüşülür.
e. Töreyi değiştirme yetkisine sahiptir.

16. Türklerin göçebe yaşam tarzını benimsemelerini sonuçları arasında;
1. sözlü destanların yoğunlukta olması
2. Kurgan denilen mezar sisteminin görülmesi
3. Hayvan mücadelelerini anlatan motiflerin sanatta uygulanması.
hangisi veya hangileri gösterilemez?

17. Türklerde ikili yönetim anlayışının,
1. Kut inancının sona ermesi,
2. Devletin yıkılışını kolaylaştırması,
3. Ülke ınırlarının genişlemesi,

durumlarından hangilerine ortam hazırladığı söylenebilir?

a. 1     b. 2
c. 3   d. 1 ve 2
e. 2 ve 3

18. Aşağıdakilerden hangisi orta Asya Türk devletlerine ait bir kavram değildir?

a. Kut     b. Balbakl       c. Pankuş
d. göktanrı     e. Kurultay

19. İlk Türk devletlerindeki Kurultayın,
1. Hatun'un söz sahibi olması
2. Askeri ve sivil tüm yönetcilerin katılması
3. Boy beylerinin görüşlerini açıkça belirtmesi

özelliklerinden hangileri demokratik olma ile ilgilidir?

a. 1      b. 3    c.  1 ve 2
d. 1 ve 3      e. 1, 2 ve 3

20. Bumin Kağan ülkeyi doğu ve batı olarak ülkeyi ikiye ayırarak yönetmiştir. Ülkenin batı bölümünün yönetimini kardeşi İstemi Yabgu'ya bırakmıştır.
Bumin kağan'ın bu uygulamasının,
1. Ticari faaliyetlerin gelişmesi
2. Ülke yönetiminin kolaylaşması
3. İlerde ülkeyi yönetecek prenslerin tecrübe kazanması
sonuçlarından hangilerinin olumlu olduğu söylenebiir?
a. 1       b. 2       c. 3      d. 2 ve 3       e. 1,2 e 3

21. Karabalgasun Yazıtları aşağıdaki Türk devletlrinden hangisine aittir?
a. Hunlar     b. Göktürkler       c. Uygurlar       d. Kırgızlar      e. Türgişler

22. Orta Asya'da belli yerleşim yeri olan Anav'da yapılan kazılarda balbal denilen heykellere, koşum takımlarına ve tahıl kalıntılarına rastlanmıştır.
Buna göre, bu yerleşim yeri ile ilgili;
1. Bazı hayvanların evcileştirildiği,
2. Tarımsal ürünlerin tanındığı,
3. Yazılı kültürün geliştiği
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
a. 1          b. 2
c. 3         d. 1 ve 2
e. 1, 2 ve 3

23.
1. Tötö kanalı
2. Korint Kanalı
3. Don-Volga Kanalı
yukarıdaki kanallarda hangileri İslamiyet'ten önceki Türk devletleri tarafından açılmıştır?
a. 1       b. 2   c. 3   d. 1 ve 2     e. 1, 2 ve 3

24. Türkler aşağıdaki devletlerden hangisi zamanında ilk kez Anadolu'ya sefer düzenlemişlerdir?
a. Asya hunları
b. Avarlar
c. Avrupa Hunları
d. Hazarlar
e. Bulgarlar

25.
- Oğuzlarla mücadeleleri Dede korkut Hikayelerine konu olmuştur.
- Emevilerle savaşarak İslamiyet'in Maveraünnehir bölgesinde yayılmasını engellemişlerdir.
Yukarıda özellikleri verilen İslam Öncesş .türk toplulukları aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
a. Akhunlar-Göktürkler
b.Kultuklar-Uygurlar
c. Hazarlar-Macarlar
d. Kumanlar-Türgeşler
e. Türgeşler-Göktürkler

26. Göktanrı inancından farklı inançları kabul ettiklerinden dolayı milli benliklerini kaybedip zamanla asimile olan Türk toplulukları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur:?
a. Avarlar
b. Karluklaar
c. Macarlar
d. Bulgarlar
e. Peçenekler

27. İslamiyet'ten önceki Türklerde hükümdarın oturduğu başkente verilen ünvan aşağıdakilerin hangisidir?
a. Ordu         b. Katun     c. kurultay      d. Bodun     e. Tümen

28. Aşağıdakilerden hangisi Göktürklerle ilgili doğru bir bilgi değildir?
a. Orta Asya'da Avarları yenerek kurulmuştur.
b. Türk tarihinde Türk adını ilk kez kullandılar.
c. Orhun kitabelerini oluşturdular.
d. Yaklaşık 50 yıl Çin esaretinde yaşadılar.
e. Kırgızlar tarafından yıkıldılar.

29.  İslamiyetten önceki Türklerde "Yurt" adı verilen ülke toprakları, hükümdarın kişisel malı değil, halkın ortak malı olarak kabul edilmiştir.
Bu bilgiye bakılarak, İslamiyet'ten önceki Türklerle ilgili;
1. Merkezi otoriteyi güçlü tutmuşlardır.
2. Sosyal devlet anlayışını benimsemişlerdir.
3. Halkı önetimi ortak etmişlerdir.
yargılardan hangilerine ulaşılabilir?
a. 1        b. 2
c. 3       d. 1 ve 3
e. 2 ve 3

30.
1. Karluklar
2. Başkırtlar
bunlar sırasıyla hangi devletlerin egemenliği altında yaşamaktaır?

a. Rusya-Çin      b. Çin Rusya      c. Çin-Kırgızistan      d. Rusya-Tacikistan    e. Tacikistan-Kırgızistan

Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter

berbat

 • Ziyaretçi
Ynt: ilk türk devletleri ile ilgili sorular
« Yanıtla #3 : 17 Temmuz 2014, 13:26:24 »
1)D

Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter


Konuyu Paylaş

Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt / Gösterim Son İleti
xx
Türk-İslam Devletleri

Başlatan Melay1986

0 Yanıt
931 Gösterim
Son İleti 11 Haziran 2013, 17:49:48
Gönderen: Melay1986
xx
Türk-İslam Devletleri

Başlatan Melay1986

0 Yanıt
1205 Gösterim
Son İleti 15 Mayıs 2013, 11:14:30
Gönderen: Melay1986
xx
ilk Türk islam Devletleri

Başlatan onurr

1 Yanıt
2852 Gösterim
Son İleti 12 Ocak 2011, 17:17:52
Gönderen: asliii
xx
Kpss İlk Müslüman Türk Devletleri mp3

Başlatan Dogan

0 Yanıt
5085 Gösterim
Son İleti 11 Kasım 2010, 16:05:33
Gönderen: Dogan
xx
Kpss İlk Türk Devletleri Asya Hun Kavimler Göçü mp3

Başlatan Dogan

3 Yanıt
6876 Gösterim
Son İleti 22 Şubat 2011, 23:17:52
Gönderen: Dogan
xx
İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikleri Siyasi tar. Ve Kült.Med. -mp3 formatında

Başlatan mirserhenk

7 Yanıt
9972 Gösterim
Son İleti 22 Ocak 2011, 20:02:04
Gönderen: ozosfer
xx
kpss ile ilgili sorular

Başlatan snmhrz

0 Yanıt
5429 Gösterim
Son İleti 12 Ağustos 2010, 01:28:52
Gönderen: snmhrz
xx
sayı sistemleriyle ilgili sorular

Başlatan nur24

2 Yanıt
3563 Gösterim
Son İleti 25 Aralık 2009, 09:02:56
Gönderen: nur24
 

mebbis