20 Eylül 2017, 03:09:36

 

 

 

Gönderen Konu: ATATÜRK İLKELERİ VE ÇÖZÜMLÜ SORULAR (100)  (Okunma sayısı 75572 defa)

Çevrimdışı LGmax

 • Kıdemli Üye
 • ****
 • İleti: 475
 • Karma +0/-0
  • Profili Görüntüle
Atatürk İlkeleri
Her yıl garanti soru gelen bir konu ilkeler ve çok karıştırılır.Nedeni is İlkerlin tek başlarına değil de birbirleri ile ilişkili oluşlarıdır.Şimdi direk İlkerlerden başlayarak yapılan yeniliklerin hangi ilke yada ilkelerle ilişkili olduğunu açıklamak konuyu daha çok karmaşıklaştıracak ki bütün kaynaklar böyle  bir yola başvurmuş.Şimdi biz önce kabaca İlkeler hakkında biraz bilgi edinelim ki daha sonra ayrıntılı olarak girdiğimizde ilkenin diğer ilkeyle neden ilişkili olduğnu kavrayabilelim ve bu konuyuda halledelim.

Atatürkün 6 adet temel 6 adet ise bütünleyici ilkesi vardır.bütünleyicilerin sayısı belki arttırılabilir ama genel çerçeve içinde nutuktan yararlanaılar 6 diyelim ana kaynak nutuk olsun.

A-TEMEL İLKELER

1-CUMHURİYETÇİLİK

Cumhuriyet bir yönetim biçimi olup halkın kendini yönetecek kişiyi seçmesidir.Halk egemenliğidir.Halk bu işlemi seçimlerle yapar ve demokrasi kavramı çerçevesinde çoğunluğun istediği olur.
 
Kişiler,aileler,belli grupların mutlak egemenliği yoktur.Egemnlik halka aittir.

2-LAİKLİK

Temel anlam olarak din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır.Yani devlet din kurallarına göre yönetilmez.Laiklik dinsizlik anlamında değildir ve dine saygı temel felsefesidir.

3-MİLLİYETÇİLİK

Burada bahsi geçen milliyetçilik Atatürk milliyetçiliğidir.Irkçılıkla çok uzaktır.Burdaki milliyetçilikten kasıt Türkiye Cumhuriyetine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür.dil ,kültür,tarih,ülke ve ortak tarih birliğidir.

4-HALKÇILIK
Herkesin kanunlar önünde dil,din,ırk ayrımı gözetmeksizin eşit olmasıdır.Toplumsal eşitliktir.Halkın yönetime eşit biçimde katılmasını esas alır.

5-DEVLETÇİLİK

Devletin görevi vatandaşın refahı ve mutluluğu için elinden ne geliyorsa yapmaktır.Daha çok ekonomik boyutludur


6-İNKILAPÇILIK


Çağın şartlarına uygun hareket etemek ve bu doğrultuda yenilikler yapmaktır.


B-BÜTÜNLEYİCİ İLKELER

1-Milli Egemenlik:Halkın yönetimde egemen olması
2-Milli Birlik ve Beraberlik
3- Akılcılık ve Bilimsellik
4-Çağdaşlaşma ve Batılılaşma
5-İnsan ve İnsanlık Sevgisi
6- Yurtta Sulh Cihanda Sulh:Dış politikanın temel felsefesidir


Evet taslak olarak ilkeler bunlar inanıyorum ki bütünleyici ilkeri okurken temel ilkelerden birkaçı ile eşleştirdiniz.

Şimdi kendinize yukarıdaki ilkeler hakkında sorular sorun ve ilkeler deyince aklınıza az da olsa bir şeyler geliyor mu?Eğer geliyorsa okumaya devam ama eğer gelmiyorsa yukarıya dönüp bi tekrar edin.


ATATÜRK İLKELERİ

1-CUMHURİYETÇİLİK
Halk egemenliğidir,halkın iradesidir.Halk egemenliğe sahip olduğu için kendi iradesi ile kendini yönetecek kişileri seçer.Bir yönetim şeklidir ve Romada ortaya çıkmıştır.Ülkemizde 29 ekim 1923 te ilan edilmiştir.Ve dolayısıyla ilkelerden ilk uygulamaya konulanıdır.Yönetime gelenler ömür boyu yönetimde kalmazlar ve Cumhuriyet aynı zamanda güçler ayrılığı ilkesini mecburi kılar.
Cumhuriyetçilik ilkesini uygulanması kendiliğinden milliyetçilik ve Halkçılık ilkerini ortaya koyar.O halde Cumhuriyetçilik ilkesini bütünleyeci ilkeler halkçılık ve milliyetçiliktir.

Cumhuriyetçilik ilkesi ile ilgili olarak yapılanlar

TBMM nin açılması

1921 Anayasası

Saltanatın kaldırılması:Saltan babadan oğla geçen yönetim şekli.Yöneticiler dini kurallara göre devleti yönetirler ve Yavuzun Mısır seferi ile halifelikle birşeşmiştir.Dolayısıyla saltanatın kaldırılması aynı zamanda laiklik ilkesi ilede ilgilidir.

Cumhuriyetin ilanı

Siyasi Partilerin kurulması

Ordunun siyasetten men edilmesi

Kadına seçme ve seçilme özgürlüğü verilmesi:Halk egemenliğinden bahsederken eğer kadın ayrı erkek ayrı dersek bu halk egemeliği olmaz çünkü halkı sadece erkekler oluşturmaz.Bunun yanında herkesi eşit olarak gördüğümüzden dolayı bu aynı zamanda Halkçılıklada ilgili olur.

Cumhuriyetçilikla kazanılınanlar

Cumhuriyet, bütün vatandaşlara devlet yönetimine eşit şekilde katılmayısağlamıştır.

 Türk toplumunun gelişmesini ve çağdaşlaşmasını sağlamıştır.

Atatürkün sözleri ile Cumhuriyetçilik
Toplumda en yüksek hürriyetin, en yüksek esitlik ve adaletin devamlı sekilde saglanması ve korunması ancak ve ancak tam ve kesin anlamıyla milli egemenligin kurulmus bulunmasına baglıdır.
Bundan doyalı hürriyetinde esitliginde adaletinde dayanak noktası milli egemenliktir.Cumhuriyetçilik

Unutulmalıdır ki, milletin hakimiyetini bir sahısta veyahut mahdut eshasın elinde bulundurmakta menfaat bekleyen cahil ve gafil insanlar vardır.Cumhuriyetçilik

Bizim telakkimize göre, siyasi kuvvet, milli irade ve egemenlik, milletin bütün halinde müstereksahsiyetine aittir, birdir. Taksim edilemez, ayrılamazve baskasına bırakılamaz.Cumhuriyetçilik

Milli egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karsısında zincirler erir, taç ve tahtlar yanar yok olur.Cumhuriyetçilik

Her türlü basarının sırrı, her türlü kuvvetin, kudretin gerçek kaynagı, milletin kendisi olduguna kanaatimiz tamdır.Cumhuriyetçilik – Halkçılık

Egemenlik kayıtsız sartsız milletindir.Cumhuriyetçilik – Halkçılık

Efendiler, bu durum karsısında bir tek karar vardı. O da milli hakimiyete dayanan, kayıtsız sartsız, bagımsız yeni bir Türk
devleti kurmak! Cumhuriyetçilik - Milliyetçilik

Kuvvet birdir; oda milletindir.Cumhuriyetçilik - Milliyetçilik


2-LAİKLİK

Devletin kurallarının din kurallarına göre değil akla ve bilime dayandırılmasıdır. Devlet halkın dini inançlarına karışmaz. Din; İnsanın
vicdanına bırakılmıştır.Atatürkün en çok tartışılan ilkesidir.Bu arda lafı gelmişken irtica ne demek.İrtica eskiyi istemektir fakat burada eski rejime göre eskidir.Yani diyelim ki biz seneye krallıkla yönetilmeye başladık.biz çıkarda Cumhuriyeti istiyoruz dersek  biz irticacı  olmuş oluruz.Karıştırmayalım.

Laiklik ilkesi ile ilgili yapılan çalışmalar

Saltanatın kaldırılması(cumhuriyetçilile deilgili

Alifeliğin kaldırılması

ŞEriye ve efkaf (din işleri bkalığı) vekaletini kaldırılması

Tevhid-i tedrisat kanunu:eğitim öğretim birleştirldi ve kız erke bütün çocukların eğitim göremesini istediği için bir eşitlik söz konusu ve dolayısıyla  Halkçılıkla da ilglidir.

Medeni Kanun:Halkçılıklada ilgili

Kılık kıyafet kanunu

Tekke ve zaviyelerin kpatılması

Devletin dini islamdır ibaresinin anayasadan çıkarılması

Latin harflerinin kabulu

Milletvekillerini yemin şeklini değiştirilmesi

Anayasa laiklik ilkesini girmesi.


Atatürkün Laiklik ilkesi ile ilgili söyledikleri

Efendiler ve ey millet; biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti,seyhler, müritler memleketi olamaz. En dogru, en hakiki yol medeniyet yoludur.Laiklik

Her fert, istedigini düsünmek, istedigine inanmak,kendine mahsus siyasi bir fikre malik olmak,mensup oldugu bir dinin icaplarını yapmak veyayapmamak hak ve hürriyetine maliktir.Laiklik

Dünyada her sey için, medeniyet için, basarı için en hakiki mürsit (yol gösterici) ilimdir, fendir.Laiklik - inkılapçılık

Türk milletinin yürümekte oldugu terakki ve medeniyet yolunda elinde ve kafasında tuttugu mesale, müspet ilimdir.Laiklik - inkılapçılık

Din bir vicdan meselesidir. Herkes vicdanının emrine uymakta serbesttir. Biz dine saygı gösteririz.Düsünüse ve düsünceye muhalif degiliz.
Laiklik

Biz sadece din islerini, millet ve devlet isleriyle karıstırmamaya çalısıyoruz.Laiklik

Egitim ve ögretimi birlestirmedikçe aynı fikirde, aynı zihniyette fertlerden kurulu bir millet yapmaya imkan aramak abesle ugrasmak olmaz mı idi? Dünyamedeniyet ailesinde saygı toplayan bir yerin sahibiolmaya layık Türk Milleti, evlatlarına verecegi egitimi
mektep ve medrese adında birbirinden büsbütün baska iki çesit kurulusa bölmeye katlanabilir miydi?Laiklik

Bugün ilmin, fennin, bütün kapsamıyla medeniyetin saçtıgı ısık karsısında filan veya falan seyhin irsadıyla maddi ve manevi saadet arayacak kadar ilkel insanların medeni Türk toplumunda
varolabilecegini asla kabul etmiyorum.Laiklik


Ölülerden medet ummak medeni bir toplum için yüzkarasıdır.Laiklik

Mukaddes inançlarımızı ve vicdanlarımızı çaprasık ve degisken olan ve her türlü menfaat ve ihtirasların tecellisine sahne olan siyasetten ve siyasetle ilgili bütün hususlardan bir an evvel ve kesin olarak
kurtarmak milletin, dünya ve ahiret saadetinin emrettigi bir zarurettir.
Laiklik

Bazı kimseler zamanın yeniliklerine uymayı kafir olmak sanıyorlar. Asıl küfür onların bu zannıdır.Laiklik

ntisap etmekle bahtiyar oldugumuz islam dinini,asırlardan beri alısılmıs oldugu üzere bir siyasetvasıtası mevkiinden kurtarmak ve yükseltmeninelzem oldugu hakikatini müsahade ediyoruz.Laiklik
3-MİLLİYETÇİLİK

Atatürk milliyetçiliği dil,kültür,ülke ortak geçmiş birliği,vatan ve bayrak birliğidir.
Kişinin ait olduğu millet için çalışma ve bu bilinci diğer kişilere
ulaştırmasıdır.Milliyetçiliğin en önemli ilkesi millet olmaktır. Atatürk milliyetçiliğinde ırk esası değil vatandaşlık temel alınmıştır. Türk vatandaşı olan her kes Türk kabul edilmiştir.
Atatürk milliyetçiliği ırkçı değildir. Tam bağımsızlık ilkesine dayanır. Çağdaş uygarlık seviyesine çıkmayı amaçlar.

Kurtuluş savaşı Bu ilkeye göre yapılmıştır.(misak-ı millide,Erzurum kongresinde hatırlayın…)

Atatürk’e göre bir insan topluluğunun millet sayılabilmesi için “Zengin bir hatıra
mirasına, birlikte yaşamak hususunda samimi olmaya, sahip olunan mirasın
korunmasını birlikte sürdürebilmek konusunda ortak amaç olmasına, sevinçte ve
üzüntüde beraber olmaya” ihtiyaç vardır.
Türk milliyetçiliğinin amacı, Türk’ün her alanda
yükselmesidir.

Milletimiz iç dış tehditler karşı birleşmesi milliyetçilik ruhu ile ilgilidir.
Şuan bize yaşatılmaya çalışılan  kürt Türk kavgaları milli birlik ve beraberlikle ilgilidir.

