20 Eylül 2017, 06:57:29

 

 

 

Gönderen Konu: GENEL TÜRK TARİHİ ÖNEMLİ NOKTALAR  (Okunma sayısı 19532 defa)

Çevrimdışı kadir_nazli

 • Tam Üye
 • ***
 • İleti: 184
 • Karma +0/-0
  • Profili Görüntüle
GENEL TÜRK TARİHİ ÖNEMLİ NOKTALAR
« : 04 Eylül 2007, 17:37:27 »
Aşağıdaki yazıları word dosyası olarak indirmek için TIKLAYINIZ

GENEL TÜRK TARİHİ

1- İslamiyet'inin Hindistan'a yayılmasında etkili olan Türk-İslam devleti Gaznelilerdir.

2- İslamiyet'ten Önceki Türk Devletlerinde, ölen kişinin silahı ve eşyalarıyla birlikte gömülmesi, ölümden sonra da hayat olduğuna inandıklarını göstermektedir.

3- Macaristan'da yapılan kazılarda Avarlar'a ait pek çok tunç, gümüş ve altın ziynet eşyası bulunmuştur. Bu bilgiye bakılarak Avarlar'ın değerli madenleri tanıdıkları söylenebilir.

4- İslamiyet'ten Önce kurulan Türk Devletlerinde, devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı yere Kurultay denir.

5- Türklerin Orta Asya'dan göç etmelerinin en önemli nedeni, Kuraklık nedeniyle ekonomik sıkıntı içinde olmalarıdır.

6-  Orta Asya'da Türklerin takvim düzenlemiş olmaları, Gökbilim ile ilgilendiklerini göstermektedir.

7- Türkler önceleri göçebe bir yaşam sürdükleri için, yaptıkları sanat eserleri taşınabilir nitelikteydi. Sanat eserleri arasında halıların yaygın olması buna bir kanıt olarak gösterilebilir.

8- Anadolu Selçuklu paralarını, Osmanlı paralarından ayıran özelik;  paralarının üzerinde Sultanların portreleri ve aslan resimleri bulunmasıdır.

9- Uygurların Budizm ve Maniheizm dinlerini kabul etmeleri, sanat alanında gelişmelerinde etkili olmuştur.

10- Türk Devletlerinde, önceki dönemlerde ekonomik etkinlikler yalnız hayvancılığa dayanıyordu. Daha sonra bu durum değişmiş, tarım önem kazanmıştır. Tarım Uygurlar zamanında önem kazanmaya başlamıştır.

11- Karahanlılar Devletinin Türk tarihindeki önemi; İlk Müslüman Türk devleti olmasıdır.

12- Anadolu Selçuklu döneminde esnaflar, Ahi topluluğu olarak örgütlenmiştir.

13- Selçuklular bölge veya eyaletlerin başına idareci olarak atadıkları şehzadelerin yanına ''Atabey'' ünvanlı kişileri de verirlerdi. Bu uygulamadaki temel amaç şehzadeleri devlet yönetimiyle ilgili konularda yetiştirmek.  

14- Türk Denizciliğinin Anadolu Selçukluları Dönemine kadar gelişmemesinde başlıca etken, Ülke topraklarının coğrafi konumudur.

15- Çin'den başlayarak Ön Asya'ya ulaşan İpek Yolu'nun geçtiği yerler zaman zaman değişmiştir. Güçlü devlet ve kabilelerin tutumlarında değişme olması bu durumun oluşmasında etkili olmuştur.  

16- Türk adının millet olarak geçtiği, Türk Edebiyatı ve Tarihinin ilk yazılı örnekleri olan edebi metinler,  Orhun Anıtlarıdır.

17- İslamiyet öncesi Türklerde her türlü devlet işlerinin görüşülüp, karara bağlandığı kuruma Toy (Kurultay) denir.

18- Malazgirt savaşından sonra Anadolu'da kurulan ilk Türk Beyliklerin, Artukoğulları, Saltukoğulları, Danişmentliler, Mengücekoğulları dır.

19- Selçuklularda  ve Osmanlılarda gelişemeyen sanat dalı heykelciliktir.

20- Türkiye Selçuklu devletinde İznik ve Konya başkentlik yapmış şehirlerimizdir.

21- İslâmiyet öncesi Türk tarihinin ve edebiyatının en önemli Türkçe kaynaklarından biri  olan Orhun Yazıtları, Kutluk (II. Göktürk) devleti dönemine aittir.

22- Türk devlet yöneticileri  İslâmiyet öncesi dönemde, Kağan ünvanını kullanmışlardır.

23- Uygurlara ait destanlar, Türeyiş ve Göç destanlarıdır.

24- Tefsir, Hadis, Fıkıh ve Kelam, İslami bilimlerdir.

25- Öğrenimin vakıflar sayesinde ücretsiz olarak sürdürülmesi ve İslâm dünyasına yayılması, Selçuklular döneminde  gerçekleşmiştir.

26- Nizamülmülk, Alparslan'dan aldığı yetki ile hangi kurumun açılmasında Türk İslâm tarihinde ilk olmuştur? Bağdat Nizamiye Medresesi

27- Anadolu Selçuklu Devletinde ticareti geliştirmek için gerekli ana yollar üzerinde, Kervansaraylar inşa edilmiştir.

28- Edirne ilinde, Anadolu Selçuklu devletinden kalma eser bulunmaz.

29- Türk İslam devletlerin de Sultanın Müslüman halkının gözünde meşru bir egemen güç olarak kabul edilmesi, Hutbe ile sağlanırdı.

30- Orta Asya Türklerinde varlığı sürekli olmayan toplumsal ve siyasal birime Budun denir.

31- Yenisey Yazıtları ve Manas Destanı,  Kırgızlara aittir.

32- İslamiyet öncesi Türk Devletlerinin ortak özellikleri;  Devlet boyların birleşmesiyle kurulur, Temel ekonomik yapı hayvancılığa dayalıdır, Önemli kararlar Kurultay tarafından alınır, Yerleşik yaşam biçimi yaygın değildir

33- İslamiyet öncesi kurulan Türk devletlerinden Uygurlar bir çok yönüyle diğerlerinden farklı özelliklere sahiptir.

34- Orta Asya Türklerinde ceza infaz sisteminde uzun süreli hapis cezalarının uygulanmamış olmasının temel nedeni,  Göçebe yaşam biçiminin egemen olmasıdır.

35- Malazgirt Savaşı'ndan sonra başlayan Anadolu'nun Türkleşmesi sürecinin başlarını araştıran bir kişi dönemin mimari eserlerini öncelikle, Erzurum yöresinde  araştırması gerekir.

36. Anadolu Selçuklularında yer alan mimari yapılardan kervansaray ve Bedesten doğrudan ticari faaliyetlerle ilgilidir.

37- Anadolu Selçuklu plastik sanatında en çok işlenen konu, İnsan-Hayvan-bitki

38- İslam öncesi Türk Devletlerinde; I. Önemli kararlarda Kurultaya danışırlar II. Yönetimde öncelik hanedana aittir.III. Hakanların yetkileri töre tarafından sınırlandırılmıştır.IV. Hakanların önemli dini törenleri doğrudan yönetmeleri istenirdi.

39-Anadolu Selçukluları ve Osmanlılarda birçok hizmeti bir arada vermek için inşa edilen külliyelerin ana yapısı Camidir.

40- Anadolu Selçuklu dönemine ait eserler;  Sivas Gök Medrese - Eşrefoğlu Camii - Sultan Han

41-Anadolu Selçuklularında dini, sosyal, kültürel etkinliği bir arada verilmesini sağlayan mimari yapılara Külliye denir.

42- Türk-İslam devletlerinde Saltanatın Müslüman halk tarafından meşru görülmesi için Sultan adına hutbe okutulur,  Para bastırılırdı.

43- İslam öncesi Orta Asya'da heykel sanatının geliştiğini söyleyen biri Orhun Anıtlarını görüşlerine kanıt olarak gösterebilir.

44- Orhun yazıtlarının özellikleri; Türk adının geçmesi, Türkçe yazılmış olması, İlk Türk alfabesinin kullanılması, İlk milli yazılı kaynak olması, Göktürkler Hakkında bilgi vermesi.

45- Gök-Medrese, Sultan Han, Gevher Nesibe Külliyesi, Keykavus Şifahanesi Anadolu Selçuklu dönemine aittir.

46- İslam Öncesi Türk devletlerinde boy beylerinden oluşan Kurultay, hakanın seçiminde etkili rol oynardı. Kurultay başarılı olamayan halkına refah sağlayamayan töreye aykırı hareket eden hakanı görevden alabilirdi. Bu bilgilere dayanarak; Hükümdarlar yasalara uymak zorundadır, Hakanların halka karşı sorumlulukları vardır, Hükümdarların yetkileri sınırlıdır, Kurultay devlet yönetiminde etkilidir. Yargılarına ulaşabiliriz.

47- Uygurlarda; I. Ticaret ve tarımın gelişmesi II. Şehir kültürünün yaygınlık kazanması III. Kütüphanelerin açılması Uygurların yerleşik yaşama geçtiklerinin kanıtlarıdır.

48- İslam Öncesi Türk Devletlerinden,
- Büyük Hun İmparatorluğu döneminden kalan kurganlarda bulunan taşınabilir malzemeden yapılmış silahlar, eyerler ve elbiselerin hayvan resimleriyle süslendiği görülmüştür.
- Göktürkler döneminden kalan kurganlarda ise, altın ve gümüşten yapılmış süs eşyaları, demirden yapılmış kılıç ve mızrak gibi silahlara rastlanmıştır.
Bu bilgilere dayanarak Türklerle ilgili olarak Savaşçı özellik taşıdıklarının, Madenlerden yararlandıklarının, Ölümden sonraki yaşama inandıklarının, Sanatı yaşam biçimine göre geliştirdiklerinin göstergesi olarak değerlendirilebilir.

49- -Atabeyler Selçuklular döneminde Şehzadeleri eğitmekle görevlidir. - Bağımsızlıklarını ilan etmeleriyle Selçuklu Devletinin yıkılışını hızlandırmışlardır.

50- Sivas'ta bulunan Keykavus Şifahanesi Anadolu Selçuklu döneminde yapılmıştır.

51- Orta Asya devlet ve toplum hayatını düzenleyen törenin en temel özelliği yazısız olmasıdır.

52- II.Göktürk Devleti bazı özellikleri; İlk Türk alfabesini yaratmışlardır.Sosyal devlet anlayışını sürdürmüşlerdir. Uygurlar tarafından varlıklarına son verilmiştir.

53- Uygurların Budizm ve Maniheizm dinlerini kabul etmeleri Sanat alanında gelişmelerinde etkili olmuştur.

54- Karahanlılar;  Devletin resmi dili Türkçe'dir, Kutadgu Bilig bu dönemde yazılmıştır, Devlet ailenin ortak malıdır, İlk Türk-İslam devletidir.

55- Selçuklu Devletinde, din ve ırk ayrımı yapmadan halka boş araziler üretim artışına ulaşmaya çalışılmıştır.

56- Anadolu Selçukluları, Kervansaraylar ve Loncalar ile üretim ve ticaret hayatını düzenlemeyi ve geliştirmeyi amaçlamışlardır

57- Türkler tarihte pek çok devlet kurmuşlardır. Bu devletler belli bir zaman sonra yıkılmışlardır. Büyük Selçukluların yıkılma nedenlerinden en önemlisi; Ülkenin hanedan üyeleri arasında paylaşılmasıdır.

58- Orta Asyada kurulan Türk Devletlerinin kısa sürede parçalanıp yıkılmasında Ülkenin hanedana ait olması etkili olmuştur.

59- Orta Asya'da Uygurlara ait şehirlerde Kervansarayların yanında Hristiyan, Budist ve Maniheist mabetlerinin kalıntılarının yan yana bulunmuş olması;
İnanç özgürlüğünün olduğunun, Ticari faaliyetlerin yaygın olduğunun, Hoşgörülü bir toplumun yaşadığının, Yerleşik yaşama geçildiğinin göstergesidir.