Milliyetçilik ilkei ile ilgili yapılan çalışmalar

Devletimizin isminde Türk adının bulunması

Misak-ı millinin kabulü

Kapitülasyonların kaldırılması

Türk dil ve Türk tarih kurumlarının kurulması

Kabotaj kanunu(limanların kullanılması)

İzmir iktisat kongresinde  misak ı iktisadinin kabulu

Atatürkün milliyetçilikle ilgili sözleri

Türk halkı asırlardan beri hür ve müstakil yasamıs ve istiklali bir lâzımı hayatiye telakki etmis birnkavmin kahraman evlatlarıdır. Bu millet istiklalsiz
yasamamıstır, yasayamaz ve yasamayacaktırMilliyetçilik

Esas, Türk Milletinin haysiyetli ve serefli bir millet olarak yasamasıdır. Türk’ün haysiyeti, izzetinefis ve kabiliyeti çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir millet
esir yasamaktansa mahvolsun evladır. Binaenaleyh,ya istiklal, ya ölüm!Milliyetçilik
Milliyetçilik

Büyük devletler kuran atalarımız, büyük ve sümullü (kapsamlı) medeniyetlere de sahip olmustur. Bunuaramak, tetkik etmek, Türkiye’ye ve cihana bildirmek
bizler için bir borçtur. Türk çocugu ecdadını tanıdıkça daha büyük isler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.Milliyetçilik

Ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun,bagımsızlıktan yoksun bir millet, medeni insanlık karsısında usak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye layık olamaz.Milliyetçilik

Ben 1919 senesi Mayıs’ı içinde Samsun’a çıktıgım gün elimde maddi hiçbir kuvvet yoktu. Yalnız Türk Milletinin asaletinden dogan ve benim vicdanımı dolduran yüksek ve manevi bir kuvvet vardı.Milliyetçilik

Özgürlük ve bagımsızlık benim karakterimdir. Ben milletimin en büyük ve ecdadımın en degerli mirası olan bagımsızlık askı ile dolu bir adamım.Milliyetçilik

Türk dili, Türk milleti için mukaddes bir hazinedir.Çünkü Türk milleti geçirdigi nihayetsiz badireler içinde, ahlakının, geleneklerinin, hatıralarının,menfaatlerinin yani bugün kendi milliyetini yapan her seyin dili sayesinde muhafaza olundugunu
görüyor. Türk dili Türk milletinin kalbidir.Milliyetçilik


Türk milleti bagımsız yasamıs ve bagımsızlıgı varolmanın yegane kosulu olarak kabul etmis cesur insanların torunlarıdır. Bu millet hiçbir zaman hür
olmadan yasamamıstır, yasayamaz ve yasayamayacaktır.Milliyetçilik

Temel ilke, Türk milletinin haysiyetli ve serefli bir millet olarak yasamasıdır. Bu ilke ancak tam istiklale sahip olmakla gerçeklestirilebilir. Milliyetçilik

Muhtaç olduğunu kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur.milliyetçilik.


4-HALKÇILIK


Halk nedir? Bir mileti devleti oluşturan insanlar topluluğudur.Halkçılık ilkesi herkesin eşit olduğunu savunur.hiç bir tolumsal grubun yada meslek grubunun egemenliği yoktur halkta.Herkes eşittir.Ve halkı değişki insan grupları oluşturur.Bu açıklamalardanda aklınıza geleceği gibi halkçılık  Cumhuriyetçiliki ve milliyetçiliğin sonucudur.
Bu ilke ile Türk toplumu yönetime katılma, kanunlar önünde eşit olma ve devletin imkanlarından eşit olarak faydalanma olanağına kavuşmuştur.

Bu ilke doğrultusunda yapılanlar

TBMM nin açılması:Herkesi eşit bir şekilde yönetim katılması,halkın iradesi

Saltanatın kaldırılması:kişi egemenliği değil halk egemenliği geldi

Medeni kanunun kabulu.Halkın daha iyi şartlar altında yaşaması.Aynı zamanda laiklik ile de ilgilidiri.

Soyadı kanunu:İnsanlara ayrıcalık sağlayan lakaplar kaldırıldı.

Kadınlara siyasi hakların verilmesi:Herkes eşit.Aynı zamanda cumhuriyetçilikle ilgili

Tevhidi tedrisat kanunu:Herkesin eğitim hakkından yararlanması.Laiklikle de ilgili

Kılık kıyafet kanunu:Yine laiklilede ilgisi var

Teşkilat ı esasiyede ki egemenlik kayıtsız şartsız milletindir derken yine halkçılık vardır.

Atatürkün haçlılık ile ilgili sözleri

Bizim halkımız menfaatleri birbirinden ayrılır sınıflar halinde degil, aksine varlıkları ve çalısmalarının sonucu birbirine lazım olan sınıflardan ibarettir.
Halkçılık

Milli servetin dagıtımında daha mükemmel bir adalet ve emek sarfedenlerin daha yüksek refahı, milli birligin muhafazası için sarttır. Bu sartı daima göz önünde tutmak, milli birligin temsilcisi olan devletin mühim vazifesidir. Halkçılık

Hükümetin varlıgının sebebi, memleketin asayisini,milletin huzur ve rahatını temin eylemektir. Bütün memlekette gerçek bir asayis hakim olmalıdır. Millet büyük bir huzur ve emniyet içinde müsterih bulunmalıdır.Halkçılık

Gaye, sınıf mücadelesi yerine ictimai tesanüdü (Sosyal dayanısmayı) saglamaktır.
Halkçılık

Türkiye’nin gerçek sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür. O halde herkesten daha çok refah,mutluluk ve zenginlige layık olan köylüdür.Halkçılık


Bizim nokta - i nazarımız; kuvvetin , kudretin, hakim idarenin dogrudan dogruya halka verilmesidir.Halkçılık - Cumhuriyetçilik

Biz memleket halkı fertlerinin ve çesitli sınıf mensuplarını birbirlerine yardımlarını aynı kıymet ve mahiyette görürüz; hepsinin menfaatlerinin aynı derecede ve aynı esitçilik duygusuyla teminine çalısmak isteriz. Halkçılık

Bizim bildigimiz demokrasi bilhassa siyasidir; Onun hedefi milletin idare edenler üzerindeki murakabesi sayesinde, siyasi hürriyeti temin etmektir.Halkçılık

Bence bizim milletimiz, birbirinden çok farklı menfaatleri t akip edecek ve bu itibarla birbiriyle mücadele halinde buluna gelen çesitli sınıflara sahip degildir. Mevcut sınıflar birbirlerine ihtiyaç duyan ve kendilerine ihtiyaç duyulan mahiyettedir.

Artık bugün demokrasi fikri, daima yükselen bir denizi andırmaktadır. Yirminci asır, birçok müstebit hükümetlerin, bu denizde boguldugunu görmüstür.Halkçılık

Memleketin basında Ortaçagın en insafsız belası olarak hala musallat duran asarın kaldırılmasını yüce meclise teklif edebilecek bir ekonomik seviyeye cumhuriyet idaresinin bir senede ulasmıs olması,cidden memnuniyet vericidir.Halkçılık

Her Türk çiftçinin ailesinin geçinecegi ve çalısacagı topraga sahip olması mutlaka gereklidir. Vatanın saglam temeli ve bayındır hale getirilmesi su esastadır.Halkçılık5-DEVLETÇİLİK

Bu ilkde devletin ekonomik hayatın içine girmesini savunur.bu anlayışa göre devlet
ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın temel
faktörüdür. Devlet bu alanlardaki geniş faaliyetleri yürütmekle görevli, güçlü ve
geniş yetkilere sahiptir.
Ancak daha dar anlamda devletçilik, “devletin ekonomik alanda doğrudan doğruya
müdahalesini öngören bir sistemdir.” Devletçiliğin ekonomik alandaki görünümü,
karma ekonomi şeklinde olmuştur. Devletçilikte asıl uygulama alanı ekonomide
görüldüğünden, devletçilik ve karma ekonomi eş anlamda kullanılmıştır.
 Bu ilke sayesinde Türkiye ilk defa plânlı ekonomiye geçmiştir.
 Devlet eliyle önemli yatırımlar gerçekleştirilmiştir.
 Teknik eleman eksikliğinin giderilmesi sağlanmıştır.
 Ekonomik kalkınmada bölgeler arası farklılıkların giderilmesinde önemli rol
oynamıştır.
 Türk çiftçisine ürünlerini en iyi şekilde değerlendirme fırsatı sağlamıştır.

Görüldüğü gibi bulması en kolay ilke.Eğer soruda ekonomiyle ilgili bir şey varsa bu devletçiliktir.

Bu basit olduğu için gereksiz sözler yazıp kafanızı karıştırmayım bu böyle işte.

6-İNKILAPÇILIK

İnkılapçılık ilke ve inkılapları korumayı zamana göre uygun hale getirmeyi amaçlar.Zamanı geldiğinde inkılpalar zamana göre değişmeli ve yenilenmelidir.Bu ilkede gençlik önemlidir.Yani Cumhuriyetin gençlere emanet edilmesi onun zaten sürekli yenilenmesi sonucunu doğuracaktır.Fakat bu görüşte sadece Ata vardır.Şuan gerek siyasi gerek sivil toplum örgütlerini gençlerle ilgili çalışmalarında nedense hep 45-50 yaş üstü genç arkadaşlar var.
Bu ilke Türk toplumunu çağdaş medeniyetlr seviyesine çıkarmayı hedefler.BÜTÜNLEYİCİ İLKELER

1-Milli Egemenlik:
Cumhuriyetçilik ilkesini bütünler

2-Milli Birlik ve Beraberlik
Halkçılık ve milliyetçilik ilkesini bitinler

3-Akılcılık ve Bilimsellik
Hayatın her alanında akılcılık ve bilimselliği benimsediği için laiklikle ilgilidir.

4-Çağdaşlaşma ve Batılılaşma
İnkılapçılık ilkesini bütünler

5-İnsan ve İnsanlık Sevgisi

Kendi vatanı baz alındığında milliyetçilik,dünyayı baz aldığımızda halkçılık ilkesini bütünler

6- Yurtta Sulh Cihanda Sulh:Dış politikanın temel felsefesidir
Yine kendi vatanındaki barı istemek milliyetçilki.Başak ülkelerdekini istemek is halkçılıkla ilgilidir.Uluslar arası cemiyetler paktlar hep bu doğrultuda üye olunmuştur.


"rakibedursun"
"CUMHURİYETÇİLİK"
1-Demokrasi
2-Milli egemenlik
3-Seçim
4-Ulusal egemenlik
5-Çok partili rejim

"MİLLİYETÇİLİK"
**Milli bagımsızlık
**Ülkeyi yükseltme
**Türk
Milliyetçilik içinde olalar
1-Dil birliği
2-Vatan birliği
3-Ülkü birliği
Olmayanlar
1-Din birliği
2-Irk birliği

"HALKÇILIK"

1-Cumhuriyetçilik+Milliyetçilik=Halkçılık
2-***Eşitlik
3-Ayrıcalıklı bir sınıfın olmaması
4-Halkın yararına

"LAİKLİK"
1-Din ve devlet işlerinin ayrılması
2-Akılcılık ve bilimsellik
3-Çagdaşlık

"DEVLETÇİLİK"
***Ekonomide uygulanır
1-Bir zorunluluktur
2-İhtiyaçtan doğmuştur
***Kamulaştırma
1-Yap-İşlet-Devret anlayışı
2-Ekonomide devlet yol göstericidir

"İNKILAPÇILIK"

1-Batıcılık ve çagdaşlaşma
2-Devrim yapma
***Bütün ilkelerin dinamik kalmasını saglar
***En kapsamlı ilkedir.
NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!!!!
« Son Düzenleme: 21 Nisan 2009, 19:41:28 Gönderen: Dogan »

Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter

Kpss Forum Kpss Soruları , 2017 kpss 2013 kpss soruları, kpss sonuçları

 

 

 


Çevrimdışı LGmax

 • Kıdemli Üye
 • ****
 • İleti: 475
 • Karma +0/-0
  • Profili Görüntüle
ATATÜRK İLKELERİ VE ÇÖZÜMLÜ SORULAR (100)
« Yanıtla #1 : 07 Nisan 2008, 12:18:05 »
SORULAR

1. 23 Nisan 1920r17;de TBMMr17;nin Ankarar17;da çalışmalarına başlaması Atatürk ilkelerinden hangisinin fiilen uygulamaya
konuldugunun en önemli kanıtıdır?
A) Milliyetçilik B) Cumhuriyetçilik C) Devletçilik D) inkılapçılık E) Laiklik

2. 1928 yılında yapılan bir degisiklikle r0;Devletin dini islâmr17;dır.r1; ibaresinin anayasadan çıkarılması laiklikten sonra en çok hangi ilke ile iliskilidir?
A) Halkçılık B) Milliyetçilik C) _nkılapçılık D) Devletçilik E) Cumhuriyetçilik

3. r0;Bugünkü hükümetimiz, devlet teskilatımız, dogrudan dogruya milletin kendi kendine, kendiliğinden yaptığı bir devlet teşkilatı ve hükümetidir. Artık hükümetle millet arasında geçmisteki ayrılık kalmamıstır. Hükümet millet,millet hükümettirr30;r1;Atatürkr17;ün yukarıdaki sözlerinin hangi ilkesi ile dogrudan bir iliski vardır?
A) Devletçilik B) Halkçılık C) _nkılapçılık D) Cumhuriyetçilik E) Milliyetçilik

4. r0;Türkiye halkı ırki veya dini kültürel yönden birlesmis, biri digerine karsı karsılıklı hürmet ve fedakarlık hisleriyle dolu ve kaderi, gelecegi ve çıkarları ortak olan bir toplumdur.r1; Atatürkr17;ün yukarıdaki sözlerinin hangi ilkesi ile daha çok iliskili oldugu savunulabilir?
A) Milliyetçilik B) Halkçılık C) Cumhuriyetçilik D) Laiklik E) Devletçilik

5. r0;Yetisecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri ögrenimin sınırı ne olursa olsun, ilk önce ve her sedyen önce Türkiyer17;nin bagımsızlıgına, kendi benligine, milli geleneklerine düsman olan bütün unsurlarla mücadele etmek geregi ögretilmelidir.r1;
Atatürkr17;ün yukarıdaki sözleri daha çok hangi ilkesi ile iliskilidir?
A) Milliyetçilik B) Cumhuriyetçilik C) Halkçılık D) Laiklik E) inkılapçılık

6. r0;Bizim nazarımızda çiftçi, çoban, isçi, tüccar, sanatkar,asker, doktor; velhasıl herhangi bir sosyal müessesede faal bir vatandasın hak, menfaat ve hürriyeti esittir.r1;
Atatürkr17;ün yukarıdaki sözleri ile hangi ilkesi arasında dogrudan bir iliski oldugu savunulabilir?
A) Cumhuriyetçilik B) Milliyetçilik C) Devletçilik D) Laiklik E) Halkçılık

7. Atatürk diyor ki; r0;Esas, Türk milletinin haysiyetli ve serefli bir millet olarak yasamasıdır. Türkün haysiyeti, izzetinefis
ve kabiliyeti çok yüksek ve büyüktür.r1;
Yukarıdaki cümle ile Atatürkr17;ün hangi ilkesi dogrudan iliskilidir?
A) Cumhuriyetçilik B) Halkçılık C) Milliyetçilik D) Laiklik E) inkılapçılık


8. I. _nsanların hayatına, faaliyetine egemen olan kuvvet,yaratma ve icat yetenegidir.II. Dünyada her sey için, medeniyet için, hayat için,basarı için gerçek yol gösterici ilimdir, fendir.III. Bizim akıl, mantık, zekâ ile hareket etmek en belirgin özelligimizdir.
Atatürkr17;ün yukarıdaki sözlerinin ortak özellikleri hangi ilkesi ile ilişkilendirilebilir?
A) Cumhuriyetçilik B) Milliyetçilik C) Halkçılık D) Laiklik E) _nkılapçılık


9. r0;Büyük davamız en medeni ve en üst refah seviyesinde bir millet olarak varlıgımızı yükseltmektir. Bu, yalnız kurumlarında
degil, düsüncelerinde de köklü bir inkılâp yapmıs olan büyük Türk milletinin dinamik idealidir.r1;
Atatürkr17;ün yukarıdaki sözleri ile hangi ilkesi arasında daha kuvvetli bir ilişkinin olduğu savunulabilir?
A) Cumhuriyetçilik B) Milliyetçilik C) Halkçılık D) Laiklik E) Devletçilik

10. r0;ilim ve fennin dışında yol gösterici aramak gaflettir, ahilliktir, doğru yoldan sapmaktır.r1;
Atatürkr17;ün yukarıdaki sözü ile hangi ilkesi arasında doğrudan bir ilişki kurulabilir?
A) inkılâpçılık B) Milliyetçilik C) Laiklik D) Halkçılık E) Cumhuriyetçilik

11. r0;Simdi de Türk milletir30; bunlara karsı ayaklanarak egemenliğini kendi eline almış bulunuyor. Bu bir oldubittidir.
Söz konusu olan, millete egemenliğini bırakacak mıyız,bırakmayacak mıyız meselesi değildir. Mesele olmuş
bitmiş bir gerçeği yasa ile belirlemekten başka bir şeydeğildir.r1;
Atatürkr17;ün yukarıdaki sözleri hangi ilkesi ile doğrudanilgilidir?
A) Cumhuriyetçilik B) Milliyetçilik C) Halkçılık D) _inkılâpçılık E) Laiklik

12. r0;Artık duramayız. Behemehal ileri gideceğiz. Geriye ise hiç gidemeyiz. Çünkü ileri gitmeye mecburuz. Millet açıkça
bilmelidir medeniyet öyle bir kuvvetli ateştir ki, ona kayıtsız olanları yakar mahveder.r1;
Atatürkr17;ün yukarıda verilen sözü en çok hangi ilkesi ile ilişkilidir?
A) Cumhuriyetçilik B) Milliyetçilik C) Halkçılık D) Laiklik E) inkılâpçılık

13. r0;Her birey istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine özgü siyasal düşünceye sahip olmak, bağlı olduğu
dinin gereklerini yapmak ya da yapmamak hak ve özgürlüğüne sahiptir. Kimsenin düşünce ve vicdan kanaatlerine
karışılamaz.r1;
Atatürkr17;ün yukarıda verilen sözü en çok hangi ilkesiyle ilişkilidir?
A) Cumhuriyetçilik B) Milliyetçilik C) Halkçılık D) Laiklik E) inkılâpçılık

14. I. Türkiyer17;nin gerçek sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür.
II. Türbelerden, yalancı evliyalardan, ölülerden yardım istemek medeni bir sosyal toplum için lekedir.
III. Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük isler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.
Atatürkr17;ün yukarıda verilen sözleri öncelikle hangi ilkeleri ile ilişkilidir?
A) Cumhuriyetçilik - Devletçilik - Halkçılık
B) Halkçılık - Laiklik - Milliyetçilik
C) Devletçilik - Laiklik - Halkçılık
D) Halkçılık - Cumhuriyetçilik - _inkılâpçılık
E) _inkılâpçılık - Milliyetçilik r11; Laiklik

15. 18 Eylül 1924r17;te çıktığı Rize gezisinde Atatürkr17;e bir heyet gelerek medreselerin yeniden açılmasını istedi.
Atatürk bu heyete r0;Mektep istemiyorsunuz. Hâlbuki millet onu istiyor. Bırakınız artık bu zavallı millet, bu memleket
evladı yetişsin! Medreseler açılmayacaktır. Millete mektep lazımdır.r1; demiştir.
Atatürkr17;ün bu sözleri ile hangi ilkesi arasında yakın bir ilişki olduğu savunulabilir?
A) Cumhuriyetçilik B) Milliyetçilik C) Halkçılık D) Devletçilik E) Laiklik

16. r0;Hâkimiyet hiç kimse tarafından hiç kimseye, ilim icabıdır diye müzakere ile münakasa ile verilmez. Hâkimiyet
kuvvetle, kudretle ve zorla alınır.r1;
Atatürkr17;ün yukarıdaki sözleri ile hangi ilkesi arasında daha yakın biri ilişki vardır?
A) Milliyetçilik B) Laiklik C) Devletçilik D) Cumhuriyetçilik E) Halkçılık

17. Atatürk İzmir iktisat Kongresir17;nde yaptığı bir konuşmada r0;Çiftçinin sanatkâra, sanatkârın çiftçiye ve çiftçinin tüccara
ve bunların hepsine, bir diğerine ve isçiye muhtaç olduğunu kim inkâr edebilir.r1; demiştir.
Atatürkr17;ün yukarıdaki sözleri hangi ilkesi ile daha çok ilişkilidir?
A) Devletçilik B) Halkçılık C) Cumhuriyetçilik D) _inkılâpçılık E) Milliyetçilik

18. r0;Türk milletini son asırlarda geri bırakmış müesseseleri yıkarak yerlerine, milletin en yüksek medeni icaplara göre
ilerlemesini temin edecek yeni müesseseleri koymalıyız.r1; Atatürkr17;ün yukarıdaki sözleri ile hangi ilkesi arasında
doğrudan bir ilişki kurulabilir?
A) Laiklik B) Devletçilik C) _inkılâpçılık D) Cumhuriyetçilik E) Halkçılık

19. r0;Memleketimizi çağdaşlaştırmak istiyoruz. Bütün mesaimiz Türkiyer17;de çağdaş, bununla birlikte batılı bir hükümet
vücuda getirmektir. Uygarlığa girmek isteyip, batıya teveccüh etmemiş bir ulus hangisidir?r1;
Atatürkr17;ün yukarıdaki sözleri ile hangi ilkesi arasında ilişki olduğu savunulabilir?
A) _inkılâpçılık B) Halkçılık C) Devletçilik D) Cumhuriyetçilik E) Milliyetçilik

20. r0;_insanların hayatına, faaliyetine egemen olan kuvvet,yaratma ve icat yeteneğidir.r1;
Atatürkr17;ün yukarıdaki sözü ile ilkeleri arasında bir bağ kurmak istersek, hangi ilkesi ile daha yakından bir ilişki olduğunu söyleyebiliriz?
A) Cumhuriyetçilik B) Milliyetçilik C) Halkçılık D) Laiklik E) _inkılâpçılık

21. Medeniyet yolunda basarı yenileşmeye bağlıdır. Sosyal hayatta, ilim ve fen sahasında başarılı olmak için tek ilerleme
ve gelişme yolu budur. Hayat ve geçime egemen olan kuralların zaman ile değişme, gelişme ve yenileşmesi
zorunludur.
Atatürkr17;ün yukarıdaki sözleri ile hangi ilkesi arasında doğrudan bir ilişki vardır?
A) Cumhuriyetçilik B) Laiklik C) _inkılâpçılık D) Milliyetçilik E) Devletçilik

22. r0;Asıl önemli olan nokta, adli görüşümüzü, adli kanunlarımızı, adli teşkilatımızı, bizi şimdiye kadar bilinçli bilinçsiz
etkileyen çagın gereklerine uymayan baglardan bir an önce kurtarmaktır.r1;
Atatürkr17;ün yukarıdaki sözleri ile hangi ilkesi arasında dogrudan bir iliski vardır?
A) inkılapçılık B) Laiklik C) Cumhuriyetçilik D) Devletçilik E) Halkçılık

23. r0;Efendiler ve ey millet! Biliniz ki; Türkiye Cumhuriyeti,seyhler, dervisler, müritler, meczuplar memleketi olamaz.
En dogru ve en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır.r1;
Atatürkr17;ün yukarıdaki sözleri ile hangi ilkesi arasında daha sıkı bir iliski oldugu savunulabilir?
A) Cumhuriyetçilik B) inkılapçılık C) Halkçılık D) Laiklik E) Devletçilik

24. r0;Milletimiz güçlü bir millet olmaya azmetmistir. Bunun gereklerinden biri de kadınlarımızın her konuda yükselmesini
saglamaktır. Bundan dolayı kadınlarımız ilim ve fen sahibi olacaklar ve erkeklerin geçtigi bütün ögretim basamaklarından geçeceklerdir. Kadınlar, toplum hayatında erkeklerle birlikte yürüyerek birbirinin yardımcısı ve destekçisi olacaklardır.r1;
Atatürkr17;ün yukarıdaki sözleri ile hangi ilkesi arasında daha yakın bir iliskinin oldugu savunulabilir?
A) Laiklik B) _nkılapçılık C) Cumhuriyetçilik D) Milliyetçilik E) Halkçılık

25. I. Amasya Genelgesir17;nin yayımlanması II. Sivas Kongresir17;nin toplanması III. Amasya Görüsmelerir17;nin gerçeklestirilmesi
Yukarıda verilen olaylardan hangileri Atatürkr17;ün milli egemenlik ilkesi ile dogrudan iliskilidir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

26. Asagıdakilerden hangisi milliyetçilik ilkesi ile en az iliskilidir?
A) Türk Dil Kurumunun kurulması
B) Yeni Türk harflerinin kabulü
C) Türkçenin yabancı dillerin etkisinden arındırılması
D) Türk Tarih Kurumunun kurulması
E) Çok partili hayata geçis denemeleri

27. I. Akılcılık ve bilimsellik
II. Ulusal egemenlik
III. Çagdaslasma ve batılılasma
Yukarıdaki kavramlar Atatürkr17;ün hangi ilkelerinin bütünleyicisidir?
I II III
A) Laiklik Cumhuriyetçilik _nkılapçılık
B) Laiklik Halkçılık _nkılapçılık
C) _nkılapçılık Devletçilik Milliyetçilik
D) Halkçılık Milliyetçilik Devletçilik
E) Milliyetçilik _nkılapçılık Laiklik