60- Karahanlılar İslamiyeti kabul ettikten sonra da ülkeyi eski Türk geleneklerine göre doğu-batı olarak ikiye ayrılmışlardır. Bu durum Geleneklere bağlılığın devam ettiğinin göstergesidir.

61- Anadolu Selçukluları tarafından Karadeniz'de Sinop, Akdeniz'de Alanya alındıktan sonra tersaneler kurulmuştur. Bu uygulamanın temel amacı öncelikle deniz ticaretini geliştirmektir.

62- Anadolu Selçuklularında Ahi örgütlenmesi içinde zanaatkarlar yer almıştır.

63- Uygurlardan önce Türk Tarihinde tapınak ve saray gibi yapılar azdı. Bu durum Türklerin yerleşik yaşama geçmemelerinden kaynaklanmaktadır.

64- Göktürk anıtları Türkçe yazılan ilk belgelerdir. Uygurlarda dinsel metinlerinde Türkçe'yi kullanmışlardır. Karahanlılarda edebi dil Türkçedir. Bu durum Eski Türklerin Milli bilinci koruduklarının göstergesidir.

65-İslamiyetten önce Türk Sanatında daha çok metal, ahşap ve deri gibi malzemeler ve taşınabilir küçük boyutta eserler yapılmıştır. Göçebe yaşam sürdüklerinden malzeme ve sanat eserleri bu şekilde yapılmıştır.

66- Türk-İslam edebiyatının ilk örnekleri Karahanlılar zamanında ortaya konulmuştur.

67- Gaznelilerin İslam tarihindeki en önemli özelliği Hindistanı İslamlaştırmalarıdır.

68- Selçuklular ve Harzemşahlar İkta sistemini kullanmışlardır.

69- İlk Türk Devletlerinden Uygurlar  Şehirler kurarak, günümüze kadar gelen evler, tapınaklar, saraylar inşa etmişlerdir.  

70- Türklerin göçebe bir hayat tarzından yerleşik toplum düzenine geçmeleri, beraberinde pek çok değişiklik getirmiştir. Ekip biçme aletlerine sahip olmaları bu değişiklikten biri olduğu savunulabilir.

71- İslamiyetten Önce Türk Devletlerinde Kağanın eşine ''Hatun'' denirdi. Elçileri kabul etme yetkisinin olması, kağanı temsil etme yetkisinin olduğunu gösterir.

72- İslamiyetten Önceki Türk Devletlerinin gelenekleri arasında; Siyasi, ekonomik, kültürel işlerin kurultayda görüşülüp karara bağlanması ve kimin kağan olacağının belirlenmesinde bazı özelliklerin ölçüt alınması ''demokratik'' yönetim özellikleri ile bağdaşmaktadır.

73- İlk Türk Devletlerinde hükümdarlar devleti yönetmenin kutsal bir görev olduğuna ve bu görevin kendilerine Tanrı tarafından verildiğine inanırlardı. Devleti yönetirken töreye uygun davranmak zorundaydılar. Töre ise Türk gelenek ve göreneklerinden meydana geliyordu. Bu bilgilere dayanarak hükümdarların yetkilerinin sınırsız olmadığı sonucuna varılabilir.

74-Orta Asya'da Türklerin yaşadıkları bölgelerde yapılan arkeolojik kazılarda sulama kanallarına rastlanmıştır. Hunlar ve Göktürkler devrine ait tahıl ambarları bulunmuştur. Göktürklerin,  Çinlilerden ziraat aletleri ve tohumluk tahıl istedikleri bilinmektedir. Uygurların kurduğu sebze ve meyve bahçeleri hakkında Çin kaynaklarında bilgiler mevcuttur. Bu bilgilere göre Orta Asya Türkleri Tarımsal Faaliyetlerde bulunmuşlardır.

75- Orhon alfabesi Türklere özgü alfabedir.

76-Anadolu Selçukluları mimari yapıların iç ve dış süslemelerinde çini, taş, ahşap kullanmışlardır.

77-Batman Yakınlarındaki Hasankeyf'te Artuklular'a ait eserler bulunmaktadır.

78-Uygurların, hayvan ve toprak vergisi almaları onların yerleşik hayata geçtiklerinin kanıtıdır.

79- Eski Türk Devletlerinde,Devlet meselelerinin karara bağlandığı yer Kurultay (İl veya Toy) denir.

80-Orhun kitabeleri, Göktürkler dönemine aittir.

81-Orta Asya'da Hunlarla ilgili yapılan kazı çalışmalarında mumyalanmış cesetler, at iskeletleri ve halılar bulunmuştur. Bu bilgiler Hunları'nn Ahiret hayatının vargına inandıklarını göstermektedir.

82-Orhun abideleri ;I- İlk siyasi yapıtımızdır., II- Türk tarihi ile ilgili bilgi vermektedir. II- İlk yazılı Türk kaynaklarıdır.

83-Orta Asya Türk devletlerinde sosyal hayatı düzenleyen ve yazılı olmayan kurallara Töre denir.

84-Türk-İslam dünyasında pozitif bilimler Farabi ile başlamıştır.

85-Kayseride bulunan Gevher Nesibe Şifahanesi Anadolu Selçukluları dönemine aittir.

86-İslamiyet'ten önceki Türk Devletlerinde hükümdarın egemenlik hakkı ile ilgili olarak hangisine inanılırdı? Tanrı tarafından verildiğine

87- Orhun kitabelerinin tarih açısından önemini belirleyen özellikler ; a) Türk adının geçmesi ve Türkçe yazılmış olması Göktürkler ile ilgili ayrıntılı bilgi vermesi) Türk yazısının en eski alfabesi ile yazılması d) Siyasi bir beyanname olması e) VIII. yüzyılda yazılmış olması

88-Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah döneminde; :Bağdat'a Nizamiye medresesinin kurulması, .Medreselerde din bilimlerinin yanında pozitif bilimlerinde okutulması Yeni bir takvim düzenlenmesi sosyal hayatı olumlu yönde etkilemiştir.

89- Anadolu Selçuklu Devletinde 1. Mesut zamanında ilk kez basılan para bakır, 2. Kılıçarslan zamanında basılan para gümüş, 13. yüzyılda basılan para ise altındır. Bu duruma dayanılarak, Anadolu Selçuklu Devleti ekonomik ve siyasal gücü giderek artmıştır yargılarına varılır.

90-Orta Asya'da belirli tarihlerde kurulan Türk Devletlerinin kısa sürede yıkılmalarının sebebi nedir? Birçok boyun birleşmesinden meydana geldiği için

91-İslamiyet Öncesi Türk Devlet Geleneklerinde, hükümdar eşleri hükümdarın yanında Kurultay'a katılırlar ve elçi kabullerinde bulunurlardı. Bu durum kadınların da devlet yönetiminde söz sahibi olduğunu gösterir.

92-Orta Asya Türk Birliğini İlk defa Büyük Hun İmparatoru Mete Han Kurmuştur.

93-İslamiyetten Önceki Türk devletlerinde ordu tamamen Türklerden oluşturulurdu.

94-İslamiyetten Önceki Türk Devletlerinde inanış olarak genelde Göktanrı dini esastır.

95-Göktürkler ; 552 tarihinde Ötüken'de kuruldular. Devlet sorunlarının çözüm yeri Kurultay'dı. Devlet düzeni ve toplum ilişkileri Törelere göre düzenlenirdi. Ordu, Onlu sisteme göre kurulmuştur.

96-Eski Türk Devletlerinde en büyük yetki hükümdara aitti.

97-İslamiyet'ten Önce Orta Asya'da kurulan Türk Devletlerinde ekonomik hayatın temeli hayvancılığa dayalıdır. Uygurlar'da ise ekonomik hayatta tarım ve ticaret ön plana çıkmıştır.

98-Asya'da birbirlerinden ayrı yaşayan Türk Boylarını Birleştirip tek bayrak altında toplayan İlk Türk Kağanı Mete Handır.  

99-Selçuklularda resmi yazışmalar Farsça idi. Medreselerde eğitim Arapça yapılıyordu. Halk ve Ordu kesimi ise Türkçe konuşuyordu. Bu durum Selçuklularda Türk dilindeki gelişmenin yavaşlamasına sebep olmuştur.

100-Anadolu Selçuklularının, Anadolu'nun imarına özen göstererek özellikle yollar, hanlar, kervansaraylar ve karakollar yapmalarının amacı, Ticareti geliştirmek ve güvence altına almak.

101-Türk-İslam uygarlığında Resim ve Heykelciliğin yasaklanması,. Oymacılık, kakmacılık, ve nakkaşlık gibi süsleme sanatlarının gelişmesini engellemiştir.

102-Günümüzde de kullanılmakta olan Orduda Onlu sistemi Hunlar günümüze kazandırmışlardır.

103-Türk İslam Devletlerinde, köyde yaşayanlar ile ilgili olarak; ürün üzerinden vergi verme, elindeki toprağa ona işleyebildiği sürece sahip olma,, ölüm halinde, erkek evlada toprağı işleme olanağı tanıma gibi uygulamalar yapılmıştır.

104-Türkler'in İslamiyet'e hizmetleri Abbasiler döneminde önem kazanmıştır.

105-Uygurlar, Orta Asya'daki diğer Türk Devletlerine göre Tarım, Resim ve Heykel alanlarında daha başarılı olmuşlardır.

106-Türklerin Orta Asya'da dış tehlikelerle karşı karşıya kalmaları ve topraklarının doğal sınırlarla korunmamış olması, Askerlik alanında yeteneklerinin gelişmesine neden olmuştur.

107-Yazıyı kullanan İlk Türk Devleti Göktürkler'dir.

108-Türklerin geleneksel dini olan Şamanizm'in  diğer dinlerin etkilerine açık olması,  Türkler arasında çeşitli dinlerin yayılmasına ortam hazırlamıştır.

109-Türk-İslam sanatında, çeşitli amaçlara hizmet eden yapı topluluğuna Külliye denir.

110-Türk –İslam devletlerinde kişiler, bahçe yapabilme hakkına sahipti

113-Orta Asya'da kurulan Türk Devletlerinde yönetimin özellikleri; Ülke bölümler halinde yönetilirdi, Devlet Yönetiminde ''töre'' lere uyma zorunluluğu vardı, Hatun (hükümdarın eşi) kurultay'a katılırdı, Devlet yönetme yetkisinin hükümdara Tanrı tarafından verildiğine inanılırdı.

114- Türklerin tarih boyunca değişik ülkelerde yerleşmeleri, çeşitli alanlarda farklı boyutlarda gelişmeler göstermelerine neden olmuştur.  Türkler askerlik alanında diğer ülkelerden en az etkilenmiştir.

115- Türk devletinin başında bulunan kimselere "Tanhu, Kağan, Han, Yabgu, İlteber" gibi çeşitli isimler verilmiştir.

116-Orhun Yazıtlarında; Göktürkler'de devlet adamlarının millete hesap vermesi, devlet ve halkın karşılıklı olarak görevlerinin belirtilmesi konuları belirtilmektedir.

117-İslamiyet'ten Önceki Türk devletlerinin dini anlayışları; Gök Tanrıya inanılması, Ölümden Sonra yaşama inanılması, Dinsel İnançlara saygı gösterilmesi, Ölen kişinin mezarının yanına, öldürdüğü düşman sayısı kadar balbal (heykel) dikilmesi.

118-Hunlar ve Avarlar, Orta Asya'da teşkilatlı devlet kurmuşlardır.

119-Türk devletinin resmî adı olarak ilk defa kullanan, yedi ve sekizinci yüzyıllarda hüküm süren (681-745) Göktürk Devletiydi.

120-Eski Türklerde, Boylar birleşerek siyasî bir birlik haline gelirse, buna "budun" denirdi. Budunun başına geçen kimseye "han" adı verilirdi.

121-Talas Savaşı (751) ; Türk ve İslam orduları ile Çin ordusu arasında yapılan meydan savaşıdır. Bu savaşın en önemli sonuçları  Araplarla Türklerin arasındaki düşmanlığın azalması 2. Çin'in batıya doğru ilerleyişi durdu.