28. I. Seriye ve Evkaf Vekaletinin kaldırılması
II. Türk Medeni Kanunur17;nun kabul edilmesi
III. Medreselerin kapatılması
Yukarıdaki inkılaplardan hangisi Atatürkr17;ün hem laiklik hem de halkçılık ilkeleriyle iliskilendirilebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III

29. Cumhuriyet Döneminde;
I. yabancıların elinde bulunan isletmelerin satın alınması,
II. Türk Tarih Kurumunun kurulması,
III. Asar vergisinin kaldırılması
gibi gelismelerden hangileri hem milliyetçilik hem de devletçilik ile iliskilendirilebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

30. Atatürk ilke ve inkılaplarını gönülden benimsemek,onları gelecek nesillere aktarmak, her zaman ve kosulda
çagın gereklerine uygun olmasına çalısmak ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Laiklik B) Milliyetçilik C) Devletçilik D) _İnkılapçılık E) Halkçılık

31. r0;Ülkeler çesitlidir; fakat uygarlık birdir ve bir milletin kalkınması için de bu uygarlıga katılması gerekir. Osmanlı
_mparatorlugur17;nun çöküsü, Batır17;ya karsı elde ettigi basarısızlıklardan çok, magrur olarak kendisini Avrupa milletine baglayan iliskileri kestigi gün baslamıstır.r1;
Atatürkr17;ün yukarıdaki sözleri ile hangi ilkesi arasında daha çok iliskinin oldugu savunulabilir?
A) Cumhuriyetçilik B) Milliyetçilik C) _nkılapçılık D) Halkçılık E) Devletçilik

32. Asagıdakilerden hangisi Atatürkr17;ün devletçilik ilkesinin uygulanması anlamına gelmektedir?
A) Devletin egitim, saglık ve üretime katılması
B) Halkın yönetime katılması
C) Kanunların herkese esit uygulanması
D) Köylü-kentli ayrımı yapılmaması
E) Yabancı sermayenin talep edilmesi

33. TBMMr17;nin 24 Nisan 1920r17;de aldıgı bir kararda r0;Padisah ve halife baskı ve zordan kurtuldugunda meclisin düzenleyecegi
yasaya göre durumu belirlenir.r1; ifadesi yer almıstır.
Buna göre;
I. saltanatın kaldırılması,
II. Atatürkr17;ün cumhurbaskanı olması,
III. halifeligin kaldırılması
gelismelerinden hangilerinin yukarıdaki karara uygun
oldugu söylenebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III

34. Sivas Kongresir17;nde;
I. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetir17;nin kurulması,
II. manda ve himayenin reddedilmesi,
III. Batı Cephesi Kuva-i Milliye birliklerinin basına Ali Fuat Pasar17;nın getirilmesi
gelismelerinden hangilerinin Atatürkr17;ün milli egemenlik ilkesi ile dogrudan iliskili oldugu savunulamaz?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

35. I. Dünya Savası biterken ABD baskanı Wilson tarafından ortaya atılan prensiplerden biri de r0;Her milletin kendi gelecegine
kendisinin karar vermesir1;ni öngörmekte idi.
Wilson Prensiplerir17;nin bu maddesi asagıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi ile daha yakından iliskilidir?
A) Akılcılık ve bilimsellik
B) Halkçılık
C) Milli bagımsızlık
D) Çagdaslık ve batılılasma
E) Laiklik

36. Cumhuriyet döneminde yapılan bazı faaliyetler sunlardır;
I. Türklerin dünya medeniyetine ve tarihine katkılarının bilimsel yöntemlerle arastırılması,
II. uluslararası rakamların kabul edilmesi,
III. tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması
Yukarıdaki faaliyetlerin Atatürk ilkeleri ile dogru iliksisi hangi seçenekte verilmistir?
I II III
A) Cumhuriyetçilik _inkılapçılık Laiklik
B) Laiklik Halkçılık Milliyetçilik
C) Milliyetçilik Cumhuriyetçilik Laiklik
D) Milliyetçilik _nkılapçılık Laiklik
E) _nkılapçılık Halkçılık Cumhuriyetçilik

37. _zmir _ktisat Kongresir17;nde alınan;
I. Hammaddesi ülke içinde üretilen sanayi dalları kurulmalıdır.
II. Özel girisimin yapamayacagı isleri devlet kendi imkânları ile yapmalıdır.
III. Yabancıların kurdugu tekellerden kaçınılmalıdır.
kararlarından hangileri devletçilik ilkesinin temel düsüncesi olmustur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III

38. Amasya Genelgesir17;nde yer alan; r0;Milletin bagımsızlıgını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.r1; ifadesi
Atatürk ilkelerinden hangisi ile daha çok iliskilendirilebilir?
A) Cumhuriyetçilik B) Halkçılık C) Devletçilik D) Laiklik E) _İnkılapçılık

39. Atatürk Bursar17;da ögretmenlere yaptıgı konusmada sunları söylemistir: r0;Savas kurtulus degildir. Kurtulus cemiyetteki hastalıgı ortaya çıkarıp iyilestirmekle olur.Sosyal hayat akıl ve mantıktan uzak, zararlı birtakım inanıs ve geleneklerle dolu ise toplum felce ugrar.r1;
Atatürkr17;ün bu sözlerinin hangi ilkesi ile daha ilgili oldugu savunulabilir?
A) Cumhuriyetçilik B) Milliyetçilik C) _nkılapçılık D) Devletçilik E) Laiklik

40. Kurtulus Savası döneminde;
I. Erzurum Kongresir17;nin toplanması,
II. Sivas Kongresir17;nin toplanması,
III. TBMMr17;nin açılması
gibi gelismeler Atatürk ilkelerinden hangisinin fiilen isletildiginin bir göstergesidir?
A) Ulusçuluk B) Halkçılık C) _nkılapçılık D) Cumhuriyetçilik E) Laiklik

41. Asagıdakilerden hangisi Atatürkr17;ün r0;Yurtta Sulh Cihanda Sulhr1; ilkesi ile ifade ettigi barısçı dıs politikanın
temel özelliklerinden birisi degildir?
A) Ulusal bagımsızlık
B) Baska ülkelerin rejimlerinden etkilenmek
C) Diplomaside akıl ve bilimi rehber edinmek
D) Milli sınırlarımız içinde kalmak
E) Ülke yönetiminde maceraya yer vermemek

42. Sultan II. Mahmutr17;un r0;Ben tebaamdan Müslümanları camide, Hristiyanları kilisede, Musevileri havrada görmek
isterim.r1; sözü asagıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilgilidir?
A) Cumhuriyetçilik B) Milliyetçilik C) Devletçilik D) _nkılapçılık E) Laiklik

43. _lk kez Erzurum Kongresir17;nde alınan ve Sivas Kongresir17;nde kesinlesen r0;Manda ve himaye kabul edilemez.r1; kararı asagıdaki Atatürk ilkelerinden hangisinin Kurtulus Savası sırasında temel amaç haline geldiginin bir göstergesidir?
A) Milli bagımsızlık
B) Milli egemenlik
C) Devletçilik
D) Laiklik
E) Çagdaslık ve batılılasma

44. Türkiyer17;de yasayan, farklı kültüre düsünceye ve milliyete mensup insanlara güvence saglayan en önemli Atatürk ilkesi hangisidir?
A) Cumhuriyetçilik B) Laiklik C) Milliyetçilik D) Devletçilik E) _nkılapçılık

45.
I. Seriye ve Evkaf Vekaletinin kaldırılması
II. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
III. Türk Medeni Kanunur17;nun kabulü
Yukarıdaki gelismelerden hangileri Atatürkr17;ün hem halkçılık hem inkılapçılık ve hem de laiklik ilkesiyle iliskilendirilebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

46.
I. Asar vergisinin kaldırılması
II. Millet mekteplerinin açılması
III. Medreselerin kapatılması
Yukarıda verilenlerden hangileri Atatürkr17;ün halkçılık ilkesi ile ilgilidir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III

47. Halk, demokratik bir rejim içinde kendi kendini yöneten esit hak ve yetkilere sahip, toplumsal dayanısma içindeki
bireylerin olusturdugu bir bütündür.
Yukarıdaki tanıma göre halkçılıgın temel degerleri arasında asagıdakilerden hangisinin oldugu söylenemez?
A) Milli egemenlik B) Çagdaslık C) Adalet D) Demokrasi E) Üstün bir sınıf

48. Cumhuriyet döneminde;
I. 1925 yılında asar vergisi kaldırılmıstır.
II. 1926 yılında bosanma hakkı kadınlara da tanınmıstır.
III. 1930 yılında kadınlar belediye seçimlerine katılma hakkı elde etmistir.
Yukarıda verilenler Atatürk ilkelerinden hangisinin uygulandıgının en önemli kanıtıdır?
A) Halkçılık B) Milliyetçilik C) Cumhuriyetçilik D) Devletçilik E) _nkılapçılık

49. Saltanat ve hilafetin kaldırılması asagıdaki Atatürk ilkelerinden hangilerini gerçeklestirmeye yönelik olabilir?
A) Cumhuriyetçilik - Milliyetçilik
B) Cumhuriyetçilik - Laiklik
C) Laiklik - _nkılapçılık
D) _nkılapçılık - Cumhuriyetçilik
E) Halkçılık r11; Laiklik

50. Cumhuriyet döneminde gerçeklestirilen asagıdaki gelismelerden hangisinin milli ekonominin kurulup
gelistirilmesinde etkili oldugu savunulamaz?
A) Kabotaj Kanunur17;nun kabul edilmesi
B) Birinci bes yıllık kalkınma planı
C) Medeni Kanunr17;un kabulü
D) Asar vergisinin kaldırılması
E) Yabancıların elinde bulunan isletmelerin satın alınıp millilestirilmesi

51. Yeni Türk Devletlerinde;
I. kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi,
II. medreselerin kapatılması,
III. hafta tatilinin cumadan pazara alınması,
IV. Medeni Kanunr17;un kabul edilmesi
gelismelerinin hangilerinde halkçılık ilkesinin benimsenmesi ve yerlestirilmesi çabası oldugu savunulabilir?
A) I ve III B) I ve IV C) II ve III D) II ve IV E) I, II ve IV

52. Türk inkılabını daima canlı tutan, dinamizme götüren,dogmalardan ve dogmacılıktan kurtaran, çagdas bir toplum yapısı hedefleyen Atatürk ilkesi hangisidir?
A) Laiklik B) Devletçilik C) Cumhuriyetçilik D) Halkçılık E) _nkılapçılık

53. Cumhuriyetin ilk yıllarında görülen;
I. Nüfus Mübadelesi,
II. egitim ve ögretimin birlestirilmesi,
III. _sviçre Medeni Kanunur17;nun Türk Medeni Kanunu olarak kabul edilmesi
gelismelerinden hangileri bir inkılâp degildir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

54. Yeni Türk Devletir17;nde;
I. Türk Medeni Kanunur17;nun kabulü,
II. Asar vergisinin kaldırılması,
III. kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
uygulamaları asagıdaki Atatürk ilkelerinden hangisinin özüne daha uygundur?
A) Milliyetçilik B) Halkçılık C) Cumhuriyetçilik D) Devletçilik E) Laiklik

55.
I. Asar vergisinin kaldırılması
II. Vergilerin herkesin gelirine göre alınması
III. Azınlıkların Türk vatandası sayılması
Yukarıda verilen uygulamalar asagıda verilen hangi Atatürk ilkesi ile iliskilendirilebilir?
A) Cumhuriyetçilik B) Milliyetçilik C) Halkçılık D) Devletçilik E) Laiklik

56. r0;Atatürkçü düsünce sistemi statik degil dinamik bir nitelik tasır.r1; sözleri Atatürk ilkelerinden hangisinin gerekliliginin
en önemli kanıtıdır?
A) Laikligin B) _nkılapçılıgın C) Halkçılıgın D) Ulusçulugun E) Cumhuriyetçiligin

57. Cumhuriyet Döneminde;
I. asar vergisinin kaldırılması,
II. yeni Türk harflerinin kabulü,
III. Türk Medeni Kanunur17;nun kabulü
gerçeklestirilen gelismelerden hangileri çagdaslasmaktan çok, halkı rahatlatmaya yöneliktir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III

58. Türkiyer17;de laik toplum düzenine ortam hazırlanmasında;
I. tekke, türbe ve zaviyelerin kapatılması,
II. Soyadı Kanunur17;nun çıkarılması,
III. Medeni Kanunr17;un kabulü,
IV. Miladi takvimin kabulü
inkılâplarından hangilerinin katkısının oldugu savunulabilir?
A) I ve II B) I ve III C) III ve IV D) I, II ve III E) I, II, III ve IV

59. Türkiyer17;de laik devlet düzenine ortam hazırlanmasında;
I. Sapka _nkılabı,
II. Seriye ve Evkaf Vekaletir17;nin kaldırılması,
III. 1928r17;de Anayasar17;dan Devletin dini _slamr17;dırr1; ibaresinin çıkarılması,
IV. uluslararası saat sisteminin benimsenmesi
inkılâplarından hangisinin katkısının oldugu savunulabilir?
A) I ve II B) I ve IV C) II ve III D) III ve IV E) II, III ve IV

60. Yeni Türk Devletir17;nde;
I. Tevhid-i Tedrisat Kanunur17;nun kabulü,
II. çagdas hukuk sisteminin benimsenmesi,
III. tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması
gibi gelismelerden hangilerinin bugünkü laik yasama ulasmamızda dogrudan katkısının oldugu savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

61. Yeni Türk Devletir17;nde;
I. ortak bir kültüre sahip olmak,
II. gelecekte de birlikte yasama arzusunda olmak,
III. sevinçte ve tasada bir olmak
anlayısı asagıdaki hangi Atatürk ilkesinin en önemli kosullarındandır?
A) Cumhuriyetçilik B) Ulusçuluk C) Halkçılık D) Devletçilik E) Laiklik

62. Türk _nkılabı;
I. çok ulusçuluktan - ulusal devlete
II. mutlak monarsiden - ulusal egemenlige
III. teokratik yapıdan - vicdan özgürlügüne geçistir.
Bu gelismelerle Atatürk ilkeleri arasında bir bag kurulmak istense hangi seçenekteki sıralama dogru verilmis olur?
I II III
A) Ulusçuluk Halkçılık Laiklik
B) Halkçılık Cumhuriyetçilik _nkılapçılık
C) Cumhuriyetçilik Halkçılık Laiklik
D) Ulusçuluk Cumhuriyetçilik Laiklik
E) Cumhuriyetçilik _nkılapçılık Halkçılık

63. I. Milli birlik ve beraberlik duygusunun yeni kusaklara kavratılması
II. Uluslararası iliskilerde ülke çıkarlarına azami dikkat gösterilmesi
III. Milli kültür ögelerinin gelistirilip yaygınlastırılması
Yukarıda verilenlerin Atatürk ilkelerinden hangisi ile dogrudan ilgili oldugu savunulabilir?
A) Ulusçuluk B) Halkçılık C) Devletçilik D) _nkılapçılık E) Cumhuriyetçilik

64. 5 Agustos 1921r17;de çıkarılan Baskomutanlık Yasası ile TBMMr17;nin yetkileri üç aylık bir süre için geçici olarak
Mustafa Kemal Pasar17;ya verilmistir.
Bu gelisme Atatürk ilkelerinden hangisi için bir çeliskidir?
A) Milli bagımsızlık
B) Milli egemenlik
C) _nkılapçılık
D) Çagdaslık ve batılılasma
E) Devletçilik

65. Yeni Türk Devletir17;nde;
I. _zmir _ktisat Kongresir17;nde devlet ekonomik islevleri de olan bir organ olmalıdır.
II. 1927r17;de çıkarılan Tesvik-i Sanayi Kanunur17;nun istenilen sonucu vermemesi üzerine büyük yatırımların devlet eliyle gerçeklestirilmesi kararlastırılmıstır.
III. 1926r17;da çıkarılan Kabotaj Kanunu ile Türk limanlarında tasımacılık hakkı Türkiye Denizcilik isletmelerir17;ne verilmistir.
Yukarıda anlatılanlar Atatürkr17;ün hangi ilkesinin uygulandıgının bir kanıtıdır?
A) Cumhuriyetçilik B) Milliyetçilik C) Devletçilik D) Halkçılık E) _nkılapçılık

66. I. Akılcılık ve bilimsellik
II. Çagdaslık ve batılılasma
III. Milli egemenlik
Yukarıdaki Atatürk ilkelerinden hangisine I. TBMM döneminde digerlerinden daha fazla önem verilmistir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

67. 1937 yılında Atatürk ilkelerinden hangileri anayasaya konulmustur?
A) Laiklik
B) Laiklik ve _nkılapçılık
C) Cumhuriyetçilik
D) Devletçilik
E) Hepsi

68. Asagıdakilerden hangisi Atatürkr17;ün cumhuriyetçilik ilkesinin en önemli tamamlayıcısıdır?
A) Akılcılık ve bilimsellik
B) Milli egemenlik
C) _nsanlık ve insan sevgisi
D) Barısçılık
E) Çagdaslık

69. Yeni Türk Devletir17;nde;
I. Türkiye _ktisat Kongresir17;nin toplanması,
II. Tesvik-i Sanayi Kanunur17;nun çıkarılması,
III. Birinci bes yıllık sanayi planının uygulanması
gelismelerinden hangilerinin ekonomik bagımsızlıgı gerçeklestirmek için yapıldıgı savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III

70. Türkiyer17;de laik egitim düzenine ortam hazırlanmasında;
I. medreselerin kapatılması,
II. agırlık ve uzunluk ölçülerinin degistirilmesi,
III. yeni harflerin kabulü,
IV. Soyadı Kanunur17;nun kabulü
inkılâplarından hangilerinin katkısının oldugu savunulabilir?
A) Yalnız I B) I ve III C) II ve III D) II, III ve IV E) I, II, II ve IV

71. Asagıdakilerden hangisi Atatürk ilke ve inkılaplarının ortak özelliklerinden biri degildir?
A) Türk toplumunun ihtiyaçlarından dogmustur.
B) _lke ve inkılaplara halk öncülük etmistir.
C) Çagdas yasamın gereklerine göre belirlenmistir.
D) _lkeler birbirini tamamlar özelliklere sahiptir.
E) _lkeler akıl ve bilimsel gerçeklere dayalıdır.

72. I. Ülkemizdeki yüksek yargı organlarının bazılarının üyelerinin veya baskanlarının bayan olması
II. Sosyal yasama iliskin kanunların aklın ve bilimin ısıgında yapılması
III. TBMM seçimlerinin 5 yılda bir yenilenmesi
Bu uygulamaların Atatürk ilkeleri ile iliskileri asagıdakilerden hangisinde dogru olarak verilmistir?
I II III
A) Halkçılık Laiklik Cumhuriyetçilik
B) Halkçılık Laiklik Milliyetçilik
C) Laiklik _nkılapçılık Cumhuriyetçilik
D) Cumhuriyetçilik Devletçilik Halkçılık
E) Milliyetçilik Laiklik Cumhuriyetçilik

73. Yeni Türk Devletir17;nde;
I. çok partili hayata geçis denemeleri,
II. karma ekonomik modelin benimsenmesi,
III. toplumun ihtiyaçlarının devlet tarafından üretilmesine çalısılması
çabalarından hangileri devletçilik ilkesi ile iliskilendirilebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III

74. Mustafa Kemalr17;in Türk toplumunu çagdas seviyeye tasıyabilmek için gerçeklestirdigi;
sapka giyilmesi hakkında kanunun kabulü,
alaturka saat sisteminden alafranga sisteme geçilmesi,
uluslararası rakamların kabul edilmesi
gelismeleri asagıdaki Atatürk ilkelerinden hangisinin kapsamı içindedir?
A) Cumhuriyetçilik B) _nkılapçılık C) Milliyetçilik D) Laiklik E) Halkçılık

75. Asagıdakilerden hangisi Atatürkr17;ün devletçilik ilkesinin öncelikli amaçlarından degildir?
A) Özel sektörün yapamadıgı islerin devlet eliyle yapılması
B) Hammaddesi ülke içinde üretilen sanayi dalları kurulması
C) Yabancıların kurdugu tekellerden kaçınılması
D) Toplumun çagdaslastırılması
E) Devletin üretim üniteleri kurması

76. Asagıdakilerden hangisi halkçılık ilkesinin uygulanmasında öncelikli bir kavramdır?
A) Toplumun ortak degerlere sahip olması
B) Yasaların herkese esit uygulanması
C) Özel sektörün aktif kılınması
D) Ekonomik bagımsızlıga önem verilmesi
E) Toplumun çagdas uygarlık düzeyine ulastırılması

77. Asagıdakilerden hangisi laiklik ilkesinin uygulanmasında öncelikli bir kavramdır?
A) Halkın yönetime ortak olması
B) Halkın kamu hizmetlerinden yararlanabilmesi
C) Devletin üretime katılması
D) Hukuk kurallarının akla ve bilime dayandırılması
E) Devletin dini kurumları desteklemesi

78. Asagıdakilerden hangisi cumhuriyetçilik ilkesinin uygulanmasının öncelikli bir amacıdır?
A) Bireyin istedigi meslegi seçebilmesi
B) Halkın yönetime katılımının saglanması
C) Devlet hizmetlerinin halka açık olması
D) Herkesin kanun önünde esit olması
E) Toplumun çagdas uygarlık düzeyine ulastırılması

79. Asagıdakilerden hangisi Atatürkçü düsünce sisteminin özellikleri arasında yoktur?
A) Düsünce ve kanaat hürriyeti
B) Akılcılık ve bilimsellik
C) _lkelerin birbirinden bagımsız olması
D) Yurtta ve dünyada barıs
E) Halka hizmet

80. Asagıdakilerden hangisi Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandıgı temel esaslardan biri degildir?
A) Din ve düsünce birligini saglamak
B) Vatanı ve milleti sevmek
C) Milli kültürü gelistirmeye çalısmak
D) Türk milletine inanmak ve güvenmek
E) Düsünce ve vicdan hürriyetine saygı duymak

81.
I. Vatanın bütünlügünü merkezi hükümet saglayamazsa, geçici bir hükümet kurulacaktır.
II. Milli kuvvetleri etkin ve milli iradeyi egemen kılmak esastır.
III. Manda ve himaye kabul edilemez.
Yukarıda verilen Erzurum Kongresi kararlarından hangileri Atatürkr17;ün ulusal bagımsızlık ilkesine en uygun olanıdır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III

82. I. Yasama ve yürütme yetkileri TBMMr17;ye aittir.
II. Hükümet kurmak zorunludur.
III. Meclisin baskanı hükümetinde baskanıdır.
Yukarıda TBMMr17;nin 24 Nisan 1920r17;de aldıgı bazı kararlar verilmistir.
Bunlardan hangisi cumhuriyetçilik ilkesi ile daha yakından ilgilidir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III

83. Asagıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi daha çok Türk toplumunun ve devlet kurumlarının çagdaslasmasını
hedeflemektedir?
A) Cumhuriyetçilik B) Milliyetçilik C) Halkçılık D) _nkılapçılık E) Devletçilik

84. Mustafa Kemal Atatürkr17;ün;
I. Türkiye Cumhuriyeti seyhler, dervisler, meczuplar ülkesi olamaz.
II. Hükümet milletindir ve millet hükümettir.
III. Memlekette topraksız çiftçi bırakılmamalıdır.
sözlerinin asagıdaki ilkeler ile iliskisi hangisinde dogru verilmistir?
I II III
A) Laiklik Cumhuriyetçilik Halkçılık
B) _nkılapçılık Ulusçuluk Halkçılık
C) Halkçılık Laiklik Ulusçuluk
D) Devletçilik Laiklik Cumhuriyetçilik
E) Laiklik Cumhuriyetçilik Devletçilik

85. Atatürkçü düsünce sistemi için;
I. _lkeler birbirinden ayrı degerlendirilmelidir.
II. Tam bagımsızlık hedeflenmistir.
III. Sınıfsal egemenlik savunulmustur.
IV. Devlet hayatında akıl ve bilim rehber edinilmistir.
gibi yargılardan hangilerinin oldugu savunulamaz?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III E) II, III ve IV

86. Cumhuriyetçilik, Atatürkr17;ün taviz verilmesini istemedigi en önemli ilkelerden biridir.
Buna göre;
I. seçimlerin dört yılda bir yapılması,
II. kadınlara siyasî hakların verilmesi,
III. Türk Medeni Kanunur17;nun kabul edilmesi
gelismelerinden hangilerinin dogrudan cumhuriyetçilik ilkesi ile ilgili oldugu savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

87. Türkiye Cumhuriyeti çagdaslasma konusunda kendisine batı degerlerini örnek almıstır.
Buna göre;
I. Türk Tarih Kurumunun kurulması,
II. ölçü ve tartıda uluslararası sistemin kabul edilmesi,
III. Medeni Kanunr17;un kabulü
gelismelerinden hangileri bu duruma bir kanıt olarak gösterilemez?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III

88. I. Yeni Türk Devletir17;nin rejiminin belirlenmesi
II. Atatürk ilkelerinin anayasada yerini alması
III. Cumhuriyetin fiilen uygulanmaya baslanması
Yukarıdaki hususlardan hangileri 1921 Anayasasır17;nda yer almıstır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III

89. 3 Mart 1924r17;de yapılan kanunla;
I. halifeligin kaldırılması,
II. Tevhid-i Tedrisat Kanunu,
III. Seriye ve Evkaf Vekaletinin kaldırılması
gibi gelismelerden hangilerinin yönetim alanında oldugu savunulamaz?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III