122-Dandanakan Savaşı (1040), Selçuklular ile Gazneliler arasında yapılan, Selçukluların başarısıyla sonuçlanan savaş (1040). Dandanakan Savaşıdır. Dandanakan Savaşı, İki Türk devleti arasında yapılmıştır. Bu savaş,Büyük Selçuklu İmparatorluğu 'nun kuruluşuna temel oldu.

123-Malazgir Savaşı (1071) , Türklere Anadolu'yu kazandıran, Selçuklu-Bizans Savaşıdır. 1071 yılında yapılmıştır. Malazgirt Savaşı Haçlı Seferlerinin Temel Nedenidir.

124-Miryokefalon Savaşı (1174) , Anadolu Salçukluları ile Bizans arasında yapılan savaştır. Miryokefalon savaşı, Selçuk ve Bizans tarihinin dönüm noktalarından biridir. Türklerin,  Malazgirt Savaşından sonra Bizans İmparatorluğuna karşı kazandıkları ikinci savaştır.  Bizans, Anadolu'da üstünlüğünü kaybetti.

125-Kösedağ Savaşı (1241), Anadolu Selçuklularının, Moğollara yenilmesiyle sonuçlanan ve 1 Temmuz 1243 tarihinde meydana gelen savaş. Türk-İslâm tarihinde, önemli bir dönüm noktası teşkil eden bu savaş, Anadolu Selçuklu Devletinin yıkılmasına sebep olmuştur.

126-İslamiyetten Önce Alfabeyi Kullanan Türk Devletleri Göktürler ve Uygurlardır, Göktürk Alfabesi ve Uygur Alfabesini kullanmışlardır.

127 Anadolu Selçuklu Devletinde, Devletin, hanedan mensupları arasında bölüşülmesinin; bölünmeye ve saltanat mücadelesine sebep olduğu görüldü.

128-Anadolu Selçukluların Ticareti Geliştirmek için yaptıkları faaliyetler: Türkiye Selçukluları, Anadolu'yu Müslüman ve gayrimüslim kavimler arasında bir köprü haline getirdiler. Dünya ticaret yollarını açıp, tedbirler aldılar. Ticarî ilişkileri zorlaştıran engelleri kaldırıp, ülkenin bir çok yerinde kervansaraylar yaptırdılar. Yolcuların, buralarda hayvanları ile birlikte üç gün ücretsiz kalma ve yemek yeme hakları vardı. Buralara gelen Müslüman ve gayrimüslim, zengin-fakir, hür-köle bütün misafirlere aynı yemeğin verilmesi ve eşit muamele yapılması esastı. Kervansaraylar ve hanlar külliye halinde olup, hepsinin cami ve kütüphanesi vardı.

129-Anadolu Selçuklularında Medreseler,  eğitim amacı ile oluşturulmuştur.

130-Hakan; Eski Türk ve Moğol imparatorlarına verilen unvan

131-Büyük Selçuklu İmparatorluğu , İslamî ilimlerin eğitim ve öğretiminin yapıldığı ve zamanın fen bilimlerinin öğretildiği çeşitli fakültelere sahip, üniversite mahiyetinde büyük medreseler yaptırdılar. En büyüğü, Bağdat'taki Nizamiye Medresesidir.

132- Orta Asya Türklerinde Kurultaya katılanlara, Toygun denir.

133-Türk Tarihinde denizcilik çalışmaları ilk kez Anadolu Selçuklu Devleti döneminde başlamıştır. Bunun temel nedeni Kurulduğu yerin üç tarafının denizlerle çevrili olmasıdır.

134- 375 Kavimler Göçü sonunda Roma İmparatorluğunun gücünü yitirmesi, merkezi otoritenin bozulması ili Feodalite Rejimi ortayı çıkmıştır.

135-Orta Asya'da kurulan Türk Devletlerinde Ülkenin hükümdar ailesinin ortak malı sayılması ve hanedan üyeleri arasında paylaştırılması, Taht kavgaları sonucu devletlerin kısa sürede yıkılmasına sebep olmuştur.

136-Orta Asya Türk Devletlerinde din adamlarına,  Şaman (Kam) denir.

137-İslamiyet Öncesi Orta Asya Türk Devletlerinde,  İlk Düzenli Ordu teşkilatı Hunlar tarafından kurulmuştur.

138-Türk adını devlet adı olarak ilk kez Göktürkler kullanmıştır.

139-İlk Yerleşik hayat Uygurlar tarafından benimsenmiştir.

140-Anadolu Selçukluları ticari geliştirmek için,  Kervansaraylar yapmışlardır.

141- Göktürklerin Türk Tarihindeki Önemi Nedir? Türk Adıyla Kurulan ilk devlettir. Orta Asya'da bulunan en geniş topraklara sahip olan Türk devleti olarak tarihe geçmiştir.

142-Oğuz Kağan Destanı-Hunlar , Alp Er Tonga Destanı- Sakalar, Türeyiş ve Göç Destanları- Uygurlar, Ergenekon ve Bozkurt Destanları-Göktürkler, Manas Destanı-Kırgızlar

143-Konya Karatay Medresesi,  Anadolu Selçukluları zamanında yapılmıştır.

144- Anadolu  Selçukluları 1075-1308 tarihleri arasında Anadolu'da hüküm süren müslüman bir Türk devletidir.

145-Anadolu Selçukluları'nda tümüyle devletin mali olan topraklar dirlik,vakif ve mülk olarak üçe ayrilirdi.Dirlik sultanin,kendisi için asker besleyip yetiştirmeleri koşuluyla Türkmen beylerine ve komutanlarına verdiği topraklardı.Mülk denen topraklar üstün hizmetlerde bulunanlara sultan tarafindan verilirdi.Vakıf ise han,hamam,medrese gibi kurumların giderlerini karşılaması için ayrılmış topraklardı

146-Büyük Selçuklular Döneminde Yetenekli öğrencilerin okutulmasının ve topluma kazandırılması için Selçuklu sultanları, medreseleri kurup yaygınlaştırmışlardır.

147-Konya'da bulunan;  İnce Minareli Medresesi , Karatay Medresesi, Sırçalı Medrese Türk sanatının hangi dönemine aittir? Anadolu Selçukluları Dönemine aittir.

148-Kuraklık, şiddetli kış, hayvanlar arasında bulaşıcı hastalıkların yayılması ve kendi aralarındaki iç mücadeleler nedeniyle Asya (Büyük) Hun Devleti yıkılmıştır. Buna rağmen çeşitli yönlere göç eden Türkler gittikleri yerlerde birçok yeni Türk devleti kurmuşlardır. Buna göre, Türklerin gittikleri yerlerde yeni Türk devletleri kurmaları Türklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? Teşkilatçı bir özelliğe sahip olunduğunun

149-  Uygurlar ; I. Bugünkü matbaanın temeli olan hareketli matbaayı kurup kitap basmışlardır.II. Mani dinini kabul ettikten sonra birçok tapınak yapmışlardır. III. Buğday, arpa, darı gibi tarım ürünleri yetiştirmişlerdir. IV. Basmil ve Karluklarla anlaşarak Kutluk (II.Göktürk) Devletini yıkmışlardır.

150- Uygurlar; Mani dinini kabul ettikten sonra birçok tapınak yapmaları ve Buğday, arpa darı gibi tarım ürünlerini yetiştirmeleri,  yerleşik yaşama geçtiklerinin kanıtıdır.

151- İlk Türk devletleri merkeziyetçi özelliğe sahip değillerdi. Türk töresine göre "ülke, hanedan üyelerinin ortak malıdır" anlayışı benimsenmişti. Bundan dolayı devlet doğu - batı olarak ikiye ayrılarak idare edilir ve hanedan üyeleri arasında paylaştırılırdı. Türk devletlerinde hükümdarın bütün erkek çocuklarının tahta çıkma hakkı vardı. Türk devlet yönetimindeki bu durumun Devletlerin kısa sürede zayıflayıp dağılmasına neden olduğu söylenebilir.

152- İlk Türk devletlerinin sanatında,- Hayvanların birbirleriyle mücadelelerini konu alan motiflere yer verilmesi
- Sosyal ve ekonomik yaşamda atın binek ve taşıma hayvanı olarak kullanılması - Daha çok eyer, çadır, halı, kilim gibi kolaylıkla taşınabilir ürünlere yer verilmesi durumu hangisinin kanıtı olarak gösterilebilir? Göçebe yaşam biçiminin benimsendiğinin

153- Uygurlar ve Göktürkler yaşamları boyunca farklı topluluklarla karşılaştıkları halde milli benliklerini yitirmemişler ve Türkçe'yi kullanmaya devam etmişlerdir.Yukarıda verilen bilgilere göre hangisine ulaşılabilir?  Ulusal kültürün korunduğuna

154- İlk Türk devletlerine ilişkin bazı bilgiler şunlardır;.1. Yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir.(Uygurlar)  2. Alfabeyi kullanan ilk Türk devletidir.(Göktürkler)

155-  Hazar ülkesinde Musevi, Şamanist, Müslüman ve Hristiyanların ibadetlerini serbestçe yapabilmeleri - Uygurlarda Mani dinine, Hristiyanlığa ve Budizme ait tapınakların yanyana bulunmaları durumları göz önüne alındığında ilk Türk devletleri için? Farklı görüşlere hoşgörü ile yaklaştığı

156- İlk Türk devletlerinde, Halı, kilim ve çadır dokumacılığına önem verilmesi,  Koyun, kuzu, sığır ve tilki derisinden giyim eşyaları yapılması, Yaz kuraklığı başladığında hayvanlara su bulabilmek için göç edilmesi durumlarını destekleyen en önemli yargının hangisi olduğu söylenebilir? İklim ve çevre koşulları yaşam biçiminde etkili olmuştur.

156-Göktürkler;  I. Orta Asya'daki Türkleri bir çatı altında toplamışlardır.II. Tarihte "Türk" adıyla bilinen ilk devletin kurmuşlardır. III. Halı, kilim ve çadır dokumacılığında ileri gitmişlerdir.IV. Kurgan adı verilen mezar mimarisinin gelişmiştir.

157- Tarihte "Türk" adıyla bilinen ilk devleti kurmaları ve Orta Asya'daki Türkleri bir çatı altında toplamaları Göktürklerin ulusal özellik taşıyan bir devlet kurduklarının kanıtıdır.

158- Uygurların,- 18 harften oluşan bir alfabe geliştirmeleri- Çinlilerden aldıkları kağıdı kullanmaları- Bugünkü matbaanın esası olan hareketli harflerle matbaayı kurup, kitap basmaları gelişmeleri daha çok alanlardan hangisinde ilerlenmiş olduğunun kanıtıdır? Kültürel yapıda

159- Ülkenin ileri gelenleri ve boy beylerinden oluşan bir meclis olan Kurultay, yönetim işlerinde etkili olup hükümdara yardımcı olmuştur.
Orta Asya Türk devletlerine ilişkin verilen bilgiler demokratik bir özellik taşıdığı söylenebilir.

160- Türkler İslamiyet'ten önce On iki Hayvanlı Türk Takvimi'ni kullanırken, İslam dinine girdikten sonra sırasıyla Hicri Takvim, Celali Takvim, Rumi Takvim ve Miladi Takvimi kullanmışlardır.

161- İslamiyet öncesi Türk devletlerinde Kurultay adı verilen ülkenin ileri gelen boy temsilcilerinden oluşan bir meclis vardı. Kurultay'da ülkenin kaderini etkileyen, savaş, barış gibi konularda kararlar alınırdı. Kurultay'da herkes sözünü açıkça söyler, gerektiğinde hakanın uygulamaları eleştirilirdi. Fakat tüm bunlara rağmen yine de son karar Türk hakanına aitti.Bu bilgilere göre, ilk Türk devlet anlayışıyla ilgili olarak, Kurultayın kararlarının tavsiye niteliği taşıdığı, Demokratik bir yönetim anlayışının var olduğu, Kurultay'ın danışma meclisi niteliğinde olduğu

162- Ahilik, Türkiye Selçuklu Devleti döneminde (XIII. yüzyılda) ortaya çıkmış, esnaf ve zanaatkarların ticari hayatını şekillendiren sosyal bir teşkilattır. Bu teşkilat  Esnaflar arasında dayanışmayı sağlamıştır, Mesleki eğitim sonucunda çırak, kalfa ve usta yetiştirerek bunlara diploma vermiştir.

163-Orta Asya Hun Türklerinin Kültürel Özellikleri göz önüne alındığında yaşadıkları bölgede yapılacak kazılarda tapınak kalıntılarının bulunması beklenmez.

164-Kavimler Göçü sonunda Vizigotlar İspanya'ya, Franklar Fransa'ya, Slavlar Balkanlara, Saksonlar'da İngiltere'ye yerleşmişlerdir. Bu durum Avrupa'da bugünkü milletler topluluğunun oluşmasına yol açmıştır.

165-Anadolu Selçukluları döneminde, Anadolu kentlerinin gelişerek han, hamam,cami ve kervansaraylarla donandığı ve zenginleştiği görülür.Bu eserler, Ticaret yolları üzerinde bulunan kentlerde daha çok yapılmıştır.

166-Hun Türkleriyle Çinliler arasındaki çatışmalar Mete Hanın ölümünden sonrada devam etti. Çinliler, Türkleri savaşlarla yenemeyeceklerini anlamışlardı. Bunun üzerine Türkleri birbirine düşürmek için propaganda yaptılar, Sonunda Büyük Hun Devleti ikiye ayrıldı. Bir süre sonra da varlıkları sona erdi. Parçaya göre bir devletin devamlılığı öncelikle Toplumda dayanışmanın güçlü olmasına bağlıdır.

167-Anadolu Selçuklularında ''Atabey'' adı verilen devlet adamlarının görevleri, Melikleri devlet yönetimine hazırlamaktı.

168-Büyük Selçuklularda eyaletlerdeki adalet işlerine kadılar bakardı.

169-Türklerin İslamiyeti Kabul etmeden önce kullanmış oldukları Takvim, 12 Hayvanlı Türk Takvimidir.

170- Hunların Avrupa topraklarına ilerlemesi, M.S. 375 yılında Kavimler Göçünün başlamasına neden olmuştur.

171-Türk Tarihinin ve Edebiyatının bilinen ilk yazılı belgesi, Orhun kitabeleridir.

172-Orta Asya Türk Kültürü ile İslam Kültürünün birleştirilerek, Türk-İslam Kültür ve Medeniyetinin kurulması Karahanlılar ile başlamıştır.

173-Tarihte İlk kez bütün Türkleri bir bayrak altında toplayan Türk topluluğu Hunlardır.  

174-Türklerin, Abbasiler döneminde ilk hizmetleri daha çok askerlik alanında olmuştur.

175-Gaznelilerin Türk-İslam tarihindeki en önemli özelliği, Hindistan'a İslamiyeti götürmeleridir.

176-Anadolu Selçuklularında İkta toprakları gelirleri hizmet ve maaş karşılığı olarak komutanlara, askere ve devlet adamlarına verilen topraklardır, Bu sistemle hazineden para harcamadan ordu oluşturma amaçlanmıştır.

177-Türklerin Avrupa içlerine kadar ilerlemelerinin başlangıcı olan Kavimler Göçü Büyük Hun devletinin, dağılmasından sonra başlamıştır.

178-Anadolu Selçuklu devletinde eyaletlerdeki askerlik işlerinden Subaşı sorumluydu.

179- Orta Asya'da Avar egemenliğinin sona ermesinden sonra 552 yılında kurulmuş olan devlet aşağıdakilerden hangisidir? Göktürkler

180- Anadolu Selçukluları döneminde çiftçilere işleyebilecekleri kadar toprak verilir, topraklar ekilip biçildikleri sürece babadan oğula kalırdı.Bu durumun aşağıdakilerden hangisine karşı bir önlem niteliği taşıdığı savunulabilir? Toprakların devletin denetimi dışında el değiştirmesine

181- Asya Hunları ile Çinliler arasında yaşanan en büyük sorun aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmıştır? Hunlarla Çinliler arasında İpek Yoluna egemen olma mücadelesi

182- İslam dünyasında önemli bir eğitim öğretim kurumu olan Nizamiye Medresesi'ni hangi Türk devleti kurmuştur? Selçuklular

183- Büyük Selçuklularda, fethedilen toprağın fethedenin malı olması, hangisinde etkili olmuştur? Feodal beyliklerin ortaya çıkmasında

184- Anadolu Selçuklularımda ikta adı verilen toprak yönetim sistemi Osmanlılarda geliştirilerek düzenli bir şekilde uygulanmıştır.Osmanlılarda uygulanan bu toprak yönetim sistemi hangisidir? Dirlik

185- Karahanlılar Devleti, hangi özellikleri ile Göktürk Devleti'nden ayrılır? İslam dinini kabul etmesi.

186- İlk Türk devletlerinde Kurultayın savaş, barış gibi önemli konularda aldığı kararlar kağanı bağlamazdı.Buna göre, Kurultay Danışma meclisine benzemektedir.

187- İslamiyet'ten önceki Türklerde, savaştan dönen yiğitlerin ağırlandığı, yoksulların donatıldığı, dini ve milli bakımdan önemli günlerin hep birlikte kutlandığı şölenler yapılırdı.Bu şölenlerin hangisini sağladığı savunulabilir? Toplumsal Dayanışmayı

188- İslamiyet'ten önce Türk devletlerinde kağanın eşine "hatun" unvanı verilirdi.Hatunun, elçileri kabul etmesi kağanı temsil etme yetkisinin olduğunu gösterir.
« Son Düzenleme: 13 Eylül 2007, 14:40:14 Gönderen: Dogan »
Ruhunun gizli kaynaðý kabarmalý, mýrýldanarak denize akmalý;
Kendi sýnýrsýz derinliklerinin hazineleri gözlerine gözükmeli.
Ama bilinmeyen hazineni tartacak terazi olmamalý;
Ve sen de bilgilerinin derinliðini deðneklerle sicimlerle ölçmeye kalkmamalýsýn

Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter

Kpss Forum Kpss Soruları , 2017 kpss 2013 kpss soruları, kpss sonuçları

GENEL TÜRK TARİHİ ÖNEMLİ NOKTALAR
« : 04 Eylül 2007, 17:37:27 »

 

 

 


Çevrimdışı smileforme

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 69
 • Karma +0/-0
  • Profili Görüntüle
GENEL TÜRK TARİHİ ÖNEMLİ NOKTALAR
« Yanıtla #1 : 04 Eylül 2007, 18:20:30 »
nazlıcım tesekurler paylaşımın ıcın basladınmı calısmaya:)
Gönlümün Takvimine Þiir Olmuþ Yüzün Ararým....

Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter

Kpss Forum Kpss Soruları , 2017 kpss 2013 kpss soruları, kpss sonuçları

GENEL TÜRK TARİHİ ÖNEMLİ NOKTALAR
« Yanıtla #1 : 04 Eylül 2007, 18:20:30 »

 

 

 


Çevrimdışı kadir_nazli

 • Tam Üye
 • ***
 • İleti: 184
 • Karma +0/-0
  • Profili Görüntüle
GENEL TÜRK TARİHİ ÖNEMLİ NOKTALAR
« Yanıtla #2 : 04 Eylül 2007, 19:29:59 »
yok canım ya siteden bi arkadas istedi. bende herkes için buraya gönderdim.

Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter

Çevrimdışı yasminakin

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 8
 • Karma +0/-0
  • Profili Görüntüle
GENEL TÜRK TARİHİ ÖNEMLİ NOKTALAR
« Yanıtla #3 : 13 Eylül 2007, 10:25:19 »
Aşağıdaki yazıları word dosyası olarak indirmek için TIKLAYINIZ (Tarih - Soru-Çözüm)

TARİH TESTİ - İNKILAP TARİHİ


1. 23 Nisan 1920'de TBMM'nin Ankara'da çalısmalarına baslaması Atatürk ilkelerinden hangisinin fiilen uygulamaya  konuldugunun en önemli kanıtıdır?

A) Milliyetçilik              B ) Cumhuriyetçilik                             C) Devletçilik                                  D) İnkılapçılık                           E) Laiklik2. 1928 yılında yapılan bir degisiklikle ''Devletin dini İslâm'dır.'' ibaresinin anayasadan çıkarılması laiklikten    sonra en çok hangi ilke ile iliskilidir?

A) Halkçılık                          B ) Milliyetçilik                            C) İnkılapçılık                                 D) Devletçilik                             E) Cumhuriyetçilik


3. ''Bugünkü hükümetimiz, devlet teskilatımız, dogrudan  dogruya milletin kendi kendine, kendiliginden yaptıgı bir devlet teskilatı ve hükümetidir. Artık hükümetle millet arasında      geçmisteki ayrılık kalmamıstır. Hükümet millet,millet hükümettir…''
Atatürk'ün yukarıdaki sözlerinin hangi ilkesi ile  dogrudan bir iliski vardır?

A) Devletçilik                       B ) Halkçılık                                    C) İnkılapçılık                           D) Cumhuriyetçilik                          E) Milliyetçilik


4. ''Türkiye halkı ırki veya dini kültürel yönden birlesmis, biri  digerine karsı karsılıklı hürmet ve fedakarlık hisleriyle  dolu ve kaderi, gelecegi ve çıkarları ortak olan bir toplumdur.''        Atatürk'ün yukarıdaki sözlerinin hangi ilkesi ile daha    çok iliskili oldugu savunulabilir?

A) Milliyetçilik                        B ) Halkçılık                          C) Cumhuriyetçilik                                    D) Laiklik                                 E) Devletçilik


5. ''Yetisecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri ögrenimin sınırı ne olursa olsun, ilk önce ve her sedyen önce Türkiye'nin bagımsızlıgına, kendi benligine, milli geleneklerine düsman olan bütün unsurlarla mücadele etmek geregi ögretilmelidir.''  
Atatürk'ün yukarıdaki sözleri daha çok hangi ilkesi  ile iliskilidir?

A) Milliyetçilik                    B ) Cumhuriyetçilik                                      C) Halkçılık                        D) Laiklik                                   E) İnkılapçılık


6. ''Bizim nazarımızda çiftçi, çoban, isçi, tüccar, sanatkar, asker, doktor; velhasıl herhangi bir sosyal müessesede faal bir vatandasın hak, menfaat ve hürriyeti esittir.''               Atatürk'ün yukarıdaki sözleri ile hangi ilkesi arasında  dogrudan bir iliski oldugu savunulabilir?

A) Cumhuriyetçilik                       B ) Milliyetçilik                                     C) Devletçilik                           D) Laiklik                                        E) Halkçılık


7. Atatürk diyor ki; ''Esas, Türk milletinin haysiyetli ve serefli bir millet olarak yasamasıdır. Türkün haysiyeti, izzetinefis ve kabiliyeti çok yüksek ve büyüktür.''
Yukarıdaki cümle ile Atatürk'ün hangi ilkesi dogrudan iliskilidir?

A) Cumhuriyetçilik                                      B ) Halkçılık                                  C) Milliyetçilik                             D) Laiklik                       E) İnkılapçılık


8. I. İnsanların hayatına, faaliyetine egemen olan kuvvet, yaratma ve icat yetenegidir.
II. Dünyada her sey için, medeniyet için, hayat için, basarı için gerçek yol gösterici ilimdir, fendir.
III. Bizim akıl, mantık, zekâ ile hareket etmek en belirgin özelligimizdir.
Atatürk'ün yukarıdaki sözlerinin ortak özellikleri hangi ilkesi ile iliskilendirilebilir?