90. Mustafa Kemal Pasa _zmir _ktisat Kongresir17;nin açılısında yaptıgı konusmada r0;Siyasî ve askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun ekonomik zaferler ile taçlandırılmadıkça kazanılan zaferler kalıcı olmaz, az zamanda söner.r1;demistir.
Atatürkr17;ün yukarıdaki sözlerinden Lozan Konferansır17;na katılan devletlere nasıl bir mesaj vermeye çalıstıgı savunulabilir?
A) Osmanlı borçlarının ödenecegi
B) Ekonomik bagımsızlıktan ödün verilmeyecegi
C) Azınlık haklarının reddedildigi
D) Askeri ve siyasî zaferleri küçümsedigi
E) Tek amacın ekonomik bagımsızlık oldugu

91. Yeni Türk Devletir17;nin halk devleti sistemini benimsemesi;
I. demokratik devlet,
II. teokratik devlet,
III. sosyal devlet
anlayıslarından hangilerinin benimsendiginin kesin kanıtıdır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III

92. I. TBMM döneminde meclis hükümeti sistemi uygulanırken Cumhuriyetin ilanı ile birlikte kabine sistemine geçilmistir.
Buna göre;
I. yönetim alanında degisiklik yapıldıgı,
II. bütün inkılapların tamamlandıgı,
III. kadın-erkek esitliginin saglandıgı
yargılarından hangilerine ulasılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

93. I. Uluslararası ölçü sisteminin benimsenmesi
II. Soyadı Kanunur17;nun kabulü
III. Miladi takvimin kullanmaya baslanması
Yukarıdakilerden hangileri hem toplumsal yasamı düzenlemeye hem de sınıfsız bir toplum olusturmaya yöneliktir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III

94. I. Türk Tarih Kurumunun kurulması
II. Soyadı Kanunur17;nun çıkarılması
III. Yabancıların elindeki isletmelerin satın alınması
Yukarıda verilenlerden hangilerinin milliyetçilik ilkesi ile bagdastıgı söylenebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III

95. I. Egemenligin bir sınıfa ait olması
II. Yöneticilerin seçimle ve belli bir süre için halk tarafından belirlenmesi
III. Üretimin devlet eliyle gerçeklestirilmesi
IV. Sartları uyan herkesin seçimlere katılabilmesi
Yukarıda verilenlerden hangileri cumhuriyetçilikle ilgili degildir?
A) I ve II B) I ve III C) II ve IV D) I, II ve III E) II, III ve IV

96. Atatürk ilkelerinden;
I. Laiklik; aklın ve bilimin üstünlügünü benimsemektir.
II. _nkılapçılık; toplumu çagdas degerlerle bulusturmak ve benimsetmektir.
III. Halkçılık; toplumsal esitlik ve barısı saglamaktır.
Yukarıdaki tanımlara göre r0;kadınların istedigi meslegi seçebilmesir1; bu tanımlardan hangisinin kapsamına girmektedir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

97. Laiklik ilkesi ile çesitli alanlarda dinsel ve mezhepsel ayrılıklardan kaynaklanan farklı uygulamalar kaldırılmıstır.
Bu durumun;
I. halkçı devlet anlayısını güçlendirmeyi,
II. özel sermayeyi yaygınlastırmayı,
III. sosyal barısı saglamayı
yargılarından hangilerini kolaylastırdıgı savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III

98.
Seriye ve evkaf vekaletinin kaldırılması Milli kültürün gelistirilmesi
Kadınların belediye ve TBMM seçimlerine katılabilmesi
Yukarıdaki gelismeler Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilgili degildir?
A) Cumhuriyetçilik B) Milliyetçilik C) Devletçilik D) Halkçılık E) Laiklik

99. Asagıdakilerden hangisi Atatürkr17;ün halkçılık ilkesi ile bagdasmaz?
A) Vatandaslar arasında isbölümü ve dayanısmayı saglamak
B) Milletin devlet hizmetlerinden esit sekilde yararlanmasını saglamak
C) Herkesin aynı ibadethaneye gitmesini saglamak
D) Herkesin kanun önünde esit olmasını saglamak
E) Devletin vatandasın refah ve mutlulugu için çalısması ilkesini benimsemek

100.Toplumsal yasam ve yönetimde statükoyu savunan bir kisi Atatürk ilkelerinden en çok hangisine ters
düsmektedir?
A) _nkılapçılık B) Cumhuriyetçilik C) Milliyetçilik D) Devletçilik E) HalkçılıkÇÖZÜMLER
1. TBMMr17;nin açılması milli egemenligin fiilen kullanılmaya baslandıgını göstermektedir. Milli egemenlik cumhuriyetçilik
ilkesinin bütünleyicisidir.
(Cevap B)

2. Devletin dinin _slâm olması devletin vatandasları karsısındataraf olması demektir. Bu durum esitlige aykırıdır.
O halde halkçılık ilkesi ile ilgilidir.
(Cevap A)

3. Demokrasilerde hükümet, millet adına milli egemenligi kullanan kurumlardan biridir. Milli egemenlik cumhuriyetçilikle
ilgilidir.
(Cevap D)

4. Bir ülkede farklı kültürel ve etnik unsurlardan bahsediliyor ve bunların uzlastırılması karsılıklı saygıları dile getiriliyorsa
halkçılıktan bahsediliyor demektir.
(Cevap B)

5. Atatürk bu özdeyisinde Türk gençlerinde olması gereken milli degerlerden bahsediyor ve milli degerlerin
düsmanları ile mücadele edilmesini emrediyor.
(Cevap A)

6. Atatürk bu özdeyisinde tüm toplum katmanlarından ve mesleklerinden söz ediyor. Bunlar arasındaki iliskiyi
açıklıyor. Meslekler ve meslek seçiminden söz eden Atatürk ilkesi halkçılıktır.
(Cevap E)

7. Atatürk bu özdeyisinde Türk milletinin bazı erdemlerinden bahsetmektedir. Ayrıca bu degerleri ile övünmektedir.
(Cevap C)

8. Verilen öncüllerin hepsinin ortak yönü akıl, bilim, zekâ ve fenni ön plâna çıkarmaktadır. Bunlar laikligin gerekleridir.
(Cevap B)

9. Bu paragrafta Mustafa Kemal Atatürk Türk milletinin basarı azminden ve büyük hedeflerinden bahsetmektedir.
Vurgu Türk milletinin özelliklerinde yogunlasmaktadır.
(Cevap B)

10. Atatürkr17;ün her alanda ilmi, fenni rehber olarak göstermesi sosyal hayatı, hukuku ve devlet yönetimini düzenleme
konusunda laikligi benimsedigini göstermektedir.
(Cevap C)

11. Atatürk paragrafın hemen her cümlesinde milli egemenlige vurgu yapmakta ve milli egemenligi yasallastırmaya
çalısmaktadır. Milli egemenlik cumhuriyetçilikle ilgilidir.
(Cevap A)

12. _lericilik ve çagdaslasma, eskimis kurumları kaldırma,dünyanın benimsedigi uygarlık degerlerini isteme inkılapçılıkla
ilgilidir.
(Cevap E)

13. Vatandasların düsünce, inanç ve kanaat özgürlügüne sahip olması ve baglı oldugu dinin gereklerini özgürce
yerine getirebilmesi laiklikle ilgilidir.
(Cevap D)

14. I. Türkiyer17;nin gerçek sahibi ve efendisi; gerçek üretici olan köylüdür. Halkçılık
II. Türbelerden, yalancı evliyalardan, ölülerden yardımistemek medeni bir sosyal toplum için lekedir.
Laiklik
III. Türk çocugu ecdadını tanıdıkça daha büyük isler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. Milliyetçilik
(Cevap B)

15. Medreseler Osmanlı Devletir17;nde serr17;i düzenin gereklerine ve ihtiyaçlarına göre insan yetistiriyordu. Üstelik
medreselerden mezun olanlar laik sisteme karsı idi.Medreselerin kapatılması laik düzene geçiste önemli
asamalardan biridir.
(Cevap E)

16. Atatürk bu paragrafta milli egemenligin kimse tarafından kimseye armagan edilemeyecegini anlatıyor. Milli
egemenlik cumhuriyetçilikle ilgilidir.
(Cevap D)

17. Atatürkr17;ün _zmir _ktisat Kongresir17;ndeki bu sözleri meslekler,meslek grupları ve bunların birbirleriyle iliskisini
anlatmaktadır. Halkçılıkla ilgilidir.
(Cevap B)

18. Eskimis kurumların atılması yerine daha çagdas ve en yenilerinin konulması inkılapçılıkla ilgilidir.
(Cevap C)

19. Bugün dünyada çagdas degerleri temsil edenler batı toplumlarıdır. Atatürk, yönetim ve egemenlik alanında
batılı degerlerin benimsenmesinin en dogal bir gereklilik oldugunu ifade etmektedir. Bütün bunlar ancak inkılapçılıkla
olabilir.
(Cevap A)

20. Yaratma ve icat yetenegi ancak mantıklı süreçler ve aklın rehber edinilmesi ile olabilir. Avrupar17;da r0;Aydınlama
Çagır1;na egemen olan görüste akıldır. Akıl laikligin en temel sartıdır.
(Cevap D)

21. _nkılapçılık ilkesi her alanda degisme, gelisme ve yenilesmeyi zorunlu kılmaktadır. Eskimis kurumların ve kuralların
degistirilmesini öngörmektedir.
(Cevap C)

22. Hukuk kurallarının dine degil de akla ve bilime dayandırılması,adli sistemin de buna göre teskilatlandırılması
laiklikle ilgilidir.
(Cevap B)

23. Atatürk bu sözleri ile yeni Türkiye Cumhuriyetir17;nde yönetimi ve sosyal hayatı sekillendiren kisilerin, dini
kisveleri olan ve dini kullanan kesimler olamayacagını ifade etmekte, aklın ve çagdas degerlerin egemen kılınacagını
vurgulamaktadır.
(Cevap D)

24. Kanun önünde ve meslek seçimi konusunda kadın ve erkeklerin esit haklara sahip olması, birinin digerine üstün
olmayıp birbirlerini tamamlayan unsurlar haline gelmesi halkçılıkla ilgilidir.
(Cevap E)

25. Sivas Kongresir17;ne ülke genelinden halkın güvenini kazanmıs ve seçilmis kisilerin gönderilmesi isteniyordu.
Milletin temsilcilerinin seçimle belirlenmesi milli egemenligin uygulanması demektir. Amasya Genelgesi bir
duyuru, Amasya Görüsmeleri ise Temsil Heyeti ile _stanbul Hükümetinin bazı konularda anlasmasıdır.
(Cevap B)

26. Çok partili hayata geçis denemeleri milli egemenligi daha etkin kılmayı, demokrasiyi tüm kurum ve kurulusları
ile isletmeyi hedeflemektedir. Milli egemenlik, cumhuriyetçilik ilkesi ile daha yakından iliskilidir.
(Cevap E)

27. I. Akılcılık ve bilimsellik Laiklik
II. Ulusal egemenlik Cumhuriyetçilik
III. Çagdaslasma ve batılılasma _nkılapçılıkla ilgilidir.
(Cevap A)

28. Seriye ve Evkaf Vekaletinin kaldırılması laiklik ilkesi ile medreselerin kapatılması laiklik ilkesi ile ilgilidir. Türk
Medeni Kanunu kadın-erkek esitligini getirdigi için halkçılık ilkesiyle, akla ve bilime dayalı hukuk kurallarını
benimsedigi için laiklik ilkesiyle iliskilendirilebilir.
(Cevap B)

29. Türk Tarih Kurumunun kurulması, milliyetçilik ilkesi ile asar vergisinin kaldırılması halkçılık ilkesi ile ilgilidir.
Yabancıların elinde bulunan isletmeler devlet tarafından satın alınıp millilestirildigi için bu durum hem devletçilik
hem de milliyetçilikle iliskilendirilebilir.
(Cevap A)

30. Atatürk ilke ve inkılaplarının çagın degisen kosullarına göre yeniden yorumlanması inkılapçılık ilkesi ile açıklanabilir.
(Cevap D)

31. Bu paragrafta milletlerin kalkınmasında uygarlıgın öneminden bahsedilmekte ve Osmanlı Devletir17;nin çöküsünün
askeri basarısızlıklardan degil batının bilim ve tekniginden uzak kalmasından kaynaklandıgı açıklanmaktadır.
Çagdas ölçülerden bahsedildigi için inkılapçılıkla ilgilidir.
(Cevap C)

32. Halkın yönetime katılması cumhuriyetçilikle, kanunların herkese esit uygulanması halkçılıkla, köylü kentli ayrımı
yapılmaması halkçılıkla, yabancı sermayenin talep edilmesi liberal ekonomi ile ifade edilebilir. Devletin egitim
saglık ve özellikle de üretime katılması devletçilikle ilgilidir.
(Cevap A)

33. TBMMr17;nin padisah ve halife ile ilgili aldıgı kararlar;saltanatın kaldırılması ve halifeligin kaldırılmasıdır.
(Cevap E)