A) Cumhuriyetçilik                            B ) Milliyetçilik                              C) Halkçılık                                 D) Laiklik                                       E) İnkılapçılık


9. ''Büyük davamız en medeni ve en üst refah seviyesinde bir millet olarak varlıgımızı yükseltmektir. Bu, yalnız kurumlarında degil, düsüncelerinde de köklü bir inkılâp yapmıs olan büyük Türk milletinin dinamik idealidir.'' Atatürk'ün sözü ile hangi ilkesi arasında daha kuvvetli bir iliskinin oldugu savunulabilir?

A) Cumhuriyetçilik                                B ) Milliyetçilik                              C) Halkçılık                          D) Laiklik                                E) Devletçilik


10. ''ilim ve fennin dısında yol gösterici aramak gaflettir,cahilliktir, dogru yoldan sapmaktır.''
Atatürk'ün yukarıdaki sözü ile hangi ilkesi arasında dogrudan bir iliski kurulabilir?

A) inkılapçılık                             B ) Milliyetçilik                                     C) Laiklik                              D) Halkçılık                             E) Cumhuriyetçilik


11. ''Simdi de Türk milleti… bunlara karsı ayaklanarak egemenligini kendi eline almıs bulunuyor. Bu bir oldu bittidir. Söz konusu olan, millete egemenligini bırakacak mıyız, bırakmayacak mıyız meselesi degildir. Mesele olmus bitmis bir gerçegi yasa ile belirlemekten baska bir sey degildir.''
Atatürk'ün yukarıdaki sözleri hangi ilkesi ile dogrudan  ilgilidir?

A) Cumhuriyetçilik                             B ) Milliyetçilik                               C) Halkçılık                         D) inkılapçılık                                    E) Laiklik


12. ''Artık duramayız. Behemehal ileri gidecegiz. Geriye ise hiç gidemeyiz. Çünkü ileri gitmeye mecburuz. Millet açıkça bilmelidir medeniyet öyle bir kuvvetli atestir ki, ona kayıtsız olanları yakar mahveder.'' Atatürk'ün yukarıda verilen sözü en çok hangi ilkesi  ile iliskilidir?

A) Cumhuriyetçilik                             B ) Milliyetçilik                              C) Halkçılık                                     D) Laiklik                                     E) İnkılapçılık


13. ''Her birey istedigini düsünmek, istedigine inanmak, kendine özgü siyasal düsünceye sahip olmak, baglı oldugu dinin gereklerini yapmak ya da yapmamak hak ve özgürlügüne sahiptir. Kimsenin düsünce ve vicdan kanaatlerine karısılamaz.'' Atatürk'ün yukarıda verilen sözü en çok hangi ilkesi ile iliskilidir?

A) Cumhuriyetçilik                         B ) Milliyetçilik                    C) Halkçılık                           D) Laiklik                            E) İnkılapçılık


14. I. Türkiye'nin gerçek sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür.
      II. Türbelerden, yalancı evliyalardan, ölülerden yardım istemek medeni bir sosyal toplum için lekedir.
     III. Türk çocugu ecdadını tanıdıkça daha büyük isler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.
Atatürk'ün yukarıda verilen sözleri öncelikle hangi   ilkeleri ile iliskilidir?

A) Cumhuriyetçilik - Devletçilik – Halkçılık                                  B ) Halkçılık - Laiklik – Milliyetçilik                           C) Devletçilik - Laiklik - Halkçılık
                                                         D) Halkçılık - Cumhuriyetçilik - İnkılapçılık            E) İnkılapçılık - Milliyetçilik - Laiklik


15. 18 Eylül 1924'te çıktıgı Rize gezisinde Atatürk'e bir heyet gelerek medreselerin yeniden açılmasını istedi. Atatürk bu heyete ''Mektep istemiyorsunuz. Halbuki millet onu istiyor. Bırakınız artık bu zavallı millet, bu memleket evladı yetissin! Medreseler açılmayacaktır. Millete mektep lazımdır.'' demistir.
Atatürk'ün bu sözleri ile hangi ilkesi arasında yakın bir iliski oldugu savunulabilir?

A) Cumhuriyetçilik                         B ) Milliyetçilik                                     C) Halkçılık                            D) Devletçilik                                E) Laiklik


16. ''Hakimiyet hiç kimse tarafından hiç kimseye, ilim icabıdır diye müzakere ile münakasa ile verilmez. Hakimiyet kuvvetle, kudretle ve zorla alınır.'' Atatürk'ün yukarıdaki sözleri ile hangi ilkesi arasında daha yakın biri iliski vardır?

A) Milliyetçilik                                     B ) Laiklik                           C) Devletçilik                         D) Cumhuriyetçilik                     E) Halkçılık


17. Atatürk İzmir İktisat Kongresi'nde yaptıgı bir konusmada ''Çiftçinin sanatkara, sanatkarın çiftçiye ve çiftçinin tüccara ve bunların hepsine, bir digerine ve isçiye muhtaç oldugunu kim inkâr edebilir.'' demistir.                       Atatürk'ün yukarıdaki sözleri hangi ilkesi ile daha çok iliskilidir?

A) Devletçilik                              B ) Halkçılık                  C) Cumhuriyetçilik                            D) İnkılapçılık                              E) Milliyetçilik


18. ''Türk milletini son asırlarda geri bırakmıs müesseseleri yıkarak yerlerine, milletin en yüksek medeni icaplara göre ilerlemesini temin edecek yeni müesseseleri koymalıyız.''            Atatürk'ün yukarıdaki sözleri ile hangi ilkesi arasında   dogrudan bir iliski kurulabilir?

A) Laiklik                         B ) Devletçilik                         C) İnkılapçılık                           D) Cumhuriyetçilik                    E) Halkçılık


19. ''Memleketimizi çagdaslastırmak istiyoruz. Bütün mesaimiz Türkiye'de çagdas, bununla birlikte batılı bir hükümet vücuda getirmektir. Uygarlıga girmek isteyip, batıya teveccüh etmemis bir ulus hangisidir?''              Atatürk'ün yukarıdaki sözleri ile hangi ilkesi arasında iliski oldugu savunulabilir?

A) İnkılapçılık                               B ) Halkçılık                  C) Devletçilik                      D) Cumhuriyetçilik                                  E) Milliyetçilik


20. ''_nsanların hayatına, faaliyetine egemen olan kuvvet, yaratma ve icat yetenegidir.'' Atatürk'ün yukarıdaki sözü ile ilkeleri arasında bir bag kurmak istersek, hangi ilkesi ile daha yakından bir iliski oldugunu söyleyebiliriz?
A) Cumhuriyetçilik                        B ) Milliyetçilik                                  C) Halkçılık                           D) Laiklik                           E) İnkılapçılık


21. Medeniyet yolunda basarı yenilesmeye baglıdır. Sosyal hayatta, ilim ve fen sahasında basarılı olmak için tek ilerleme ve gelisme yolu budur. Hayat ve geçime egemen olan kuralların zaman ile degisme, gelisme ve yenilesmesi zorunludur. Atatürk'ün i sözü ile hangi ilkesi arasında dogrudan bir iliski vardır?

A) Cumhuriyetçilik                                 B ) Laiklik                            C) İnkılapçılık                    D) Milliyetçilik                               E) Devletçilik


22. ''Asıl önemli olan nokta, adli görüsümüzü, adli kanunlarımızı, adli teskilatımızı, bizi simdiye kadar bilinçli bilinçsiz etkileyen çagın gereklerine uymayan baglardan bir an önce kurtarmaktır.'' Atatürk'ün yukarıdaki sözleri ile hangi ilkesi arasında dogrudan bir iliski vardır?

A) İnkılapçılık                          B ) Laiklik                          C) Cumhuriyetçilik                             D) Devletçilik                   E) Halkçılık


23. ''Efendiler ve ey millet! Biliniz ki; Türkiye Cumhuriyeti, seyhler, dervisler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En dogru ve en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır.''                Atatürk'ün yukarıdaki sözleri ile hangi ilkesi arasında daha sıkı bir iliski oldugu savunulabilir?

A) Cumhuriyetçilik                            B ) İnkılapçılık                                 C) Halkçılık                    D) Laiklik                                      E) Devletçilik
 

24. ''Milletimiz güçlü bir millet olmaya azmetmistir. Bunun gereklerinden biri de kadınlarımızın her konuda yükselmesini saglamaktır. Bundan dolayı kadınlarımız ilim ve fen sahibi olacaklar ve erkeklerin geçtigi bütün ögretim basamaklarından geçeceklerdir. Kadınlar, toplum hayatında erkeklerle birlikte yürüyerek birbirinin yardımcısı ve destekçisi olacaklardır.'' Atatürk'ün yukarıdaki sözleri ile hangi ilkesi arasında daha yakın bir iliskinin oldugu savunulabilir?

A) Laiklik                      B ) İnkılapçılık                   C) Cumhuriyetçilik                           D) Milliyetçilik                                   E) Halkçılık


25. I. Amasya Genelgesi'nin yayımlanması                         II. Sivas Kongresi'nin toplanması             III. Amasya Görüsmeleri'nin gerçeklestirilmesi
Yukarıda verilen olaylardan hangileri Atatürk'ün milli  egemenlik ilkesi ile dogrudan iliskilidir?

A) Yalnız  I                              B ) Yalnız II                               C) Yalnız III                                       D) I ve II                              E) I, II ve III


26. Asagıdakilerden hangisi milliyetçilik ilkesi ile en az iliskilidir?

A) Türk Dil Kurumunun kurulması                                    B ) Yeni Türk harflerinin kabulü                     C) Türkçenin yabancı dillerin etkisinden arındırılması
                                                     D) Türk Tarih Kurumunun kurulması E) Çok partili hayata geçis denemeleri


27 .            I. Akılcılık ve bilimsellik                                   II. Ulusal egemenlik                        III. Çagdaslasma ve batılılasma
Yukarıdaki kavramlar Atatürk'ün hangi ilkelerinin bütünleyicisidir?

A) Laiklik Cumhuriyetçilik İnkılapçılık                           B ) Laiklik Halkçılık İnkılapçılık                         C) İnkılapçılık Devletçilik Milliyetçilik
                                                  D) Halkçılık Milliyetçilik Devletçilik                   E) Milliyetçilik İnkılapçılık Laiklik


28. I. Seriye ve Evkaf Vekaletinin kaldırılması             II. Türk Medeni Kanunu'nun kabul edilmesi                   III. Medreselerin kapatılması
Yukarıdaki inkılaplardan hangisi Atatürk'ün hem laiklik hem de halkçılık ilkeleriyle iliskilendirilebilir?

A) Yalnız I                               B ) Yalnız II                             C) Yalnız III                                D) I ve III                                      E) II ve III


29. Cumhuriyet Döneminde;
I. yabancıların elinde bulunan isletmelerin satın alınması,             II. Türk Tarih Kurumunun kurulması,                       III. Asar vergisinin kaldırılması
gibi gelismelerden hangileri hem milliyetçilik hem de  devletçilik ile iliskilendirilebilir?

A) Yalnız I                                              B ) Yalnız II                    C) Yalnız III                                         D) I ve II                                  E) I, II ve III

30. Atatürk ilke ve inkılaplarını gönülden benimsemek, onları gelecek nesillere aktarmak, her zaman ve kosulda çagın gereklerine uygun olmasına çalısmak ilkesi asagıdakilerden hangisidir?

A) Laiklik                                B ) Milliyetçilik                              C) Devletçilik                            D) İnkılapçılık                              E) Halkçılık31. ''Ülkeler çesitlidir; fakat uygarlık birdir ve bir milletin kalkınması için de bu uygarlıga katılması gerekir. Osmanlı mparatorlugu'nun çöküsü, Batı'ya karsı elde ettigi basarısızlıklardan çok, magrur olarak kendisini Avrupa milletine baglayan iliskileri kestigi gün baslamıstır.'' Atatürk'ün yukarıdaki sözleri ile hangi ilkesi arasında daha çok iliskinin oldugu savunulabilir?

A) Cumhuriyetçilik                           B ) Milliyetçilik                                  C) İnkılapçılık                    D) Halkçılık                               E) Devletçilik32. Asagıdakilerden hangisi Atatürk'ün devletçilik ilkesinin uygulanması anlamına gelmektedir?