34. Manda ve himayenin reddedilmesi milli egemenlikle degil, milli bagımsızlıkla ilgilidir. Ali Fuat Pasar17;nın atanması
islemi milli egemenlikle dogrudan iliskilendirilemez. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetir17;nin kurulması milletin iradesine duyulan saygının bir ifadesidir.
(Cevap E)

35. Her milletin kendi gelecegine kendisinin karar vermesi o milletin bagımsız karar alabilme ve bagımsız yasayabilme
yetkisini kullanabilmesi demektir.
(Cevap C)

36. Türk tarihinin arastırılması Milliyetçilik
Uluslararası rakamların alınması _nkılapçılık
Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması Laiklik
ilkeleri ile iliskilidir.
(Cevap D)

37. Hammaddesi ülke içinde üretilen sanayi dallarının kurulması özel sektör tarafından da gerçeklestirilebilir.
Yabancıların tekellesmesine izin vermemek, özel sektörün tekellesemeyecegi anlamına gelmez. Özel sektörün
yapamayacagı islerin devlet imkanlarıyla yapılması devletçiligin fiilen uygulanması demektir.
(Cevap B)

38. Milletin bagımsızlıgını yine milletin azim ve kararı ile kurtulması, milli egemenlikle açıklanabilir.
(Cevap A)

39. Atatürk bu konusmasında sosyal hayat için akıl ve mantıgı rehber olarak isaret ediyor. Akıl, bilim, mantık laikliktir.
(Cevap E)

40. Erzurum Kongresir17;nin toplanması bölgesel anlamda milli irade, Sivas Kongresir17;nin toplanması ulusal anlamda
milli irade, TBMMr17;nin açılması ise hem ulusal hem de çagdas anlamda milli iradenin kullanılmasıdır. Bunların
hepsinin ortak yönü milli egemenligin gerçeklestirilmesidir.
(Cevap D)

41. Ulusal bagımsızlık, diplomaside akıl ve bilimin kullanılması,milli sınırlarımız içinde kalmak, ülke yönetiminde
maceraya yer vermemek Atatürkçü dıs politikanın temel esaslarıdır.
(Cevap B)

42. Sultan II. Mahmut bu sözleri ile bütün inançlara ve bu inancın mensuplarına saygılı, aynı zamanda esit mesafede
oldugunu vurgulamıstır. Bu bir tür laiklik uygulamasıdır.
(Cevap E)

43. Manda ve himayeyi reddetmek tam bagımsızlıkla ifade edilebilir. Kurtulus Savasının en önemli amacı tam bagımsızlıktır.
(Cevap A)

44. Halkçılık farklı etnik grup ve kültüre saygılı olmayı,insanların birlik ve beraberlik içinde yasamasını öngörür.
Laiklik ise bunun güvencesidir.
(Cevap B)

45. Seriye ve Evkaf Vekaletir17;nin kaldırılması laiklik ve inkılapçılıkla,Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi halkçılık
ve cumhuriyetçilikle,Türk Medeni Kanunu kadın-erkek esitligini getirdigi için halkçılıkla, hukuk kurallarını akla ve bilime dayandırdıgı
için laiklikle, tabuları yıktıgı için inkılapçılıkla ilgilidir.
(Cevap C)

46. Asar vergisinin kaldırılması halkçılık ilkesi ile ilgilidir.Millet mektepleri her yas ve cinsiyetten insanlara okuma-
yazma ögretmek için açılmıs kurslar oldugu için halkçılıkla ilgilidir. Medreselerin kapatılması laiklikle ilgilidir.
(Cevap D)

47. Halkçılık hak ve ödevler açısından esit bir toplum öngörür. Sınıflasmayı kesinlikle reddeder.
(Cevap E)

48. Köylünün üzerinde agır bir yük olusturan asar vergisinin kaldırılması halkçılık ilkesi ile, kadınlara hukuki ve siyasî
haklar verilmesi ise yine halkçılık ilkesinin uygulanması ile mümkündür.
(Cevap A)

49. Saltanatın kaldırılması milli egemenligi gerçeklestirmeye,hilafetin kaldırılması ise yönetimde dini unsurları
temizlemeye yönelik adımlardır.
(Cevap B)

50. Medeni Kanunr17;un kabulü sosyal toplumsal ve hukuksal alanda yapılan bir yenilik olup ekonomi ile dogrudan ilgili
degildir.
(Cevap C)

51. Medreselerin kapatılması laiklikle, hafta tatilinin cumadan pazara alınması ise inkılapçılıkla ilgilidir. Kadınlara
çesitli siyasî ve hukuksal hakların verilmesi kadın-erkek esitligini getirdigi için halkçılık ilkesiyle ilgilidir.
(Cevap B)

52. Türk inkılabını daima canlı tutan, dinamizme götüren,çagın degisen kosullarına ayak uydurmamızı saglayan
ilke inkılapçılıktır.
(Cevap E)

53. Egitim ögretimin birlestirilmesi egitim alanında, _sviçre Medeni Kanunur17;nun Türk Medeni Kanunu olarak kabul
edilmesi hukuksal alanda inkılaplardır. Nüfus Mübadelesi ise Kurtulus Savası sonrasında Yunanistanr17;daki
Türk nüfusu ile Türkiyer17;deki Rum nüfusunun degistirilmesidir.
(Cevap A)

54. Türk Medeni Kanunur17;nun kabulü ile kadın-erkek esitligi hukuksal alanda, kadınlara seçme ve seçilme hakkının
verilmesi ise siyasal alanda gerçeklesmis oluyordu. Asar vergisinin kaldırılması ise tüm Türk çiftçilerini rahatlatan
bir uygulama idi.
(Cevap B)

55. Asar vergisinin kaldırılması ve vergilerin herkesin gelirine göre alınması mâli alanda halka rahatlık
saglıyordu. Azınlıkların Türk vatandası sayılması ise etnik anlamda esitlik saglıyordu.
(Cevap C)

56. Atatürkçü düsünce sisteminin statik (durgun) degil dinamik (canlı) bir nitelik tasıması çagın kosullarına göre
yeniden yorumlanması demektir.
(Cevap B)

57. Yeni Türk harflerinin kabulü egitim-ögretim alanında,Türk Medeni Kanunur17;nun kabulü ise hukuksal alanda
inkılaptır. Asar vergisi ise Türk köylüsü üzerinde agır bir üretim vergisidir.
(Cevap A)

58. Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması dinin suistimal edilmesini önlemeye yöneliktir. Medeni Kanunr17;un kabulü
ile hukuk kuralları dine degil akla ve bilime dayandırılmaya baslanmıstır. Soyadı Kanunu ve miladi takvimin
kabulü ise sosyal hayatta pratiklik saglamaya yöneliktir.
(Cevap B)

59. Sapka inkılabı ile uluslararası saat sisteminin benimsenmesi toplumsal yasamla ilgilidir. Seriye ve Evkaf
Vekaletir17;nin kaldırılması ve r0;Devletin dini _slâmr17;dır.r1; İbaresinin anayasadan çıkarılması yönetimle ilgilidir.
(Cevap C)

60. Tevhid-i Tedrisat Kanunu, çagdas hukuk sisteminin benimsenmesi, tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması
bugünkü laik yasama ulasmamıza dogrudan katkı saglamıslardır.
(Cevap E)

61. Öncüllerde bahsedilen ortak kültür, birlikte yasama arzusu, sevinçte ve tasada bir olma millet olmanın unsurlarıdır.
(Cevap B)

62. Ulusal devlet ulusçuluk, ulusal egemenlik cumhuriyetçilik, vicdan özgürlügü laiklik ilkesi ile ilgilidir.
(Cevap D)

63. Milli birlik ve beraberlik, ülke çıkarlarına azami dikkat ve milli kültür ögelerini yetistirme ulusçulukla ilgilidir.
(Cevap A)

64. TBMM millet adına milli egemenligi kullanan bir kurumdur. Millet egemenliginin geçici de olsa bir kisiye devredilmesi
milli egemenlik ilkesi ile bir çeliskidir.
(Cevap B)

65. Devletin ekonomik islevleri olan bir organ olması, özel sermayenin yapamadıgı büyük isletmelerin devlet eliyle
kurulması, deniz tasımacılıgının Türk karasularında Türkiye Denizcilik _sletmelerir17;ne verilmesi devletçilik ilkesinin
uygulandıgını göstermektedir.
(Cevap C)

66. Akılcılık ve bilimsellik laiklesme ile ilgilidir. Çagdaslasma ve batıcılık inkılapçılıkla ilgilidir. Bunlar ikinci meclisin
öncelikli konularıdır. Milli egemenligi gerçeklestirmek
ise birinci meclisin öncelikli amacıdır.
(Cevap C)

67. 1937r17;de sadece laiklik ilkesi degil bütün Atatürk ilkeleri anayasaya konulmustur.
(Cevap E)

68. Milli egemenlik, egemenligi bir gruba, zümreye ve aileye degil dogrudan dogruya millete vermek demektir.
Cumhuriyet rejimlerinde halk kendisine ait olan egemenligi temsilcileri aracılıgı ile kullanır.
(Cevap B)

69. Türkiye _ktisat Kongresir17;nde yeni kurulan Türk devletinin ekonomi politikaları belirlenmis, Tesvik-i Sanayi Kanunur17;nda
devlet özel sektörün isini kolaylastırmaya çalısmıs,birinci bes yıllık sanayi plânı devlet tarafından
uygulanmıstır. Bunların hepsinin ortak özelligi ekonomik bagımsızlıktır.
(Cevap E)

70. Agırlık ve uzunluk ölçülerinin ve Soyadı Kanunur17;nun kabulü sosyal hayatı düzenleyen inkılaplardır. Medreselerin
kapatılması ve yeni harflerin kabulü ise laik egitimle ilgilidir.
(Cevap B)

71. Atatürk kurdugu cumhuriyetin saglıklı isleyebilmesi için birtakım prensipler belirlemistir; bunlara Atatürk _lkeleri
denir. Atatürkr17;ün cumhuriyeti kurdugu dönemde halkın ilke ve inkılaplara öncülük edebilecek bir birikimi yoktur.
(Cevap B)

72. Yüksek yargı organlarında bayanların yer alması kadın erkek eşitliğidir, halkçılıkla ilgilidir. Sosyal hayatın düzenlenmesinde
aklın ve bilimin rehber edinilmesi laiklikle, TBMM seçimlerinin 5 yılda bir yapılması milli irade yani cumhuriyetçilik ile ilgilidir.
(Cevap A)

73. Karma ekonomik modelin benimsenmesi ve toplum ihtiyaçlarının devlet tarafından üretilmesi devletçilik ilkesi ile ilgilidir.
(Cevap D)

74. Atatürkr17;ün Türk toplumunu ve toplumun yasam biçimini çagdaslastırmaya yönelik devrimleri inkılapçılık ilkesiyle
iliskilendirilebilir.
(Cevap B)

75. Toplumun çagdaslastırılması devletçilik ilkesi ile degil inkılapçılık ilkesi ile baglantılıdır.
(Cevap D)

76. Halkçılık ilkesinin en önemli özelliklerinden birisi de;insanların din, dil, ırk, mezhep, cinsiyet ve ekonomik
durumlarına bakılmadan kanunlar önünde esit sayılmasıdır.
(Cevap B)

77. Laiklik; devletin düzeninin ve hukukun dine degil akla ve bilime dayandırılmasıdır.
(Cevap D)

78. Cumhuriyetçilik, milli egemenlik demektir. Milli egemenlik ise ancak halkın yönetime katılması ile gerçeklestirilebilir.
(Cevap B)

79. Atatürk ilkelerinin hepsi birbirine baglı ve birbirinin tamamlayıcısı durumdadır, biri digerinden ayrı düsünülemez.
(Cevap C)

80. Atatürk ilke ve inkılapları din ve düsünce birligini degil,din ve düsünce özgürlügünü saglamaya yöneliktir.
(Cevap A)

81. Geçici bir hükümetin kurulması, milli kuvvetlerin ve milli iradenin etkin kılınması milli egemenlikle ilgilidir. Manda
ve himaye ise milli bagımsızlıkla ilgilidir.
(Cevap C)

82. Demokratik olmayan yönetimlerde de hükümet bulunabilir.Meclisin baskanının hükümetin de baskanı olması
milli egemenlikle her zaman ilgili olmayabilir. Yasama ve yürütmenin TBMMr17;de olması hem kanunların yapılmasında
hem de uygulanmasında milli egemenligin islediginin bir kanıtıdır.
(Cevap A)

83. _nkılapçılık çagın gereklerine göre toplum ihtiyaçlarının ve devlet düzeninin yeniden belirlenmesidir.
(Cevap D)

84. Türkiye Cumhuriyetir17;nin seyhler, dervisler ve meczuplar ülkesi olmaması laik düzenle, milletin hükümet olması
cumhuriyetle, memlekette topraksız köylü kalmaması vatandasların etnik ve dini özelliklerine bakılmadan
devlet tarafından korunması anlamına gelmektedir, bu ise halkçılıktır.
(Cevap A)