A) Devletin egitim, saglık ve üretime katılması                           B ) Halkın yönetime katılması                    C) Kanunların herkese esit uygulanması
                                                     D) Köylü-kentli ayrımı yapılmaması                                E) Yabancı sermayenin talep edilmesi


33. TBMM'nin 24 Nisan 1920'de aldıgı bir kararda ''Padisah         ve halife baskı ve zordan kurtuldugunda meclisin düzenleyecegi yasaya göre durumu belirlenir.'' ifadesi yer almıstır. Buna göre;
          I. saltanatın kaldırılması,                               II. Atatürk'ün cumhurbaskanı olması,                            III. halifeligin kaldırılması
gelismelerinden hangilerinin yukarıdaki karara uygun oldugu söylenebilir?

A) Yalnız I                                             B ) Yalnız II                           C) Yalnız III                           D) I ve II                         E) I ve III


34. Sivas Kongresi'nde;
       I. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin kurulması,
       II. manda ve himayenin reddedilmesi,
        III. Batı Cephesi Kuva-i Milliye birliklerinin basına Ali Fuat Pasa'nın getirilmesi
gelismelerinden hangilerinin Atatürk'ün milli egemenlik ilkesi ile dogrudan iliskili oldugu savunulamaz?

A) Yalnız I                         B ) Yalnız II                                C) Yalnız III                                      D) I ve II                              E) II ve III


35. I. Dünya Savası biterken ABD baskanı Wilson tarafından ortaya atılan prensiplerden biri de ''Her milletin kendi gelecegine kendisinin karar vermesi''ni öngörmekte idi. Wilson Prensipleri'nin bu maddesi asagıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi ile daha yakından iliskilidir?

A) Akılcılık ve bilimsellik                     B ) Halkçılık                    C) Milli bagımsızlık                      D) Çagdaslık ve batılılasma                    E) Laiklik36. Cumhuriyet döneminde yapılan bazı faaliyetler sunlardır;
I. Türklerin dünya medeniyetine ve tarihine katkılarının bilimsel yöntemlerle arastırılması,
II. uluslararası rakamların kabul edilmesi,
III. tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması
Yukarıdaki faaliyetlerin Atatürk ilkeleri ile dogru iliksisi  hangi seçenekte verilmistir?

A) Cumhuriyetçilik İnkılapçılık Laiklik                    B ) Laiklik Halkçılık Milliyetçilik                  C) Milliyetçilik Cumhuriyetçilik Laiklik
                                                D) Milliyetçilik İnkılapçılık Laiklik                        E) İnkılapçılık Halkçılık Cumhuriyetçilik


37. izmir _ktisat Kongresi'nde alınan;
I. Hammaddesi ülke içinde üretilen sanayi dalları kurulmalıdır.
II. Özel girisimin yapamayacagı isleri devlet kendi imkânları ile yapmalıdır.
III. Yabancıların kurdugu tekellerden kaçınılmalıdır. kararlarından hangileri devletçilik ilkesinin temel düsüncesi olmustur?

A) Yalnız I                               B ) Yalnız I                               I C) Yalnız III                                   D) I ve III                        E) II ve III38. Amasya Genelgesi'ndeki; ''Milletin bagımsızlıgını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.'' İfadesi Atatürk ilkelerinden hangisi ile ençok  iliskilendirilebilir?

A) Cumhuriyetçilik                                        B ) Halkçılık                    C) Devletçilik                              D) Laiklik                         E) İnkılapçılık39. Atatürk Bursa'da ögretmenlere yaptıgı konusmada sunları söylemistir: ''Savas kurtulus degildir. Kurtulus cemiyetteki hastalıgı ortaya çıkarıp iyilestirmekle olur. Sosyal hayat akıl ve mantıktan uzak, zararlı birtakım inanıs ve geleneklerle dolu ise toplum felce ugrar.'' Atatürk'ün bu sözlerinin hangi ilkesi ile daha ilgili oldugu savunulabilir?

A) Cumhuriyetçilik                         B ) Milliyetçilk                                 C) İnkılapçılık                          D) Devletçilik                              E) Laiklik40. Kurtulus Savası döneminde;            I. Erzurum Kongresi'nin toplanması,     II. Sivas Kongresi'nin toplanması,            III. TBMM'nin açılması
gibi gelismeler Atatürk ilkelerinden hangisinin fiilen    isletildiginin bir göstergesidir?

A) Ulusçuluk                                B ) Halkçılık                              C) İnkılapçılık                       D) Cumhuriyetçilik                         E) Laiklik


41. Asagıdakilerden hangisi Atatürk'ün ''Yurtta Sulh Cihanda Sulh'' ilkesi ile ifade ettigi barısçı dıs politikanın temel özelliklerinden birisi degildir?

A) Ulusal bagımsızlık                        B ) Baska ülkelerin rejimlerinden etkilenmek              C) Diplomaside akıl ve bilimi rehber edinmek
                                D) Milli sınırlarımız içinde kalmak       E) Ülke yönetiminde maceraya yer vermemek42. Sultan II. Mahmut'un ''Ben tebaamdan Müslümanları camide, Hristiyanları kilisede, Musevileri havrada görmek isterim.'' sözü asagıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilgilidir?

A) Cumhuriyetçilik                             B ) Milliyetçilik                              C) Devletçilik                              D) İnkılapçılık                              E) Laiklik43. _lk kez Erzurum Kongresi'nde alınan ve Sivas Kongresi'nde kesinlesen ''Manda ve himaye kabul edilemez.'' kararı asagıdaki Atatürk ilkelerinden hangisinin Kurtulus Savası sırasında temel amaç haline geldiginin bir göstergesidir?

A) Milli bagımsızlık                          B ) Milli egemenlik                      C) Devletçilik                 D) Laiklik                        E) Çagdaslık ve batılılasma44. Türkiye'de yasayan, farklı kültüre düsünceye ve milliyete mensup insanlara güvence saglayan en önemli Atatürk ilkesi hangisidir?
A) Cumhuriyetçilik                     B ) Laiklik                        C) Milliyetçilik                   D) Devletçilik                               E) İnkılapçılık


45.         I. Seriye ve Evkaf Vekaletinin kaldırılması              II. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi       III. Türk Medeni Kanunu'nun kabulü
Yukarıdaki gelismelerden hangileri Atatürk'ün hem halkçılık hem inkılapçılık ve hem de laiklik ilkesiyle  iliskilendirilebilir?

A) Yalnız I                                         B ) Yalnız II                  C) Yalnız III                   D) I ve II                           E) I, II ve III46.        I. Asar vergisinin kaldırılması                             II. Millet mekteplerinin açılması                           III. Medreselerin kapatılması
Yukarıda verilenlerden hangileri Atatürk'ün halkçılık ilkesi ile ilgilidir?

A) Yalnız I                              B ) Yalnız II                             C) Yalnız III                          D) I ve II                                      E) I ve III47. Halk, demokratik bir rejim içinde kendi kendini yöneten    esit hak ve yetkilere sahip, toplumsal dayanısma içindeki   bireylerin olusturdugu bir bütündür.
Yukarıdaki tanıma göre halkçılıgın temel degerleri arasında asagıdakilerden hangisinin oldugu söylenemez?

A) Milli egemenlik                               B ) Çagdaslık                                C) Adalet                         D) Demokrasi                          E) Üstün bir sınıf48. Cumhuriyet döneminde;
 I. 1925 yılında asar vergisi kaldırılmıstır.  
 II. 1926 yılında bosanma hakkı kadınlara da tanınmıstır.
 III. 1930 yılında kadınlar belediye seçimlerine katılma hakkı elde etmistir.
Yukarıda verilenler Atatürk ilkelerinden hangisinin uygulandıgının en önemli kanıtıdır?

A) Halkçılık                                B ) Milliyetçilik                               C) Cumhuriyetçilik                                 D) Devletçilik                                  E) İnkılapçılık49. Saltanat ve hilafetin kaldırılması asagıdaki Atatürk        ilkelerinden hangilerini gerçeklestirmeye yönelik olabilir?

A) Cumhuriyetçilik – Milliyetçilik           B ) Cumhuriyetçilik – Laiklik        C) Laiklik - İnkılapçılık        D) İnkılapçılık – Cumhuriyetçilik         E) Halkçılık - Laiklik


50. Cumhuriyet döneminde gerçeklestirilen asagıdaki gelismelerden hangisinin milli ekonominin kurulup gelistirilmesinde etkili oldugu savunulamaz?

A) Kabotaj Kanunu'nun kabul edilmesi                                B ) Birinci bes yıllık kalkınma planı                                 C) Medeni Kanun'un kabulü
                                                       D) Asar vergisinin kaldırılması                    E) Yabancıların elinde bulunan isletmelerin satın alınıp millilestirilmesi


51. Yeni Türk Devletlerinde;
    I. kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi,                     II. medreselerin kapatılması,
    III. hafta tatilinin cumadan pazara alınması,                               IV. Medeni Kanun'un kabul edilmesi
gelismelerinin hangilerinde halkçılık ilkesinin benimsenmesi ve yerlestirilmesi çabası oldugu savunulabilir?

A) I ve III                                     B ) I ve IV                                C) II ve III                                 D) II ve IV                               E) I, II ve IV52. Türk inkılabını daima canlı tutan, dinamizme götüren, dogmalardan ve dogmacılıktan kurtaran, çagdas bir toplum yapısı hedefleyen Atatürk ilkesi hangisidir?
A) Laiklik                      B ) Devletçilik                       C) Cumhuriyetçilik                         D) Halkçılık                        E) İnkılapçılık


53. Cumhuriyetin ilk yıllarında görülen;          
  I. Nüfus Mübadelesi,                      II. egitim ve ögretimin birlestirilmesi,               III. _sviçre Medeni Kanunu'nun Türk Medeni Kanunu  olarak kabul edilmesi
gelismelerinden hangileri bir inkılâp degildir?

A) Yalnız I                                              B ) Yalnız II                            C) Yalnız III                                  D) I ve II                       E) I, II ve III54. Yeni Türk Devleti'nde;        I. Türk Medeni Kanunu'nun kabulü,          II. Asar vergisinin kaldırılması,        III. kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
uygulamaları asagıdaki Atatürk ilkelerinden hangisinin  özüne daha uygundur?

A) Milliyetçilik                                  B ) Halkçılık                       C) Cumhuriyetçilik                                    D) Devletçilik                         E) Laiklik55. I. Asar vergisinin kaldırılması                    II. Vergilerin herkesin gelirine göre alınması                     III. Azınlıkların Türk vatandası sayılması
Yukarıda verilen uygulamalar asagıda verilen hangi Atatürk ilkesi ile iliskilendirilebilir?
A) Cumhuriyetçilik                                B ) Milliyetçilik                          C) Halkçılık                              D) Devletçilik                          E) Laiklik56. ''Atatürkçü düsünce sistemi statik degil dinamik bir nitelik tasır.'' sözleri Atatürk ilkelerinden hangisinin gerekliliginin en önemli kanıtıdır?

A) Laikligin                             B ) _nkılapçılıgın                     C) Halkçılıgın                 D) Ulusçulugun                        E) Cumhuriyetçiligin57. Cumhuriyet Döneminde;            I. asar vergisinin kaldırılması,            II. yeni Türk harflerinin kabulü,                 III. Türk Medeni Kanunu'nun kabulü
gerçeklestirilen gelismelerden hangileri çagdaslasmaktan çok, halkı rahatlatmaya yöneliktir?

A) Yalnız I                                             B ) Yalnız II                             C) Yalnız III                                D) I ve III                            E) I, II ve III58. Türkiye'de laik toplum düzenine ortam hazırlanmasında
; I. tekke, türbe ve zaviyelerin kapatılması,          II. Soyadı Kanunu'nun çıkarılması,         III. Medeni Kanun'un kabulü,           IV. Miladi takvimin kabulü
inkılâplarından hangilerinin katkısının oldugu savunulabilir?

A) I ve II                                           B ) I ve III                                         C) III ve IV                          D) I, II ve III                           E) I, II, III ve IV59. Türkiye'de laik devlet düzenine ortam hazırlanmasında;
           I. Sapka _nkılabı,                                                                                                   II. Seriye ve Evkaf Vekaleti'nin kaldırılması,
           III. 1928'de Anayasa'dan Devletin dini _slam'dır'' ibaresinin çıkarılması,              IV. uluslararası saat sisteminin benimsenmesi
inkılâplarından hangisinin katkısının oldugu savunulabilir?

A) I ve II                                         B ) I ve IV                 C) II ve III                  D) III ve IV                          E) II, III ve IV


60. Yeni Türk Devleti'nde;
I. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabulü,
II. çagdas hukuk sisteminin benimsenmesi,
III. tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması
gibi gelismelerden hangilerinin bugünkü laik yasama ulasmamızda dogrudan katkısının oldugu savunulabilir?

A) Yalnız I                         B ) Yalnız II                   C) Yalnız III                   D) I ve II             E) I, II ve III


61. Yeni Türk Devleti'nde;
I. ortak bir kültüre sahip olmak,
II. gelecekte de birlikte yasama arzusunda olmak,
III. sevinçte ve tasada bir olmak
anlayısı asagıdaki hangi Atatürk ilkesinin en önemli kosullarındandır?

A) Cumhuriyetçilik                       B ) Ulusçuluk                       C) Halkçılık                     D) Devletçilik                  E) Laiklik62. Türk _nkılabı;
I. çok ulusçuluktan - ulusal devlete
II. mutlak monarsiden - ulusal egemenlige
III. teokratik yapıdan - vicdan özgürlügüne geçistir.
Bu gelismelerle Atatürk ilkeleri arasında bir bag kurulmak istense hangi seçenekteki sıralama dogru verilmis olur?

A) Ulusçuluk Halkçılık Laiklik                             B ) Halkçılık Cumhuriyetçilik İnkılapçılık                    C) Cumhuriyetçilik Halkçılık Laiklik
                                          D) Ulusçuluk Cumhuriyetçilik Laiklik                      E) Cumhuriyetçilik İnkılapçılık Halkçılık


63.     I. Milli birlik ve beraberlik duygusunun yeni kusaklara kavratılması
         II. Uluslararası iliskilerde ülke çıkarlarına azami dikkatgösterilmesi
         III. Milli kültür ögelerinin gelistirilip yaygınlastırılması
Yukarıda verilenlerin Atatürk ilkelerinden hangisi ile dogrudan ilgili oldugu savunulabilir?

A) Ulusçuluk                              B ) Halkçılık                         C) Devletçilik                  D) İnkılapçılık                        E) Cumhuriyetçilik64. 5 Agustos 1921'de çıkarılan Baskomutanlık Yasası ile TBMM'nin yetkileri üç aylık bir süre için geçici olarak
Mustafa Kemal Pasa'ya verilmistir. Bu gelisme Atatürk ilkelerinden hangisi için bir çeliskidir?

A) Milli bagımsızlık                B ) Milli egemenlik            C) İnkılapçılık         D) Çagdaslık ve batılılasma                 E) Devletçilik65. Yeni Türk Devleti'nde
   I. _zmir _ktisat Kongresi'nde devlet ekonomik islevleri de olan bir organ olmalıdır.
   II. 1927'de çıkarılan Tesvik-i Sanayi Kanunu'nun istenilen sonucu vermemesi üzerine büyük yatırımların devlet eliyle gerçeklestirilmesi kararlastırılmıstır.
  III. 1926'da çıkarılan Kabotaj Kanunu ile Türk limanlarındatasımacılık hakkı Türkiye Denizcilik isletmeleri'neverilmistir.
Yukarıda anlatılanlar Atatürk'ün hangi ilkesinin uygulandıgının bir kanıtıdır?

A) Cumhuriyetçilik                  B ) Milliyetçilik                   C) Devletçilik               D) Halkçılık                  E) İnkılapçılık66.          I. Akılcılık ve bilimsellik                          II. Çagdaslık ve batılılasma                          III. Milli egemenlik
Yukarıdaki Atatürk ilkelerinden hangisine I. TBMM     döneminde digerlerinden daha fazla önem verilmistir?

A) Yalnız I                    B ) Yalnız II                    C) Yalnız III                         D) I ve II                    E) I, II ve III


67. 1937 yılında Atatürk ilkelerinden hangileri anayasaya konulmustur?

A) Laiklik               B ) Laiklik ve İnkılapçılık            C) Cumhuriyetçilik      D) Devletçilik                E) Hepsi


68. Asagıdakilerden hangisi Atatürk'ün cumhuriyetçilik ilkesinin en önemli tamamlayıcısıdır?

A) Akılcılık ve bilimsellik          B ) Milli egemenlik          C) _nsanlık ve insan sevgisi        D) Barısçılık             E) Çagdaslık


69. Yeni Türk Devleti'nde;
I. Türkiye _ktisat Kongresi'nin toplanması,
II. Tesvik-i Sanayi Kanunu'nun çıkarılması,
III. Birinci bes yıllık sanayi planının uygulanması
gelismelerinden hangilerinin ekonomik bagımsızlıgı  gerçeklestirmek için yapıldıgı savunulabilir?

A) Yalnız I                  B ) Yalnız II                 C) Yalnız III                  D) II ve III                           E) I, II ve III


70. Türkiye'de laik egitim düzenine ortam hazırlanmasında;
I. medreselerin kapatılması,          II. agırlık ve uzunluk ölçülerinin degistirilmesi,         III. yeni harflerin kabulü,              IV. Soyadı Kanunu'nun kabulü
inkılâplarından hangilerinin katkısının oldugu savunulabilir?

A) Yalnız I                           B ) I ve III                       C) II ve III                      D) II, III ve IV                    E) I, II, II ve IV


71. Asagıdakilerden hangisi Atatürk ilke ve inkılaplarının    ortak özelliklerinden biri degildir?

A) Türk toplumunun ihtiyaçlarından dogmustur.         B ) İlke ve inkılaplara halk öncülük etmistir.       C) Çagdas yasamın gereklerine göre belirlenmistir.
                                      D) İlkeler birbirini tamamlar özelliklere sahiptir.                      E) İlkeler akıl ve bilimsel gerçeklere dayalıdır.


72. I. Ülkemizdeki yüksek yargı organlarının bazılarının üyelerinin veya baskanlarının bayan olması
      II. Sosyal yasama iliskin kanunların aklın ve bilimin ısıgında yapılması
      III. TBMM seçimlerinin 5 yılda bir yenilenmesi
Bu uygulamaların Atatürk ilkeleri ile iliskileri asagıdakilerden hangisinde dogru olarak verilmistir?

A) Halkçılık Laiklik Cumhuriyetçilik                                B ) Halkçılık Laiklik Milliyetçilik                                C) Laiklik İnkılapçılık Cumhuriyetçilik
                                  D) Cumhuriyetçilik Devletçilik Halkçılık               E) Milliyetçilik Laiklik Cumhuriyetçilik


73. Yeni Türk Devleti'nde;
I. çok partili hayata geçis denemeleri, II. karma ekonomik modelin benimsenmesi,       III. toplumun ihtiyaçlarının devlet tarafından üretilmesine çalısılması
çabalarından hangileri devletçilik ilkesi ile iliskilendirilebilir?

A) Yalnız I                                 B ) Yalnız II                    C) Yalnız III                    D) II ve III                        E) I, II ve III


74. Mustafa Kemal'in Türk toplumunu çagdas seviyeye tasıyabilmek için gerçeklestirdigi;
sapka giyilmesi hakkında kanunun kabulü,       alaturka saat sisteminden alafranga sisteme geçilmesi,         uluslararası rakamların kabul edilmesi
gelismeleri asagıdaki Atatürk ilkelerinden hangisinin kapsamı içindedir?

A) Cumhuriyetçilik                                   B ) İnkılapçılık                          C) Milliyetçilik                         D) Laiklik                   E) Halkçılık


75. Asagıdakilerden hangisi Atatürk'ün devletçilik ilkesinin öncelikli amaçlarından degildir?
                           
A) Özel sektörün yapamadıgı islerin devlet eliyle yapılması            B ) Hammaddesi ülke içinde üretilen sanayi dalları kurulması  
C) Yabancıların kurdugu tekellerden kaçınılması            D) Toplumun çagdaslastırılması                    E) Devletin üretim üniteleri kurması76. Asagıdakilerden hangisi halkçılık ilkesinin uygulanmasında öncelikli bir kavramdır?
A) Toplumun ortak degerlere sahip olması                             B ) Yasaların herkese esit uygulanması                   C) Özel sektörün aktif kılınması
                                           D) Ekonomik bagımsızlıga önem verilmesi                         E) Toplumun çagdas uygarlık düzeyine ulastırılması77. Asagıdakilerden hangisi laiklik ilkesinin uygulanmasında       öncelikli bir kavramdır?

A) Halkın yönetime ortak olması                         B ) Halkın kamu hizmetlerinden yararlanabilmesi                       C) Devletin üretime katılması
                               D) Hukuk kurallarının akla ve bilime dayandırılması                         E) Devletin dini kurumları desteklemesi


78. Asagıdakilerden hangisi cumhuriyetçilik ilkesinin   uygulanmasının öncelikli bir amacıdır?

A) Bireyin istedigi meslegi seçebilmesi            B ) Halkın yönetime katılımının saglanması              C) Devlet hizmetlerinin halka açık olması
                                       D) Herkesin kanun önünde esit olması                     E) Toplumun çagdas uygarlık düzeyine ulastırılması79. Asagıdakilerden hangisi Atatürkçü düsünce sisteminin    özellikleri arasında yoktur?

A) Düsünce ve kanaat hürriyeti           B ) Akılcılık ve bilimsellik               C) İlkelerin birbirinden bagımsız olması
                                     D) Yurtta ve dünyada barıs        E) Halka hizmet80. Asagıdakilerden hangisi Atatürk ilke ve inkılaplarının       dayandıgı temel esaslardan biri degildir?

A) Din ve düsünce birligini saglamak                     B ) Vatanı ve milleti sevmek                    C) Milli kültürü gelistirmeye çalısmak
                               D) Türk milletine inanmak ve güvenmek                    E) Düsünce ve vicdan hürriyetine saygı duymak


81.        I. Vatanın bütünlügünü merkezi hükümet saglayamazsa, geçici bir hükümet kurulacaktır.
             II. Milli kuvvetleri etkin ve milli iradeyi egemen kılmak     esastır.
             III. Manda ve himaye kabul edilemez.
Yukarıda verilen Erzurum Kongresi kararlarından       hangileri Atatürk'ün ulusal bagımsızlık ilkesine en uygun olanıdır?

A) Yalnız I                B ) Yalnız II                       C) Yalnız III                             D) I ve III                E) I, II ve III
 

82.             I. Yasama ve yürütme yetkileri TBMM'ye aittir.       II. Hükümet kurmak zorunludur.          III. Meclisin baskanı hükümetinde baskanıdır.
Yukarıda TBMM'nin 24 Nisan 1920'de aldıgı bazı kararlar    verilmistir.  Bunlardan hangisi cumhuriyetçilik ilkesi ile daha yakından   ilgilidir?

A) Yalnız I                              B ) Yalnız II                               C) Yalnız III                               D) I ve III                           E) I, II ve III83. Asagıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi daha çok Türk toplumunun ve devlet kurumlarının çagdaslasmasını hedeflemektedir?

A) Cumhuriyetçilik                         B ) Milliyetçilik                           C) Halkçılık                   D) İnkılapçılık                                      E) Devletçilik84. Mustafa Kemal Atatürk'ün;
I. Türkiye Cumhuriyeti seyhler, dervisler, meczuplar ülkesi olamaz.
II. Hükümet milletindir ve millet hükümettir.
III. Memlekette topraksız çiftçi bırakılmamalıdır.
sözlerinin asagıdaki ilkeler ile iliskisi hangisinde dogru verilmistir?