85. Atatürk ilkeleri birbirinin devamı ve bütünleyicisidir.Atatürkçü düsüncede herhangi bir sınıfa, gruba, aileye,
zümreye ayrıcalık yoktur. Tüm vatandaslar kanun önünde esittir.
(Cevap B)

86. Seçimlerin dört yılda bir yapılması ve kadınlara siyasî haklar verilmesi, milli egemenlikle dolayısıyla cumhuriyetçilikle
dogrudan ilgilidir.
(Cevap D)

87. Türk Tarih Kurumu, Türk tarihinin yabancıların gözü ile degil bir de bizim gözümüzle degerlendirilmesidir. Batının
etkisi yoktur, aksine batının Türk tarihine bakıs açısının dısında bir bakıs gelistirmek için kurulmustur.
(Cevap A)

88. Yeni Türk devletinin rejiminin belirlenmesi 29 Ekim 1923r17;te 1921 Anayasasır17;nın birinci maddesine ek yapılarak
gerçeklestirilmistir. Cumhuriyetin fiilen uygulanması 23 Nisan 1920r17;de TBMM tarafından milli egemenligin
kullanılmaya baslanmasıyla gerçeklesmistir. Atatürk ilkeleri 1937r17;de anayasaya konulmustur.
(Cevap E)

89. Tevhid-i Tedrisat Kanunu yönetimle degil egitimle ilgili bir inkılaptır.
(Cevap B)

90. Atatürk _zmir _ktisat Kongresir17;nde yaptıgı konusmada ekonomik bagımsızlıgın önemini vurgulanmıs ve bundan
taviz verilmeyecegini ima etmistir. Çünkü ekonomik bagımlılık siyasî ve askeri bagımlılıgı da beraberinde
getirir.
(Cevap B)

91. Teokratik devlet dini devlettir. Demokratik ve sosyal devlet ise halk devletidir.
(Cevap E)

92. Atatürk yasadıgı sürece inkılâplar devam etmistir.Kadın-erkek esitligi konusunda ise en büyük adımlar
Medeni Kanunr17;un kabulü ve kadınlara siyasî hakların verilmesi ile olmustur. Cumhuriyetin ilan edilmesi yönetim
alanında bir yeniliktir.
(Cevap A)

93. Soyadı Kanunur17;nun kabulü ile bir taraftan toplumsal yasamı düzenlerken diger taraftan toplumda ayrıcalık
ifade eden bazı unvanların kullanılması yasaklanmıs ve sınıfsız bir toplum hedeflenmistir.
(Cevap B)

94. Türk Tarih Kurumu kurulurken bir taraftan tarihi gerçeklerin daha iyi anlasması hedeflenirken, diger taraftan
Türk gençlerinin ataları ile gurur duyması hedeflenmistir. Yabancıların ellerindeki isletmeler satın alınarak millestirilmistir.
Bunlar milliyetçilikle dogrudan ilgili gelismelerdir.
(Cevap E)

95. Egemenligin bir sınıfa ait olması oligarsik rejimlerin özelligidir. Üretimin devlet eliyle gerçeklestirilmesi devletçilik
ilkesi ile ilgilidir.
(Cevap B)

96. Toplumsal esitlik; toplumda din, dil, ırk, cinsiyet gözetmeden herkesin kanunlar önünde esit olması, diledigi
meslegi seçebilmesidir.
(Cevap C)

97. Vatandaslar arasında dinsel, mezhepsel ayrımlar yapılmaması laiklikten sonra halkçılıkla ilgilidir. _nsanlar
arasında ayrım yapmamak sosyal barısa olumlu katkı saglar.
(Cevap D)

98. Seriye ve Evkaf Vekaletir17;nin kaldırılması, eskimis bir kurumun kaldırılmasıdır. Eskimis bu kurumun kaldırılması
inkılapçılıkla, dini bir kurum oldugu için laiklikle ilgilidir.Kadınlara siyasi haklar verilmesi (esitlik) halkçılıkla,
vatandasın iradesi meclise yansıdıgı için cumhuriyetçilikle ilgilidir. Milli kültürün gelistirilmesi ise milliyetçilik ile ilgilidir.
(Cevap C)

99. Herkesin aynı ibadethaneye gitmesini saglamak vatandasların dinleri ve etnik yapıları konusunda bir zorlamadır.
Halkçılık öncelikle herkesin benligine saygıdır.
(Cevap C)

100. Toplumsal yasam ve yönetimde statükoyu (mevcut düzeni) savunan kisi gelismeye, yenilesmeye, çagdaslıga
dolayısıyla inkılapçılıga ters düsmüstür.
(Cevap A)
« Son Düzenleme: 07 Nisan 2008, 12:18:15 Gönderen: LGmax »

Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter

Kpss Forum Kpss Soruları , 2017 kpss 2013 kpss soruları, kpss sonuçları

ATATÜRK İLKELERİ VE ÇÖZÜMLÜ SORULAR (100)
« Yanıtla #1 : 07 Nisan 2008, 12:18:05 »

 

 

 


Çevrimdışı handanpolat

 • Kıdemli Üye
 • ****
 • İleti: 389
 • Karma +0/-0
  • Profili Görüntüle
ATATÜRK İLKELERİ VE ÇÖZÜMLÜ SORULAR (100)
« Yanıtla #2 : 08 Nisan 2008, 20:35:10 »
Hocam size ne söylesek az kalır.Allah bize olan yardımlarınızın karşılığını verir inşallah.Bir konu ancak bu kadar akıcı anlatılır ve akılda kalır.Çok ama çok teşekkür ederim.Daha soruları çözmedim.Ama yine çok güzel olmuş.Geleceğin aydın,çağdaş ve başarılı öğretmenine bir kez daha teşekkür ederim Lgmax sağolun.Bu arada öğrencileriniz çok şanslı.

Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter

Çevrimdışı gulcin

 • Acemi Üye
 • **
 • İleti: 131
 • Karma +0/-0
  • Profili Görüntüle
ATATÜRK İLKELERİ VE ÇÖZÜMLÜ SORULAR (100)
« Yanıtla #3 : 27 Nisan 2008, 18:38:34 »
hocam cok sagolun:)soruları cozdum sımdı bıttı...;)bu konuyuda ıyıce pekıstırmıs oldum tekrar tesekkurler emegınıze saglık..

Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter

Çevrimdışı handanpolat

 • Kıdemli Üye
 • ****
 • İleti: 389
 • Karma +0/-0
  • Profili Görüntüle
ATATÜRK İLKELERİ VE ÇÖZÜMLÜ SORULAR (100)
« Yanıtla #4 : 01 Mayıs 2008, 09:42:57 »
HOCAM EMEKLERİNİZ BOŞA ÇIKMAYACAK.GİDİŞİNİZİ SUSKUN İZLESEKTE,YAPTIKLARINIZI NE BEN NE DE DİÐER ARKADAŞLARIM UNUTMAYACAK.HERŞEY GÖNLÜNÜZCE OLSUN

Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter

Çevrimdışı gulcin

 • Acemi Üye
 • **
 • İleti: 131
 • Karma +0/-0
  • Profili Görüntüle
ATATÜRK İLKELERİ VE ÇÖZÜMLÜ SORULAR (100)
« Yanıtla #5 : 01 Mayıs 2008, 19:29:19 »
noluoy hocam kım gıdıyo nereye gıdıyor:(anlamadım:)

Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter

Çevrimdışı gulcin

 • Acemi Üye
 • **
 • İleti: 131
 • Karma +0/-0
  • Profili Görüntüle
ATATÜRK İLKELERİ VE ÇÖZÜMLÜ SORULAR (100)
« Yanıtla #6 : 01 Mayıs 2008, 20:03:32 »
ogrendım sebebı nelr oldugunu:(

Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter

Çevrimdışı sir_hate

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 12
 • Karma +0/-0
  • Profili Görüntüle
ATATÜRK İLKELERİ VE ÇÖZÜMLÜ SORULAR (100)
« Yanıtla #7 : 08 Haziran 2008, 13:38:57 »
ARKADAŞLAR bazı maddeler burda belirtilmemiş sanırım.
 mesela  Miladi Takvimin kabulu,ölçülerin kabulu,hafta sonu tatilinin cumadan pazara alınması. bunlar hangi ilkeye giriyo?emin değilim ama inkılapçılık diye dydum.
 birde bazı inkılapların birden fazla ilkeyle bağdaşması cok kafamı karıstıryo!
bilmem bana katılıyomusunuz?:(
GEÇMÝÞ OLSUN!

Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter

Çevrimdışı Onurmetehan

 • Kıdemli Üye
 • ****
 • İleti: 279
 • Karma +0/-0
  • Profili Görüntüle
ATATÜRK İLKELERİ VE ÇÖZÜMLÜ SORULAR (100)
« Yanıtla #8 : 16 Haziran 2008, 13:34:26 »
Hocam eline ve emeğine sağlık..çok güzel olmuş...:)
ALLAHIM...
GÖNLÜMDE OLANI,
HAKKIMDA HAYIRLI EYLE.
HAKKIMDA HAYIRLI OLANI,
GÖNLÜMDE RAZI EYLE.

Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter

Çevrimdışı fenci_ccc

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 52
 • Karma +0/-0
  • Profili Görüntüle
ATATÜRK İLKELERİ VE ÇÖZÜMLÜ SORULAR (100)
« Yanıtla #9 : 24 Eylül 2008, 14:44:49 »
lgmax hocam sağolun allah razı olsun...
TÜRKsen ÖVÜN!! deðilsen ÝTAAT ET!!

Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter

Çevrimdışı esinti

 • Kıdemli Üye
 • ****
 • İleti: 332
 • Karma +0/-0
  • Profili Görüntüle
ATATÜRK İLKELERİ VE ÇÖZÜMLÜ SORULAR (100)
« Yanıtla #10 : 24 Eylül 2008, 16:06:54 »
çok teşekkürler bilgiler için allah razı olsun

Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter

Çevrimdışı RECA

 • Tam Üye
 • ***
 • İleti: 110
 • Karma +0/-0
  • Profili Görüntüle
ATATÜRK İLKELERİ VE ÇÖZÜMLÜ SORULAR (100)
« Yanıtla #11 : 18 Aralık 2008, 23:17:48 »
Teşekkür ederim.

Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter

Çevrimdışı beyaz1981

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 10
 • Karma +0/-0
  • Profili Görüntüle
ATATÜRK İLKELERİ VE ÇÖZÜMLÜ SORULAR (100)
« Yanıtla #12 : 01 Mart 2009, 22:01:55 »
çok teş.Allah razı olsun;)

Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter

Çevrimdışı karaca27

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 10
 • Karma +0/-0
  • Profili Görüntüle
ATATÜRK İLKELERİ VE ÇÖZÜMLÜ SORULAR (100)
« Yanıtla #13 : 25 Mayıs 2009, 13:30:28 »
çok teşekkürler kardeşim...

Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter

Çevrimdışı Chi

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 4
 • Karma +0/-0
  • Profili Görüntüle
ATATÜRK İLKELERİ VE ÇÖZÜMLÜ SORULAR (100)
« Yanıtla #14 : 03 Aralık 2009, 18:53:40 »
emeğinize sağlık teşekkürler

Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter


Konuyu Paylaş

Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt / Gösterim Son İleti
xx
Atatürk ilkeleri

Başlatan brl

10 Yanıt
5212 Gösterim
Son İleti 03 Temmuz 2010, 09:34:32
Gönderen: turku
xx
atatürk ilkeleri

Başlatan melek41

27 Yanıt
9499 Gösterim
Son İleti 14 Eylül 2010, 12:15:57
Gönderen: melek41
xx
atatürk ilkeleri ile ilgili bilgiler

Başlatan ebru2850

0 Yanıt
3374 Gösterim
Son İleti 18 Ağustos 2009, 11:09:48
Gönderen: ebru2850
xx
ATATÜRK İLKELERİ, İLKELERİN ÖZELLİKLERİ VE ANAHTAR BİLGİLER

Başlatan ebru

1 Yanıt
33589 Gösterim
Son İleti 25 Şubat 2008, 21:41:19
Gönderen: turuncu38
xx
Kpss Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Konu Anlatımı

Başlatan Dogan

1 Yanıt
18697 Gösterim
Son İleti 20 Ocak 2010, 16:30:29
Gönderen: hekimoglu552
xx
İnklap Tarihi Çözümlü sorular

Başlatan siesta23

4 Yanıt
7717 Gösterim
Son İleti 29 Mayıs 2009, 19:40:57
Gönderen: fatih712
xx
Hedef Yazma İlkeleri ve Davranışa Dönüştürme İlkeleri

Başlatan Dogan

0 Yanıt
3805 Gösterim
Son İleti 20 Kasım 2011, 19:35:16
Gönderen: Dogan
xx
ataürk ilkeleri

Başlatan melek41

4 Yanıt
2998 Gösterim
Son İleti 14 Eylül 2010, 22:40:32
Gönderen: melek41
 

mebbis