A) Laiklik Cumhuriyetçilik Halkçılık                              B ) İnkılapçılık Ulusçuluk Halkçılık                               C) Halkçılık Laiklik Ulusçuluk
                                                         D) Devletçilik Laiklik Cumhuriyetçilik           E) Laiklik Cumhuriyetçilik Devletçilik


85. Atatürkçü düsünce sistemi için;
                             I. İlkeler birbirinden ayrı degerlendirilmelidir.                         II. Tam bagımsızlık hedeflenmistir.    
                            III. Sınıfsal egemenlik savunulmustur.                      IV. Devlet hayatında akıl ve bilim rehber edinilmistir.
gibi yargılardan hangilerinin oldugu savunulamaz?

A) I ve II                                   B ) I ve III                 C) II ve III                               D) I, II ve III                       E) II, III ve IV


86. Cumhuriyetçilik, Atatürk'ün taviz verilmesini istemedigi    en önemli ilkelerden biridir.
Buna göre;       I. seçimlerin dört yılda bir yapılması,             II. kadınlara siyasî hakların verilmesi,                    III. Türk Medeni Kanunu'nun kabul edilmesi
gelismelerinden hangilerinin dogrudan cumhuriyetçilik        ilkesi ile ilgili oldugu savunulabilir?

A) Yalnız I                       B ) Yalnız II                     C) Yalnız III                              D) I ve II                        E) I, II ve III87. Türkiye Cumhuriyeti çagdaslasma konusunda kendisine  batı degerlerini örnek almıstır.
Buna göre;                I. Türk Tarih Kurumunun kurulması,             II. ölçü ve tartıda uluslararası sistemin kabul edilmesi,       III. Medeni Kanun'un kabulü
gelismelerinden hangileri bu duruma bir kanıt olarak     gösterilemez?

A) Yalnız I                     B ) Yalnız II                        C) Yalnız III                              D) I ve III                     E) I, II ve III
       


88.            I. Yeni Türk Devleti'nin rejiminin belirlenmesiII. Atatürk ilkelerinin anayasada yerini alması          III. Cumhuriyetin fiilen uygulanmaya baslanması
Yukarıdaki hususlardan hangileri 1921 Anayasası'nda  yer almıstır?

A) Yalnız I                          B ) Yalnız II                         C) Yalnız III                       D) I ve II                       E) I ve III89. 3 Mart 1924'de yapılan kanunla;          I. halifeligin kaldırılması,                II. Tevhid-i Tedrisat Kanunu, III. Seriye ve Evkaf Vekaletinin kaldırılması
gibi gelismelerden hangilerinin yönetim alanında oldugu  savunulamaz?

A) Yalnız I                    B ) Yalnız II                        C) Yalnız III                             D) I ve III                            E) II ve III90. Mustafa Kemal Pasa _zmir _ktisat Kongresi'nin açılısında yaptıgı konusmada ''Siyasî ve askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun ekonomik zaferler ile taçlandırılmadıkça kazanılan zaferler kalıcı olmaz, az zamanda söner.'' demistir.
Atatürk'ün yukarıdaki sözlerinden Lozan Konferansı'na katılan devletlere nasıl bir mesaj vermeye çalıstıgı savunulabilir?

A) Osmanlı borçlarının ödenecegi                           B ) Ekonomik bagımsızlıktan ödün verilmeyecegi                               C) Azınlık haklarının reddedildigi
                                                  D) Askeri ve siyasî zaferleri küçümsedigi                                 E) Tek amacın ekonomik bagımsızlık oldugu91. Yeni Türk Devleti'nin halk devleti sistemini benimsemesi;                     I. demokratik devlet,            II. teokratik devlet,             III. sosyal devlet
anlayıslarından hangilerinin benimsendiginin kesin    kanıtıdır?

A) Yalnız I                              B ) Yalnız II                               C) Yalnız III                                        D) I ve II                             E) I ve III92. I. TBMM döneminde meclis hükümeti sistemi uygulanırken Cumhuriyetin ilanı ile birlikte kabine sistemine geçilmistir.
Buna göre;                      I. yönetim alanında degisiklik yapıldıgı,             II. bütün inkılapların tamamlandıgı,                 III. kadın-erkek esitliginin saglandıgı
yargılarından hangilerine ulasılabilir?

A) Yalnız I                                       B ) Yalnız II                         C) Yalnız III                             D) I ve II                     E) I, II ve III93.                 I. Uluslararası ölçü sisteminin benimsenmesi                II. Soyadı Kanunu'nun kabulü                   III. Miladi takvimin kullanmaya baslanması
Yukarıdakilerden hangileri hem toplumsal yasamı düzenlemeye hem de sınıfsız bir toplum olusturmaya         yöneliktir?

A) Yalnız I                 B ) Yalnız II                  C) Yalnız III                    D) II ve III                        E) I, II ve III94.                     I. Türk Tarih Kurumunun kurulması            II. Soyadı Kanunu'nun çıkarılması             III. Yabancıların elindeki isletmelerin satın alınması
Yukarıda verilenlerden hangilerinin milliyetçilik ilkesi ile bagdastıgı söylenebilir?

A) Yalnız I                                    B ) Yalnız II                                   C) Yalnız III                          D) I ve II                           E) I ve III95.             I. Egemenligin bir sınıfa ait olması       II. Yöneticilerin seçimle ve belli bir süre için halk tarafından belirlenmesi          
                  III. Üretimin devlet eliylegerçeklestirilmesi        IV. Sartları uyan herkesin seçimlere katılabilmesi
Yukarıda verilenlerden hangileri cumhuriyetçilikle   ilgili degildir?

A) I ve II                  B ) I ve III                    C) II ve IV                           D) I, II ve III                    E) II, III ve IV


96. Atatürk ilkelerinden;  
    I. Laiklik; aklın ve bilimin üstünlügünü benimsemektir.
    II. İnkılapçılık; toplumu çagdas degerlerle bulusturmak   ve benimsetmektir.  
    III. Halkçılık; toplumsal esitlik ve barısı saglamaktır.
Yukarıdaki tanımlara göre ''kadınların istedigi meslegi  seçebilmesi'' bu tanımlardan hangisinin kapsamına  girmektedir?

A) Yalnız I                                             B ) Yalnız II                        C) Yalnız III                                 D) I ve II                      E) I, II ve III97. Laiklik ilkesi ile çesitli alanlarda dinsel ve mezhepsel ayrılıklardan kaynaklanan farklı uygulamalar kaldırılmıstır. Bu durumun;
                        I. halkçı devlet anlayısını güçlendirmeyi,                 II. özel sermayeyi yaygınlastırmayı,                 III. sosyal barısı saglamayı
yargılarından hangilerini kolaylastırdıgı savunulabilir?

A) Yalnız I                       B ) Yalnız II                        C) Yalnız III                     D) I ve III                            E) II ve III98.          Seriye ve evkaf vekaletinin kaldırılması        Milli kültürün gelistirilmesi               Kadınların belediye ve TBMM seçimlerine katılabilmesi
Yukarıdaki gelismeler Atatürk ilkelerinden hangisiyle   ilgili degildir?

A) Cumhuriyetçilik                        B ) Milliyetçilik                        C) Devletçilik                     D) Halkçılık                        E) Laiklik99. Asagıdakilerden hangisi Atatürk'ün halkçılık ilkesi ile bagdasmaz?
 
 A) Vatandaslar arasında isbölümü ve dayanısmayı saglamak            
  B ) Milletin devlet hizmetlerinden esit sekilde yararlanmasınısaglamak
  C) Herkesin aynı ibadethaneye gitmesini saglamak    
  D) Herkesin kanun önünde esit olmasını saglamak
  E) Devletin vatandasın refah ve mutlulugu için çalısması lkesini benimsemek


100.Toplumsal yasam ve yönetimde statükoyu savunan bir kisi Atatürk ilkelerinden en çok hangisine ters düsmektedir?
A) İnkılapçılık                              B ) Cumhuriyetçilik                C) Milliyetçilik                                    D) Devletçilik                            E) Halkçılık
« Son Düzenleme: 13 Eylül 2007, 14:41:06 Gönderen: Dogan »

Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter

Çevrimdışı onutgan

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 4
 • Karma +0/-0
  • Profili Görüntüle
GENEL TÜRK TARİHİ ÖNEMLİ NOKTALAR
« Yanıtla #4 : 13 Ekim 2007, 16:14:00 »
slm arkadaşlar ben fen bilgisi son sınıftayım.dolayısıyla kpssye hazırlanıyom burayı bugün keşfettim umarım yararlanabilirim.

Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter

Çevrimdışı EdeMurat

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 8
 • Karma +0/-0
  • Profili Görüntüle
GENEL TÜRK TARİHİ ÖNEMLİ NOKTALAR
« Yanıtla #5 : 21 Aralık 2007, 00:08:43 »
Teşekkürler gerçekten çok güzel olmuş... Word olarak verdiğin için ayrıca teşekkürler...

Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter

Çevrimdışı deniz_006

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 13
 • Karma +0/-0
  • Profili Görüntüle
GENEL TÜRK TARİHİ ÖNEMLİ NOKTALAR
« Yanıtla #6 : 29 Aralık 2007, 16:07:13 »
tşk ellerine sağlık

Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter

Çevrimdışı ada_kumsal

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 2
 • Karma +0/-0
  • Profili Görüntüle
GENEL TÜRK TARİHİ ÖNEMLİ NOKTALAR
« Yanıtla #7 : 30 Aralık 2007, 00:36:23 »
emeğine sağlık:):):):)

Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter

Çevrimdışı AYYILDIZTEAM33

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 9
 • Karma +0/-0
  • Profili Görüntüle
GENEL TÜRK TARİHİ ÖNEMLİ NOKTALAR
« Yanıtla #8 : 30 Aralık 2007, 17:50:24 »
selamun aleyküm
kim oldugunuzu bilmiyorum ama böyle bir güzel çalışma yapıp insanlar benim ögrenmem için bu hizmeti verdiginiz için allahtan ne istiyorsunuz gönlünüzce olması dilegiyle çok mükemmel bir insansınız
affedersiniz sizde yeni anaysa göre çevrilmiş anaysa notları varmı acaba?

Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter


Konuyu Paylaş

Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt / Gösterim Son İleti
xx
genel türk tarihi önemli noktalar

Başlatan BEYZAESRA

2 Yanıt
4168 Gösterim
Son İleti 21 Eylül 2010, 14:40:48
Gönderen: BEYZAESRA
xx
Kpss Anayasa İlgili Önemli Noktalar

Başlatan Dogan

1 Yanıt
2901 Gösterim
Son İleti 23 Kasım 2011, 18:47:29
Gönderen: Dogan
xx
türk tarihi?

Başlatan myildiz

5 Yanıt
2610 Gösterim
Son İleti 02 Haziran 2010, 15:57:49
Gönderen: Yamcha
xx
2-TÜRK ANAYASA TARİHİ

Başlatan erdal_bjk19

1 Yanıt
9703 Gösterim
Son İleti 12 Ekim 2010, 17:25:59
Gönderen: melek41
xx
İSLAM ÖNCESİ TÜRK TARİHİ

Başlatan kadir_nazli

2 Yanıt
12588 Gösterim
Son İleti 06 Şubat 2008, 19:39:58
Gönderen: Amapt
xx
Kpss Anadolu Türk Tarihi mp3

Başlatan Dogan

1 Yanıt
4094 Gösterim
Son İleti 11 Kasım 2010, 17:05:08
Gönderen: ebyav
xx
Türk İslam Tarihi Püf Noktaları

Başlatan Dogan

18 Yanıt
15937 Gösterim
Son İleti 17 Şubat 2010, 00:07:20
Gönderen: cannabiscash
xx
Kpss İslamiyet Öncesi Türk Tarihi 2 Mp3

Başlatan Dogan

2 Yanıt
5859 Gösterim
Son İleti 02 Kasım 2011, 00:30:25
Gönderen:
 

mebbis